لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۴۵

انتخابات مجلس هفتم بايد تبديل به صحنه رفراندوم نظام سياسي در ايران شود: عضو انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير


(rm) صدا |
اميرمصدق کاتوزيان (راديوفردا): در مورد مشروطه و بعد در مورد نهضت ملي، بعضي از صاحبنظران که در آن مورد اظهار نظر کرده اند گفته اند که مواضع گوناگوني که در ميان خود کساني که مشروطه خواه بوده اند يا در نهضت ملي بوده اند، نهايتا منجر به اين شد که از آن فرصت بهره برداري لازم نشد. آقاي حبيبي، آيا فکر مي کنيد که با فاصله اي که بين مثلا فرض کنيد اصلاح طلبان شما مي گوييد وجود دارد و دانشجويان، الان ممکن است که دو مرتبه يکي از آن فرصت هايي پيش بيايد که بعد از آن بهره برداري نمي شود؟ مهدي حبيبي (عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير، تهران): رهبران مشروطه نقش مردم را در عرصه چالش سياسي ناديده گرفتند. امروز هم اگر اصلاح طلبان چه در داخل حاکميت و جه در بيرون از آن بخواهند نقش مردم را در عرصه معادلات سياسي در ايران نايده بگيرند، همان سرنوشت به اعتقاد ما يک بار ديگر اين سيکل تاريخي تکرار خواهد شد. از طرف ديگر در شرايط کنوني مردم ما بايد بپذيرند که انفعال در شرايط کنوني بدترين ضربه به منافع ملي و اهداف آزاديخواهانه و تحول طلبانه ملت ايران است. تحت چنين شرايطي که به طور حتم گزينه ايشان تحريم انتخابات خواهد بود، بايد حتي تحريمشان هم تحريم فعال انتخابات باشد. ا.م.ک.: تحريم فعال يعني چه؟ مهدي حبيبي: به اين معني که علاوه بر عدم شرکت در انتخابات، انتخابات را تبديل به صحنه رفراندوم نظام سياسي در ايران کنند. از طرف نخبه ها و فعالين سياسي هم در ايران، حق ندارند فعالين سياسي و روشنفکران کنش سياسي انجام بدهند که نتيجه آن کنش از دست دادن حداقل هاي موجود و رسيدن به يک وضعيت بدتر از اين است. مهدي حبيبي، عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که رهبران مشروطه نقش مردم را در عرصه چالش سياسي ناديده گرفتند. امروز هم اگر اصلاح طلبان چه در داخل حاکميت و جه در بيرون از آن بخواهند نقش مردم را در عرصه معادلات سياسي در ايران نايده بگيرند، همان سرنوشت به اعتقاد ما يک بار ديگر اين سيکل تاريخي تکرار خواهد شد. وي مي افزايد که مردم بايد علاوه بر عدم شرکت در انتخابات، انتخابات را تبديل به صحنه رفراندوم نظام سياسي در ايران کنند.
XS
SM
MD
LG