لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۱

انعكاس بحران انتخابات مجلس شوراي اسلامي در روزنامه هاي آلماني زبان


(rm) صدا |
پرويز فرهنگ (راديو فردا) : روزنامه Kölner Stadt-Anzeiger در يک مقاله تحليلي نوشت تنها يک معجزه مي تواند از روند نوين سرکوبگري سياسي در ايران پيشگيري کند. حتي با به تعويق افتادن زمان انتخابات مجلس مشکلات بنيادي حل نمي شود. زيرا مشکل اصلي عزم و تصميم روحانيت تندرو براي چنگ اندازي به قدرت مطلق است. اين روزنامه سپس به ضعفها و اشتباهات اصلاحگرايان در چهار سال گذشته پرداخته که نتوانسته اند پشتيباني گسترده مردم را تبديل به يک نهاد نيرومند کند و مي نويسد: بزرگترين ضعف و اشتباه آنها در اين بود که به جريانهاي سياسي کشور در جامعه که مي توانستند به کمک آنها شالوده يک جامعه مدني را بريزند، با سوء ظن مي نگريستند. براي نمونه از همکاري با آن نيروهايي که جدايي دين را از سياست خواستار بودند سر باز زدند و فراتر از آن يکي از مهمترين نيروهاي سياسي کشور را با سوء ظنهاي خود از دست دادند: دانشجويان را. روزنامه «تاگس اشپيگل Der Tagesspiegel» در تفسير خود مي نويسد: پس از آن که رهبر جمهوري اسلامي بر برگزاري انتخابات در روز اول اسفند پافشاري کرد، دولت اصلاح طلب به محافظه کاران تند رو در شوراي نگهبان مهلت داده است که تا امروز پنجشنبه يک راه حل پذيرفتي براي برون رفت از بحران بيابند و از سوي ديگر شماري از سازمانهاي دانشجويي فراخواني براي تظاهرات داده اند که اين تظاهرات از سوي مقامات دولتي ممنوع گرديده است. تاگس اشپيگل مي نويسد: اما پرسش برانگيز اين که پس از آن تظاهرات دانشجويي که در تابستان گذشته با خشونت سرکوب شد، آيا دانشجويان باز هم آماده هستند به درگيري با نيروهاي امنيتي تن در دهند؟ زيرا همه چيز نشان از آن دارد که اين بار بي ترديد از حضور مردم در خيابانها و هواداري دانشجويان خبري نخواهد بود. اين روزنامه مي نويسد از همين روي است که جرگه محافظه کاران از اين موضع حرکت مي کند که مردم عليه اختناقي که آنها پديد خواهند آورد، دست به شورش نخواهند زد. و با سرخوردگي و دلسردي که دارند، قيامي از سوي آنها انتظار نمي رود. تارگتس اشپيگل مي افزايد: محافظه کاران خود را آماده مي کنند تا پنجره ها را به سوي غرب بگشايند تا از اعتراضات بين المللي پيشگيري کرده باشند و از سوي ديگر در اين انديشه اند که هيئت نمايندگي کنگره آمريکا را در تهران بپذيرند و افزون بر آن شوراي نگهبان به تازگي نماينده اي را به پايتختهاي کشورهاي اروپايي فرستاده است تا ترسها و نگرانيهاي آنان را در پيوند با پيروزي محافظه کاران را در انتخابات مجلس بزدايند. تاگس اشپيگل درپايان مي نويسد: اکنون همگان با هيجان چشم به واکنش محمد خاتمي دوخته اند. زيرا اگر محافظه کاران امروز پس از پايان يافتن مهلت بازهم سرسختي نشان دهند، و خاتمي انتخابات را تحريم نکند؛ آنگاه در چشم گروه بزرگي از ايرانيها براي هميشه بي اعتبار خواهد شد. روزنامه «دي پرسه Die Presse» چاپ اتريش مي نويسد: افزون بر مردم هيچکس در کوششها براي اصلاحات به اندازه خاتمي بازنده نبوده است. سياست او هميشه بر اين اصل استوار بود که محافظه کاران نيز در طي زمان پي ببرند که اصلاحات از ديد سياست داخلي و خارجي به سود نظام خواهد بود. از اين روي هميشه عقب نشيني مي کرد. اما يک بار هم دست به يک عقب نشيني ستايش برانگيز نزد. روزنامه Kölner Stadt-Anzeiger مي نويسد تنها يک معجزه مي تواند از روند نوين سرکوبگري سياسي در ايران پيشگيري کند. حتي با به تعويق افتادن زمان انتخابات مجلس مشکلات بنيادي حل نمي شود. زيرا مشکل اصلي عزم و تصميم روحانيت تندرو براي چنگ اندازي به قدرت مطلق است. روزنامه «تاگس اشپيگل Der Tagesspiegel» مي نويسد: جرگه محافظه کاران از اين موضع حرکت مي کند که مردم عليه اختناقي که آنها پديد خواهند آورد، دست به شورش نخواهند زد. و با سرخوردگي و دلسردي که دارند، قيامي از سوي آنها انتظار نمي رود. محافظه کاران خود را آماده مي کنند تا پنجره ها را به سوي غرب بگشايند. روزنامه «دي پرسه Die Presse» چاپ اتريش مي نويسد: افزون بر مردم هيچکس در کوششها براي اصلاحات به اندازه محمد خاتمي بازنده نبوده است.
XS
SM
MD
LG