لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۳

اعلاميه کانون مدافعان حقوق بشر در ايران درباره مغايرت انتخابات مجلس با حقوق بشر و قانون اساسي، از ديد سخنگوي کانون


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): كانون مدافعان حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه اي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را با موازين حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي مغاير خوانده است. در اين بيانيه آمده است كه اوضاع و مجادلات كنوني در ايران نهايتا به استمرار محروميت مردم ايران از دخالت انتخابات نمايندگان قوه مقننه مي انجامد. كانون مدافعان حقوق بشر در ايران اقدامات انجام شده در محدود كردن انتخابات را مقابله با وجدان جمعي بشري توصيف كرده است. اين كانون كه با رياست شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل فعاليت مي كند، از شمار نهادها و تشكلهايي در ايران است كه در بيانيه خود بدون استفاده از لفظ تحريم، انتخابات مجلس هفتم را مغاير با موازين دموكراسي ارزيابي كرده است. درباره ديدگاه كانون مدافعان حقوق بشر در انتخابات مجلس هفتم، همكارم مهدي خلجي با محمد علي دادخواه، حقوقدان و سخنگوي اين كانون گفتگويي دارد. مهدي خلجي (راديو فردا): آقاي دادخواه شما به عنوان يكي از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر فكر مي كنيد كه اين بيانيه در جهت تحريم انتخابات صادر شده يا نه؟ محمد علي دادخواه: كانون مدافعان حقوق بشر بر اين مواضع است كه اصولي را كه قانون اساسي، بخصوص در اصل 62 قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد نظر بوده كه انتخابات بايد مستقيم باشد و اراده مردم اعمال بشود، در آن رعايت نمي شود. چون به اين ترتيب مي بينيم كه يك انتخابات دو مرحله اي است، يعني بدوا يك انتصاب است و بعدا يك انتخاب بين منصوبين، مضافا بر اين كه در ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر ما صراحتا مي بينيم كه ذكر شده است انتخابات بايد به طور آزاد باشد و مردم بتوانند به راحتي به طور مخفي كانديداهاي خودشان را انتخاب كنند. همين موضوع در ماده 25 ميثاق جهاني اقتصادي سياسي اجتماعي كه در ارديبهشت ماه 1354 دولت ايران به آن پيوسته و عين قانون داخلي ما به اعتبار ماده 9 قانون مدني ما مورد توجه است، به آن اشاره رفته است و نهايتا تمام اين اقدامات مغاير قانون و اصولي است كه از پيش قبول كرديم. بر اين مبادي چنين انتخاباتي در موضع تاييد در مورد انطباق با قانون نخواهد بود. م . خ : خوب اين وضعيتي كه شما به آن اشاره مي كنيد، يعني دو مرحله اي بودن انتخابات، يعني يك مرحله اي نهادي مانند شوراي نگهبان در حقيقت تاييد مي كند يك عده محدودي را و بعد به مردم اجازه مي دهد كه انتخاب كنند، اين برخواسته از سرشت نظام سياسي جمهوري اسلامي هست و امر تازه اي نيست. بنابراين آيا كانون مدافعان حقوق بشر ساختار سياسي را به اين وسيله به پرسش نمي گيرد يا به طور كلي ساز و كار انتخابات در نظام جمهوري اسلامي را؟ محمد علي دادخواه: ما نبايد به سمت اين مورد برويم، اين يك قرائت سختگيرانه، يك قرائت غير متعارف است كه اين چالش فعلا پيش روي ما آورده. بايد به اين توجه كنيم كه قانون اساسي صراحتا در اين موضع قرار گرفته كه اقتدار و اختيار و نيرو را در اختيار مردم قرار داده. شوراي نگهبان بزرگترين اقدامي كه خلاف قانون اساسي انجام داد، اين بود كه نظارت خودش را كه كاملا يك نظارت ساده بود، به دخالت تبديل كرد و نام آن را گذاشت نظارت استصوابي كه هرگز در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ذكر نشده. م . خ : يعني شما و دوستانتان در كانون مدافعان حقوق بشر تصوري مي كنيد كه ممكن است بر پايه همين قانون اساسي موجود جمهوري اسلامي يك انتخابات دموكراتيك و آزادي شكل بگيرد شبيه آن چيزي كه ما در كشورهاي پيشرفته و مدرن مي بينيم. محمد علي دادخواه: ما كاملا معتقد بر اين هستيم كه اگر اصول قانوني فعلي رعايت بشود و شوراي نگهبان از دخالت بپرهيزد ونظارت را با دخالت نياميزد، ما به يك انتخابات منطقي دست مي يابيم. م . خ : الان اين بحث است در ايران كه به هر حال نمي خواهند لفظ تحريم را به كار ببرند. چرا شما در اين بيانيه خودتان آشكارا و صريح انتخابات مجلس هفتم را تحريم نكرديد. مردم را دعوت نكرديد به شركت نكردن در انتخابات و فقط بسنده كرديد به اينكه بگوييد اين انتخابات مغاير با موازين حقوق بشر و قانون اساسي است؟ محمد علي دادخواه: ما يك انجمن حقوق بشر هستيم. ما كار سياسي نمي كنيم. ما مواضعي كه اعلام مي كنيم، تطبيق قانون و مصاديق آن و رخدادهاي روزمره اجتماع است. ما نهايتا در پي آن نيستيم كه يك حركت سياسي كنيم. ما رويدادهاي حقوق بشر و رخدادهاي جامعه را ريشه همت خودمان قرار داديم. كانون مدافعان حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه اي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را با موازين حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي مغاير خواند. در اين بيانيه آمده است كه اوضاع و مجادلات كنوني در ايران نهايتا به استمرار محروميت مردم ايران از دخالت انتخابات نمايندگان قوه مقننه مي انجامد. اين كانون كه با رياست شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل فعاليت مي كند، از شمار نهادها و تشكلهايي در ايران است كه در بيانيه خود بدون استفاده از لفظ تحريم، انتخابات مجلس هفتم را مغاير با موازين دموكراسي ارزيابي كرده است. محمد علي دادخواه، حقوقدان و سخنگوي اين كانون، در مصاحبه با راديوفردا و در پاسخ به اين سوال که چرا کانون مرم را دعوت به تحريم انتخابات نکرده است، مي گويد که مواضعي که کانون اعلام مي كند، تطبيق قانون و مصاديق آن و رخدادهاي روزمره اجتماع است و نهايتا در پي آن نيست كه يك حركت سياسي كند.
XS
SM
MD
LG