لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۸

عدم رونق تبليغات انتخاباتي در شهرها از ديد يك عضو شوراي ادوار دفتر تحكيم وحدت


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديو فردا): تبليغات انتخاباتي كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم از ديروز رسما در ايران آغاز شد. هرچند كه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بعد از جنگ سخت دو جناح سياسي جمهوري اسلامي در دو هفته اخير در نگاه ناظران انتخاباتي سرد و خالي از هيجانات هميشگي توصيف مي شود، اما ايجاد تغيير در چهره عمومي شهر يكي از ساده ترين راههاي ترغيب شهروندان به شركت در انتخابات است. هادي كحال زاده، از اعضاي شوراي ادوار تحكيم وحدت كه به تازگي از كاشان ديدار كرده، درباره فضاي تبليغاتي انتخاباتي در شهر كاشان مي گويد: هادي كحال زاده (عضو شوراي ادوار تحكيم وحدت ): ديروز من تبليغات را در شهر كاشان ديدم و امروز در تهران. تبليغات بسيار متفاوت بود نسبت به گذشته، هرچند كه هنوز نتيجه گيري يا اظهار نظر در مورد چگونگي تبليغات زود است با توجه به اينكه دو روز اول تبليغات است، اما هيچ گونه رونقي را من در تبليغات نديدم و عليرغمي كه جريان راست تلاش كرده با اسمها و عناوين مختلفي يك شور و نشاطي به تبليغات ببخشد و شهرداري تهران هم براي اولين بار تبليغات گسترده اي را در شهر تهران آغاز كرده، اما هيچ رونق چندان و چشمگيري را من براي تبليغات نديدم و مردم هم كه صحبت مي كردند در شهر كاشان و چه در تهران، انگيزه جدي براي حضور در انتخابات را نمي بينيم. بخش قابل ملاحظه اي از شور انتخاباتي و تبليغات مربوط به شور مردم است كه اين را من در اين دو شهر نديدم. هرچند در دو سه هفته گذشته كه مسافرتهايي به بخشهايي از كشور داشتم، در آنجاها هم صحبت مي كردم، احساسم اين بود كه انتخاباتي متفاوت با چهارپنج سال گذشته خواهيم داشت و كاملا هم مشخص است در هر شهر يك كانديدا يا به تعداد كرسيهاي مجلس افراد شاخصي را مشخص كردند و مابقي افرادي را كه احتمال داشته بتوانند رقيب جدي براي كانديداهاي جناح راست، حذف شدند، حتي نيروهايي كه از نيروهاي نظامي بودند و استقبال كردن و گرايشهاي راست شديدي دارند، به علتي كه در تبليغات بزرگي در اين راه نبودند و امكان داشته كه آن اقليتي كه مي خواهند شركت كنند را رايشان را بشكند، آنها را هم رد كردند. ف . ع: كانديداهاي نمايندگي در شهر كاشان در تبليغات خودشان چه اقداماتي كردند كه مردم را به شركت در انتخابات تشويق كنند؟ هادي كحال زاده: دوره ششم، دوره بسيار بسيار دشوار و سختي بود، اما اين دوره با توجه به اينكه هيچ فرد مشخصي از تهران مشخصا معلوم شده براي آن ناحيه، تبليغات گسترده اي نپذيرفته و ما شاهد شور انتخاباتي نيستيم. با توجه به اينكه شهر كاشان شهري است كه مثل تهران يا شهرهاي بزرگ فاميلهاي بزرگ يا اقوام بزرگي نيستند كه در آنها با آنها ارتباط بگيرند، ايشان تلاش كردند در ماههاي گذشته با اطميناني كه از قبل داشتند مبني بر رد صلاحيت گسترده اي كه نيروهاي مستقل و نيروهاي جبهه مشاركت را حذف مي ديدند، در تمامي مراسم و برنامه هايي كه در سطح شهر است شركت مي كنند و هرچند تعداد افراد مستقلي كه شناخته شده نيستند هم در كنار ايشان اجازه دادند كه بيايند براي حضور، اما در شهر من صحبت مي كردم با فعالين سياسي و مردم، به دليل اينكه از پيش نتيجه انتخاباتي آن منطقه مشخص است، فكر نمي كنم كه مشاركت چشمگيري را ما در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در كاشان و در بسياري از شهرهاي اينچنيني ما شاهد باشيم. مناطقي مثل لرستان يا خرم آباد يا اهواز به دليل قوميتها و اقوام و اينكه تعريف نماينده مجلس خارج از چهارچوبهاي حقوقي است و بيشتر به عنوان نماينده قوم يا فاميل در پارلمان حضور پيدا مي كند و تلاش هم نمي كنند مردم خودشان در چهارچوب احزاب و گروهها رفتارها و موضعشان را تعريف كنند، احتمالا آنجاها مشاركتي را خواهيم داشت، ولي در شهرهايي كه بافت شهري را حفظ كردند و افراد براي كنش سياسي خودشان دليل موجهي دارند، بعيد به نظر مي رسد با توجه به رد صلاحيتهاي گسترده ما شاهد حضور چشمگيري باشيم، بالطبع موقعي كه رقيبهاي جدي نباشند، تبليغات به شدت رسمي و تبليغگران هم انگيزه كافي براي تبليغ جدي را ندارند، مشخصا وضعيت مجلس مشخص است كه نتيجه آن معلوم است، زياد جذابيت و تشويق و ترغيب براي مردم و خود نيروهاي سياسي به دنبال ندارد. هادي كحال زاده، از اعضاي شوراي ادوار تحكيم وحدت كه به تازگي از كاشان ديدار كرده، درباره فضاي تبليغاتي انتخاباتي در شهر كاشان و تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: عليرغم تلاش جناح راست، هيچ گونه رونقي در تبليغات مشاهده نمي شود و بااينكه شهرداري تهران هم براي اولين بار تبليغات گسترده اي را در شهر تهران آغاز كرده، انگيزه جدي براي حضور در انتخابات را به چشم نمي خورد. به دليل اينكه از پيش نتيجه انتخاباتي مناطقي مثل تهران و كاشان و شهرهاي ديگر مشخص است. اما در مناطقي مثل لرستان يا خرم آباد يا اهواز به دليل بافت قومي، نماينده بيشتر به عنوان نماينده قوم يا فاميل در پارلمان حضور پيدا مي كند. و احتمالا آنجاها مشاركتي را خواهيم داشت.
XS
SM
MD
LG