لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۴

بحران انتخابات: صف بندي آشكار نمايندگان معترض در برابر رهبر جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): بيست و يکمين بيانيه نمايندگان معترض مجلس منتشر شد. اين بيانيه که درنشست نمايندگان در مجلس روز سه شنبه قرائت شد، خطاب به آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي بود و براي نخستين بار نکاتي را مطرح کرد که در عمر 25 ساله جمهوري اسلامي هرگز نمايندگان مجلس يا اعضاي ديگر نهادهاي اصلي حکومت چنين طرح نکرده بودند و قدرت ولي فقيه و رهبر جمهوري اسلامي را چنين به چالش نگرفته بودند. در اين بيانيه نمايندگان معترض مجلس، شخص آيت الله خامنه اي را صريحا مسئول حذف اصلي اصلاح طلبان از رقابت انتخاباتي مجلس هفتم شوراي اسلامي قلمداد کردند. مهدي خلجي (راديو فردا): نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه خود تلاش کردند تا پاسخي روشن به رفتار و گفتار رهبر جمهوري اسلامي در زمينه انتخابات بدهند. رهبر جمهوري اسلامي در يک سخنراني به تعويق انداختن زمان انتخابات را، خواست دشمنان ارزيابي کرد و نمايندگان بست نشسته در مجلس و بعد استعفا داده را جمعي گردن کلفت ناميد. نمايندگان معترض مجلس نوشته اند: به راستي گردن کلفتها چه کساني هستند؟ شوراي نگهبان که از قانون تخلف مي کند؟ يا کساني که بر اجراي قانون اصرار دارند؟ نمايندگان در نامه خود، شخص آيت الله خامنه اي را متهم کردند که دستور رد صلاحيت به قول خود وي گردن کلفتها را به شوراي نگهبان صادر کرده است. در نامه نمايندگان معترض مجلس آمده که شوراي نگهبان از دو سال پيش با کار امنيتي و اطلاعاتي تلاش مي کرده که رد صلاحيتها را زمينه سازي و مجلس آينده را مهره چيني کند. نمايندگان با غير قانوني قلمداد کردن پديده اي به نام حکم حکومتي، از طرز کاربرد آن نيز انتقاد کردند. حکم حکومتي اصطلاحي است ساخته محافظه کاران جمهوري اسلامي که نشاندهنده اراده رهبر در جايي فراي قانون است. نمايندگان معترض در پاسخ به دستور آيت الله خامنه اي درباره به تاخير نيفتادن انتخابات نوشتند: تعويق انتخابات خواست رئيس جمهوري، رئيس مجلس، وزرا، معاونان رئيس جمهوري، استانداران، فرمانداران و اقشار مختلف جامعه بود و نه آن طور که آيت الله خامنه اي گفته، آمريکا و دشمن. دليل اصلي خواست تعويق انتخابات هم از نظر نمايندگان اين بود که انتخابات اول اسفند را نه آزاد مي دانستند و نه عادلانه. نمايندگان از آيت الله خامنه اي پرسيدند در سخنراني خود به موضوع نفوذيها اشاره کرده ايد. اما هنوز يک مدرک مستند درباره آنها ارائه نشده است. اين چه نفوذيهايي هستند که دستگاه عريض و طويل امنيتي و اطلاعاتي نمي توانند آنها را کشف کنند و به رغم هشدارهاي فراوان بازهم حضور دارند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود؟ نمايندگان معترض در پاسخ به غير قانوني و حرام دانستن استعفا از سوي آيت الله خامنه اي نوشته اند: در برابر اعمال بنيان براندازي که انتخابات را به سخره و راي مردم را به بازي گرفته و مجلسي فرمايشي را تدارک ديده، چه بايد کرد؟ آيا در اين وضعيت ماندن و عمل کردن بر خلاف اعتقاد قلبي غير شرعي و غير قانونيست، يا کنار رفتن از مسئوليت و سپردن آن به طالبان قدرت که بحمدالله آماده يک دست کردن حاکميت شده اند؟ نمايندگان مجلس خطاب به آيت الله خامنه اي نوشته اند: مجلسي که به نظر آنها نه با راي ملت، بلکه با راي اعضاي شوراي نگهبان بر سر کار آيد، احتمالا تهديدي براي امنيت ملي و استقلال کشور خواهد بود. همان طور که بسياري از تحليلگران سياسي مسائل ايران پيش بيني مي کردند، رد صلاحيت گسترده نمايندگان اصلاح طلب، بخش عمده اي از آنها را از بدنه حکومت جدا مي کند و آنها را به يک اپوزيسيون فعال خارج از حکومت بدل مي کند. يکي از پيامدهاي جدايي اين دسته از اصلاح طلبان از ساختار نظام سياسي، رويارويي آشکار با آيت الله خامنه اي و صريح و شفاف شدن فضاي سياسي است. تا کنون نمايندگان مجلس اين گونه صريح مسئوليت اقدامهاي محافظه کاران را به رهبري نسبت نداده بودند. نمايندگان معترض مجلس در بيست و يکمين بيانيه خود براي نخستين بار قدرت ولي فقيه را به چالش گرفتند. در اين بيانيه نمايندگان معترض، رهبر جمهوري اسلامي را صريحا مسئول اصلي حذف اصلاح طلبان از رقابت انتخاباتي مجلس هفتم شوراي اسلامي قلمداد کردند. رد صلاحيت گسترده نمايندگان اصلاح طلب، با جدا ساختن بخش عمده اي از اصلاح طلبان از بدنه حکومت، آنها را به يک اپوزيسيون فعال خارج از حکومت بدل ساخته است. يکي از پيامدهاي جدايي اين دسته از اصلاح طلبان از ساختار نظام سياسي، رويارويي آشکار با رهبرجمهوري اسلامي و صريح و شفاف شدن فضاي سياسي است. تاکنون نمايندگان مجلس اين گونه صريح مسئوليت اقدامهاي محافظه کاران را به رهبر جمهوري اسلامي نسبت نداده بودند.
XS
SM
MD
LG