لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۴۸

بازتاب انتخابات ايران در روزنامه هاي ايتاليايي: پخش سرود ممنوع براي تهييج مردم


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديو فردا): انتخابات مجلس در ايران، بازتاب گسترده اي در مطبوعات ايتاليا نيز داشته است. احمد رافت (راديو فردا): خبرنگاران روزنامه هاي معتبر ايتاليايي كه از چند روز پيش براي پوشش خبري انتخابات در تهران به سر مي برند، هم نظرند كه تعداد بسيار كمي از مردم پايتخت به حوزه هاي راي گيري مراجعه كرده اند. لارپوبليكا تحت عنوان حوزه هاي خالي براي اعتراض مي نويسد: ايرانيها جمعه با سرود اي ايران كه از راديوي دولتي مرتبا پخش مي شد از خواب بيدار شدند. اين سرود به گفته اين خبرنگار كه رسما ممنوع است، در مواقع مخصوصي كه حكومت احتياج به تهييج مردم دارد، از آرشيوي كه در آن خاك مي خورد، بيرون كشيده شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. خبرنگار لارپوبليكا در ادامه مي افزايد: مترجم من وقتي از اهالي هر محله اي مي پرسيد نزديكترين حوزه انتخاباتي كجا است، مخاطبينش در پاسخ مي گفتند: خانم چرا مي خواهي بروي راي دهي و زماني كه مترجم مي گفت اين خبرنگار خارجي مي خواهد گزارش از انتخابات تهيه كند، به او پاسخ مي دادند: بگو بنويسد كه همه ايرانيها از اين حكومت متنفرند، حتي كساني كه 25 سال پيش انقلاب كردند نيز امروز پشيمانند، زيرا هيچكدام از خواستهايشان نه تنها برآورده نشده است، بلكه اوضاع به مراتب بدتر از قبل است. خبرنگار لارپوبليكا در ادامه مي نويسد: در هيچكدام از حوزه هاي انتخاباتي كه از آنها بازديد كردم و همگي خالي بودند، مسئولين رقمي در رابطه با تعداد كساني كه تا آن لحظه راي داده بودند را در اختيارم نگذاشتند. خبرنگار با اشاره به جو حاكم در پايتخت جمهوري اسلامي ايران مي نويسد: همه در انتظار تعطيلي چند روزنامه و مجله مستقلي كه هنوز منتشر مي شوند و دستگيري جمعي اصلاح طلباني كه انتخابات را تحريم كرده بودند، هستند. تمديد ساعات راي گيري در حالي كه صفي در مقابل هيچ حوزه نبود، به گفته خبرنگار لارپوبليكا نگران كننده است، زيرا احتمال دست بردن در آرا را شدت مي بخشد. خبرنگار اعزامي كوريره دلاسرا، پرتيراژترين روزنامه ايتاليا در كنار گزارشش از جمعه انتخاباتي با عباسي فرد از محافظه كاران و طه هاشمي، متمايل به اصلاح طلبان نيز گفتگو كرده است. عباسي فرد به خبرنگار ايتاليايي مي گويد: زمان آن رسيده است كه به گذشته و حكومت ناب اسلامي باز گرديم، زيرا اين جدايي دين از سياستي كه اين روزها حرفش را مي زنند، خلاف موازين اسلامي است. عباسي فرد مي افزايد: با توجه به حضور نظامي آمريكا در مرزهاي ايران در عراق و افغانستان، كشورمان به نظامي يكپارچه و انقلابي احتياج دارد تا در مقابل بيگانگان مقاومت كند. در مصاحبه ديگر كوريره دلاسرا، طه هاشمي مي گويد: مهم نيست در اين انتخابات چه كساني يك كرسي مجلس را بدست آورند. مهمترين نتيجه اين انتخابات، «نه» محكم مردمي كه در هفت سال گذشته سياست جديدي را تجربه كرده اند به عقب گرايي است. انحصارگرايان به گفته طه هاشمي، دو راه بيشتر در مقابل ندارند. ادامه اصلاحات و يا مقابله با خواستهاي مردم و در حالت دوم مجبور به كمك طلبيدن از نيروهاي خارجي خواهند بود، زيرا قدرت مقابله با مردم را دارا نيستند. خبرنگاران روزنامه هاي معتبر ايتاليايي كه از چند روز پيش براي پوشش خبري انتخابات در تهران به سر مي برند، هم نظرند كه تعداد بسيار كمي از مردم پايتخت به حوزه هاي راي گيري مراجعه كرده اند. لارپوبليكا تحت عنوان حوزه هاي خالي براي اعتراض مي نويسد: ايرانيها جمعه با سرود اي ايران كه از راديوي دولتي مرتبا پخش مي شد از خواب بيدار شدند. اين سرود در مواقع مخصوصي كه حكومت احتياج به تهييج مردم دارد، از آرشيوي كه در آن خاك مي خورد، بيرون كشيده شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. تمديد ساعات راي گيري در حالي كه صفي در مقابل هيچ حوزه نبود، به گفته خبرنگار لارپوبليكا نگران كننده است، زيرا احتمال دست بردن در آرا را شدت مي بخشد. عباسي فرد از محافظه كاران به خبرنگار كوريره دلاسرا، مي گويد: زمان آن رسيده است كه به گذشته و حكومت ناب اسلامي باز گرديم، زيرا اين جدايي دين از سياستي كه اين روزها حرفش را مي زنند، خلاف موازين اسلامي است.
XS
SM
MD
LG