لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۰۳

هشدار وزير دفاع آمريکا نسبت به فعاليت القاعده در عراق


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): وزيردفاع آمريکا روزيکشنبه هشدارداد که القاعده درعراق فعاليت دارد وشبکه هاي تروريستي کوشش مي کنند ميان گروه هاي مذهبي وقومي عراق توليد اختلاف کنند. علي سجادي (راديوفردا): دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا درچهارمين ديدارخود ازمنطقه خاورميانه اززمان سرنگوني رژيم صدام حسين درماه آوريل گذشته، روزيکشنبه وارد کويت شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، جزئيات سفرآقاي رامسفلد به علل امنيتي پوشيده نگاه داشته شده است و مقامهاي مسئول حتي حاضرنشده اند بگويند اودراين سفرازعراق نيز ديدن خواهد کرد يانه. آقاي رامسفلد درجريان توقف کوتاهي درشانون درايرلند براي سوخت گيري هواپيمايش، به نگراني آمريکا درمورد کوشش هاي تندروها درعراق براي ايجاد شکاف ميان جوامع شيعيان، سني ها وکردها درآستانه انتقال حاکميت به عراقي ها اشاره کرد. وزيردفاع آمريکا درپاسخ به اين سئوال که آيا عوامل شبکه القاعده نيزدرعراق فعال هستند يا نه گفت روشن است که اين عوامل فعاليت دارند وچند موضوع، بيانگرفعاليت هاي آن ها است. اول، همخواني منافع بخشي ازشبکه هاي تروريستي با يکديگر وهمچنين منافع عوامل رژيم پيشين عراق و نيز منافع برخي ازجنايتکاران است. دوم، عده اي درميان آن ها هستند که آشکارا کوشش مي کنند بين گروه هاي مختلف مذهبي وقومي عراق اختلاف اندازند وبه اميد آن هستند که ايجاد اختلاف ميان اين گروه ها، به نفع آنان وبه ضررنيروهاي ائتلاف تمام شود. وزيردفاع آمريکا در پاسخ به پرسشهاي متعدد خبرنگاران گفت: شبکه هاي تروريستي کوشش مي کنند دست به خشونت هاي محلي بزنند. ما اطلاعاتي به دست آورده ايم که حکايت ازآن دارد تروريست ها کوشش دارند ميان گروه هاي مختلف مذهبي وقومي عراق خشونت آفريني کنند. نامه اي که به دست آمده و به ابومصعب الزرقاوي نسبت داده شده است، استراتژي توسل به حملات انتحاري عليه عراقي ها وايجاد جنگ داخلي ميان سني ها وشيعيان را پيش ازانتقال حاکميت درعراق تشريح کرده است. زرقاوي يک شهروند اردني است که روابطي با شبکه القاعده دارد. وزيردفاع آمريکا گفت کارشناسان دولت معتقدند اين نامه معتبروموثق است. آقاي رامسفلد گفت حمله به نيروهاي امنيتي عراق که براي حفاظت ازامنيت شهرهاي اين کشورمورد آموزش آمريکا وسايرنيروهاي ائتلاف قرارگرفته اند، افزايش يافته است. آقاي رامسفلد افزود با اين وجود، عراقي ها همچنان درصف داوطلبان خدمت درپليس وارتش مي ايستند وتعداد آن ها تاکنون به حدود 200 هزارنفر رسيده است. دانلد رامسفلد، وزيردفاع آمريکا، روزيکشنبه هشدارداد که القاعده درعراق فعاليت دارد وشبکه هاي تروريستي کوشش مي کنند ميان گروه هاي مذهبي وقومي عراق توليد اختلاف کنند. وزيردفاع آمريکا درچهارمين ديدارخود ازمنطقه خاورميانه اززمان سرنگوني رژيم صدام حسين درماه آوريل گذشته، روزيکشنبه وارد کويت شد. آقاي رامسفلد درجريان توقف کوتاهي درشانون درايرلند براي سوخت گيري هواپيمايش، به نگراني آمريکا درمورد کوشش هاي تندروها درعراق براي ايجاد شکاف ميان جوامع شيعيان، سني ها وکردها درآستانه انتقال حاکميت به عراقي ها اشاره کرد.
XS
SM
MD
LG