لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۳

ادامه تلاش‌هاي نخست وزير پيشين اسرائيل براي برچيدن شهرک‌هاي يهودي نشين


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): شيمون پرز، نخست وزيرپيشين اسرائيل، که به خاطراعطاي کنترل بخش هاي عمده اي ازکرانه باختري رود اردن به فلسطينيان، به جايزه صلح نوبل دست يافت، روزدوشنبه درجريان ديداربا بلند پايه ترين مقامات آمريکا در واشنگتن، به تلاش خود براي برچيدن شهرک هاي يهودي نشين ادامه داد. علي سجادي (راديوفردا): شيمون پرز، نخست وزيرپيشين اسرائيل، که درفاصله ميان ديدارهايش با کولين پاول وزيرامورخارجه وکوندوليزا رايس، مشاورامنيت ملي آمريکا، دريک کنفرانس خبري شرکت کرده بود، بارديگرخوشبيني ديرپاي خود را درمورد صلح خاور ميانه مورد تاکيد قرارداد وگفت: فلسطينيان خواستار صلح با اسرائيل هستند وبايد با اعطاي امتيازات ارضي به آن ها مورد تشويق قرار گيرند. آقاي پرزگفت واقعيت اين است که اين روزها با خبرهاي خوبي درجهان مواجه هستيم. ليبي وعده داده است برنامه اتمي خود را پايان بخشد و قبرس در راه حل موضوع تقسيم 30 ساله اين جزيره گام برمي دارد. آقاي پرزگفت تحت تاثيرپيشنهادهاي دشمن سياسي ديرپاي خود آريل شارون، نخست وزيراسرائيل، قرارگرفته که حاضربه خروج ازنوارغزه وبخش هائي ازکرانه باختري رود اردن، بدون اقدام متقابلي ازسوي فلسطينيان شده است. آقاي پرز مشترکا به اتفاق اسحاق رابين، نخست وزير فقيد اسرائيل، و ياسرعرفات، رئيس تشکيلات خود گردان فلسطيني، درسال 1994 به علت امضاي قرارداد اسلو که کنترل بيشتري را دراداره بخش هائي ازکرانه باختري رود اردن و نوارغزه به فلسطينيان مي دهد، به جايزه صلح نوبل دست يافت، اما شش سال بعد اين قرارداد با آغازقيام فلسطينيان وخشونت هائي که اسرائيل را درمناطق اشغالي و در خاک خود هدف گرفت، بي نتيجه ماند. درجريان خشونت هاي شش سال گذشته، صدها تن ازفلسطينيان واسرائيلي ها جان خود را ازدست داده اند. آقاي پرز متعاقبا به عنوان نماد روندي که بسياري ازاسرائيلي ها معتقدند باعث شد فلسطينيان درمبارزات خود به قدرت واسلحه بيشتري دست يابند، مورد انتقاد هاي گسترده اي قرار گرفت. با اين حال نخست وزيرپيشين اسرائيل که بيش از 80 سال سن دارد، به تلاش خود براي اعطاي امتيازات بيشتري به فلسطينيان ادامه داده و اين اقدام را راه تاسيس يک کشور فلسطيني دانسته است که به گفته پرزيدنت بوش وخود آقاي پرز، توام با صلح درکناراسرائيل به حيات خود ادامه دهد. شيمون پرز، نخست وزير پيشين اسرائيل، که به خاطر اعطاي کنترل بخش هاي عمده اي از کرانه باختري رود اردن به فلسطينيان، به جايزه صلح نوبل دست يافت، روز دوشنبه در جريان ديدار با بلندپايه ترين مقام هاي آمريکا در واشنگتن، به تلاش خود براي برچيدن شهرک هاي يهودي نشين ادامه داد. وي يک بار ديگر خوشبيني ديرپاي خود را در مورد صلح خاورميانه مورد تاکيد قرار داد و گفت که فلسطينيان خواستار صلح با اسرائيل هستند و بايد با اعطاي امتيازات ارضي به آنان، مورد تشويق قرار گيرند.
XS
SM
MD
LG