لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۰

بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد عليه «جريان هاي تنگ نظرانه و ضد اصلاحات»


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد با انتشار اعلاميه اي حکم حکومتي در مورد انتخابات مجلس هفتم را امري نامانوس ناميده است و راه يافتگان به مجلس هفتم را نمايندگان انتصابي خوانده و از مردم خواسته است صف هاي خود را در برابر جريان ضد اصلاحات يکپارچه کنند. جزئيات بيشتر را امير آرمين به آگاهي مي رساند. امير آرمين (راديو فردا): شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد با اشاره به آنچه آنرا «تيغ نظارت استصوابي که تيزتر از هميشه به کار گرفته شده» مي نامد، مي نويسد تنگ نظري، قدرت طلبي، و کينه ورزي جريان ضد اصلاحات مانع از ان شد که مباني مشروعيت نظام در انتخابات اخير تقويت گردد. شورا با يادآوري تشکيل مجلس دستچين شده و حذف همه عناصر به جز جريان ضد اصلاحات مي نويسد: همه جريان هاي ديگر انتخابات مجلس هفتم را غير آزاد، غير رقابتي، ناعادلانه، و غير قانوني خوانده اند. شورا مي افزايد انتخابات در پي شکست همه چاره جويي ها، با حکم حکومتي که در عرف سياسي نامانوس است، برگزار شد. شورا مي افزايد ضمن احترام به تعداد منتخباني که از حوزه هاي نسبتا رقابتي به مجلس راه يافته اند، بقيه راه يافتگان را نمايندگان انتصابي مي داند. شورا مي افزايد: بحث نظارت استصوابي، نبود بي طرفي نهادهاي داوري، مداخله نهادهاي نظامي و انتظامي در فعاليت هاي سياسي، و بي طرف نبودن رسانه هاي ملي و مانند آن؛ از مقوله هاي نظري پا فراتر نهاده و به آفت ها و خطرهاي واقعي تبديل شده اند. شورا مي افزايد مشارکت نکردن حدود 50 درصد از افراد برخوردار از حق راي در سراسر کشور و مشارکت نکردن 70 درصد مردم شهرهاي بزرگ، از افتخارهايي است که ارمغان جريان هاي تنگ نظرانه و ضد اصلاحات است و با توجه به اين که در تهران، مرکز ثقل سياسي و جمعيتي کشور تنها 12 درصد افراد برخوردار از حق راي در راي گيري اول اسفند شرکت کرده اند، مي توان به بالاترين حد پايگاه اجتماعي جريان ضد اصلاحات پي برد. شورا با مردود شدن آن چه رهبران جناح راست حماسه اول اسفند ناميده اند، مي نويسد: براي نظامي که در رفراندوم آن 98 درصد مردم شرکت داشته اند اين ميزان شرکت نه تنها حماسه نيست، بلکه زنگ خطري است که بايد از آن متاسف بود. شورا ابراز نگراني کرده است که جريان ضد اصلاحات در پس مواضع به ظاهر راديکال و دشمن ستيزانه نرمش و انعطاف زيادي را از موضع ضعف در برابر قدرت هاي خارج به نمايش بگذارد، چون از پشتوانه مردمي در داخل کشور برخوردار نيست. شورا بي اشاره به انتقادهاي غرب از برنامه هسته اي ايران، پاره اي اقدام هاي سياست هاي جاري تسليحاتي ايران را مورد انتقاد قرار مي دهد و ابراز نگراني مي کند که جريان اقليت مغرور از پيروزي در مسابقه بي رقيب، آخرين نمودهاي آزادي و حقوق مدني مردم و مخالفان را با خطر جدي روبرو سازد. شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در پايان از مردم خواسته است در مقابل جريان تنگ نظر و متحجر و قدرت طلب يکپارچه شوند و راهبردهاي جديد خود را با حضور همه شخصيت ها و سرمايه هاي ارزشمند خود تنظيم کنند و به پيش ببرند. شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد با انتشار اعلاميه اي حکم حکومتي در مورد انتخابات مجلس هفتم را امري نامانوس ناميد و راه يافتگان به مجلس هفتم را نمايندگان انتصابي خواند و از مردم خواست صف هاي خود را در برابر جريان ضد اصلاحات يکپارچه کنند. شورا مي افزايد مشارکت نکردن حدود 50 درصد از افراد برخوردار از حق راي در سراسر کشور و مشارکت نکردن 70 درصد مردم شهرهاي بزرگ، از افتخارهايي است که ارمغان جريان هاي تنگ نظرانه و ضد اصلاحات است و با توجه به اين که در تهران، مرکز ثقل سياسي و جمعيتي کشور تنها 12 درصد افراد برخوردار از حق راي در راي گيري اول اسفند شرکت کرده اند، مي توان به بالاترين حد پايگاه اجتماعي جريان ضد اصلاحات پي برد. شورا ابراز نگراني کرد که جريان ضد اصلاحات در پس مواضع به ظاهر راديکال و دشمن ستيزانه نرمش و انعطاف زيادي را از موضع ضعف در برابر قدرت هاي خارج به نمايش بگذارد، چون از پشتوانه مردمي در داخل کشور برخوردار نيست.
XS
SM
MD
LG