لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۵۷

آيت الله سيستاني بار ديگر خواهان برگزاري انتخابات سراسري در عراق شد


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): آيت الله علي سيستاني، از رهبران شيعه عراق، در گفتگويي با هفته نامه آلماني دراشپيگل، به تشريح مواضع خود درباره دولت آينده عراق و ساختار سياسي كشور پرداخته و بار ديگر خواهان آن شده است كه تاريخ مشخصي براي برگزاري انتخابات سراسر در عراق تعيين شود. شهرام ميريان (راديو فردا، کلن): آيت الله علي سيستاني در آغاز اين مصاحبه نسبت به ناآراميها در عراق اظهار نگراني مي كند و به خبرنگار هفته نامه آلماني دراشپيگل مي گويد: سرنگوني صدام نبايد پيامدي چون اشغال عراق در پي داشته باشد. امنيت همگاني از عراق ره بر بسته و بزهكاري و جنايت رو به افزايش گذاشته و موسسات دولتي چپاول و به آتش كشيده مي شوند. از اين روي وي خواهان تشكيل حكومتي مي شود كه آراي عمومي همه شهروندان عراق را نمايندگي كند و سپس انجام انتخابات را بهترين راه قلمداد مي كند. آيت الله سيستاني در پاسخ به پرسش ديگري به تشريح نوع حكومت آينده مي پردازد و مي گويد: مهمترين جريانهاي سياسي و اجتماعي خواهان آن نيستند كه يك حكومت مذهبي در عراق برگزار شود. افزون بر اين روحانيت شيعه در عراق نيز از اين انديشه و تفكر پيروي مي كند كه روحانيان نه مي بايستي در راستاي مسائل سياسي خود را درگير كنند و نه پذيراي مناصب دولي شوند. اين چهره پرنفوذ مذهبي آنگاه به نقش سازمان ملل در روند بازسازي عراق مي پردازد و مي گويد: اگرچه در پيماني كه نيروهاي ائتلاف و شوراي موقت حكومتي عراق به امضا رسيده، از نقش سازمان ملل به طور كلي سخني به ميان نيامده، ولي كوفي عنان، دبير كل اين سازمان بنا بر خواسته ما پذيرا شده است كه در اين راستا دخالت كند كه به اين ترتيب اين امر يك پيروزي بزرگ است. از آنجا كه اخضرابراهيمي، فرستاده ويژه سازمان ملل به تازگي با آيت الله علي سيستاني در عراق ديدار كرده، خبرنگار هفته نامه آلماني دراشپيگل درباره اين ديدار و نتايج آن مي پرسد و آيت الله سيستاني در جواب مي گويد: در افكار و انديشه هاي اخضر ابراهيمي، برخي عوامل مثبت را مشاهده كرده و به اين خاطر نسبت به او اعتماد دارد. و سپس در پيوند با انتخابات پيش روي مي گويد: هرگاه زمينه ها و شرايط براي انجام يك انتخابات آزاد پيش از سي ام ماه ژوئن فراهم نشود، در اين صورت بايد به دو نكته توجه شود. اول اينكه زمينه سازي انتخابات بايد ظرف يك مدت زمان كوتاه بنابر تصميم شوراي امنيت سازمان ملل فراهم شود يا به ديگر قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل بايد در برگيرنده اين تضمين روشن باشد كه ديگر نتوان تاريخ انتخابات را به تعويق انداخت و بالاخره نكته دوم آن است كه مسئوليتي كه در تاريخ سي ام ژوئن بدوا به نهادهاي غير انتخابي محول خواهد شد، كاملا مسدود شود، بطوري كه اين نهادها و موسسات مجاز نباشند دست به تصميمهاي مهم سياسي زنند كه بعدها عراق را ملزم به اجراي آنها كند. خبرنگار آلماني در اينجا مي پرسد: اگر اين خواسته ها در پيوند با انتخابات عملي نشود، چه اتفاقي خواهد افتاد، آيت الله علي سيستاني در پاسخ مي گويد: اين ديگر بر عهده مردم عراق است كه در اين باره تصميم بگيرند و در پاسخ آخرين پرسش كه در صورت رد اين خواسته ها آيا عراق شاهد يك نوع انتفاضه يا خيزش همگاني خواهد بود، آيت الله علي سيستاني مي گويد: مايل نيست فعلا در اين باره چيزي بگويد. آيت الله علي سيستاني، از رهبران شيعه عراق، در گفتگويي با هفته نامه آلماني دراشپيگل، بار ديگر خواهان آن شد كه تاريخ مشخصي براي برگزاري انتخابات سراسري در عراق تعيين شود. وي گفت که امنيت همگاني از عراق ره بر بسته و بزهكاري و جنايت رو به افزايش گذاشته و موسسات دولتي چپاول و به آتش كشيده مي شوند. از اين روي وي خواهان تشكيل حكومتي شد كه آراي عمومي همه شهروندان عراق را نمايندگي كند و سپس انجام انتخابات را بهترين راه قلمداد کرد. آيت الله سيستاني همچنين گفت که مهمترين جريانهاي سياسي و اجتماعي خواهان آن نيستند كه يك حكومت مذهبي در عراق برگزار شود. افزون بر اين روحانيت شيعه در عراق نيز از اين انديشه و تفكر پيروي مي كند كه روحانيان نه مي بايستي در راستاي مسائل سياسي خود را درگير كنند و نه پذيراي مناصب دولي شوند.
XS
SM
MD
LG