لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۰

طرح مصر براي اصلاحات در جهان عرب


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): مصر روز دوشنبه پيش ازاقدام آمريکا درمورد اعزام هياتي به خاورميانه براي بررسي ابتکارآمريکا براي ايجاد اصلاحات دريک خاورميانه بزرگ، به نوبه خود طرحي را براي انجام اصلاحات درکشورهاي عربي ارائه کرد. بهروز نيکذات (راديوفردا): حسني مبارک، رئيس جمهوري مصر، که مخالف تحميل هرگونه الگوهاي فرهنگي خارجي براي تغييردرمنطقه است، گفت: طرح مصرازاصلاحاتي حمايت مي کند که به هويت اعراب احترام بگذارد وبا شتاب وگام هاي معقولي به مورد اجرا گذارده شود. آقاي مبارک که درحال ديداري ازفرودگاه بين المللي قاهره بود، گفت اگرما درها را کاملا به روي خارجيان بازبگذاريم، توليد آشوب واغتشاش مي کند. رئيس جمهوري مصربه طرح کشوراشاره مي کرد که احمد ماهر وزيرامورخارجه مصردراجلاس وزيران امورخارجه عرب مطرح کرده بود. بيشتردولت هاي عرب ابتکارآمريکا براي ايجاد اصلاحات دريک خاورميانه بزرگ را رد کرده اند. به گزارش خبرگزاري مصري خاورميانه که ازسوي دولت اداره مي شود، کشورهاي عربي طبق طرح مصرآماده همکاري با آن دسته ازکشورهاي دوست هستند که حاضربه قبول ابتکاراعراب براساس برابري کامل ميان طرفين باشند وقصد نداشته باشند الگوهاي ازپيش آماده شده اي را به اعراب تحميل کنند. اين خبرگزاري درگزارش خود افزود براي ايجاد فضاي مناسبي براي پيشرفت روند اصلاحات، ضرورت اقتضا مي کند مساله فلسطين با پايان دادن به اشغالگري اسرائيل وتاسيس يک کشورمستقل فلسطيني، حل شود. ابتکارآمريکا درمورد يک خاورميانه بزرگ با انتقاد چند کشورعربي ازجمله مصر وعربستان سعودي مواجه شده است که هردو از متحدان نزديک آمريکا هستند. طراحان ابتکار آمريکا مي گويند هدف ازاين ابتکارتشويق انجام اصلاحات دمکراتيک واقتصادي درجهان عرب وسايرکشورهاي اسلامي به عنوان گامي درجهت کاهش فقرواستيصال است که به رشد تروريسم بين الملل کمک مي کند. مارک گروسمن معاون وزارت امورخارجه آمريکا درامور سياسي خود را آماده يک ديداريک هفته اي ازکشورهاي اردن، مصر، مراکش وبحرين کرده است تا درمورد به گردش انداختن ابتکارآمريکا با مسئولان اين کشورها به گفتگو پردازد. رئيس جمهوري مصرگفت کشور وي به نوبه خود ابتکاري براي اصلاحات سياسي واقتصادي ارائه کرده است زيرا قابل قبول نيست کشورهاي غربي دراين باره اعلاميه منتشرکنند. آقاي مبارک به ابتکارهاي بريتانيا وآلمان دراين مورد شاره کرد، اما هيچ اشاره اي به ابتکاراصلي که ازسوي آمريکا ارائه شده است، نکرد. آمريکا قصد دارد اين ابتکار را دراجلاس سران هفت کشوربزرگ صنعتي جهان موسوم به G7 که قراراست درايالت جورجياي آمريکا برگزارشود، مطرح کند. با وجود انتقادهاي گسترده ازابتکارآمريکا درمصر وساير کشورهاي عربي، محمد سلماوي تحليلگر روزنامه دولتي الاهرام چاپ قاهره مخالفت اعراب با اين طرح را زيرسئوال برد ونوشت اونتوانسته است موردي براي مخالف با اين ابتکارپيدا کند. به نوشته اين تحليلگرعرب، ابتکارآمريکا نه به اسلام حمله کرده ونه هويت وفرهنگ اعراب ويا ويژگي هاي هريک ازکشورهاي عربي را مورد حمله قرارداده است. چه کسي مي تواند آزادي ودمکراسي را رد کند، چه کسي مي تواند تلاش عليه فساد، انجام اصلاحات اقتصادي، پيشرفت دانش، اصلاحات آموزشي و تقويت نقش زنان را رد کند؟ رئيس جمهوري مصرهفته گذشته دراظهاراتي براي روزنامه نگاران گفته بود اومعتقد است اصلاحات ضروري واجتناب ناپذيراست، اما بايد ازداخل مطرح شود و با نيازها و اعتقادات مردم مطابقت داشته باشد. کولين پاول وزيرامورخارجه به دنبال اظهارات رئيس جمهوري مصرگفته بود اونيزمي پذيرد که اصلاحات نبايد ازخارج تحميل شود وبايد قابل قبول درداخل باشد. مصر روز دوشنبه پيش از اقدام آمريکا براي اعزام هياتي به خاورميانه، براي بررسي ابتکار آمريکا براي ايجاد اصلاحات در يک خاورميانه بزرگ، به نوبه خود طرحي را براي انجام اصلاحات در کشورهاي عربي ارائه داد. حسني مبارك، رئيس حکومت مصر، كه مخالف تحميل هرگونه الگوهاي فرهنگي خارجي براي تغيير در منطقه است، گفت که مصر از اصلاحاتي حمايت مي كند كه به هويت اعراب احترام بگذارد و با شتاب و گامهاي معقولي به مورد اجرا گذاشته شود. بيشتر دولتهاي عرب ابتكار آمريكا را براي ايجاد اصلاحات در يك خاورميانه بزرگ رد كردند. كشورهاي عربي طبق طرح مصر، آماده همكاري با آن دسته از كشورهاي دوست هستند كه حاضر به قبول ابتكار اعراب بر اساس برابري كامل ميان طرفين باشند و قصد نداشته باشند الگوهايي از پيش آماده شده اي را به اعراب تحميل كنند. مارك گروسمن، معاون وزارت امور خارجه آمريكا در امور سياسي، خود را آماده يك ديدار يك هفته اي از كشورهاي اردن، مصر، مراكش و بحرين كرده است تا در مورد به گردش انداختن ابتكار آمريكا با مسئولان اين كشورها به گفتگو بپردازد.
XS
SM
MD
LG