لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۸

طرح جمع آوري کودکان خياباني از ديد رئيس انجمن حمايت از کودکان


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): افزايش کودکان خياباني در تهران که امروز بسياري از شهروندان تهراني آنها را در گوشه و کنار شهر اعم از خيابانها، پارکها، کوچه ها و تقاطع خيابانها مشاهده مي کنند يکي از مشکلات جدي اجتماعي و اقتصادي محسوب مي شود. مسئولان شهرداري تهران با همکاري وزارت بهزيستي از اول اسفند ماه طرح جمع آوري کودکان خياباني را به اجرا گذاشته اند. شيوا دولت آبادي رئيس انجمن حمايت از کودکان در گفت و گو با شيرين فاميلي از راديو فردا مي گويد: اين طرح حدود شش ماه پيش هم اجرا شد ولي نتيجه بخش نبود. شيرين فاميلي (راديو فردا): سالهاست که وضعيت کودکان خياباني در تهران و شهرهاي بزرگ، و بحث ساماندهي آنها مطرح است. جمعاوري کودکان خياباني يکي از طرحهايي است که از اول اسفندماه در سطح شهر تهران به اجرا گذاشته شده است. شيوا دولت آبادي رئيس جمعيت حمايت از کودکان مي گويد اين طرح که حدود شش ماه پيش هم يک بار به اجرا گذاشته شده بود، جز به دست دادن يک آمار از تعداد کودکان خياباني نتيجه ديگري نداشت. شيوا دولت آبادي (رئيس انجمن حمايت از کودکان): ما در يک دوره اي حدود شش ماه پيش مرحله اول اجراي اين طرح را داشتيم. به اين معني که مساله جمعاوري کودکان از سطح شهر مطرح شد. به نظر ما اين نوع گردآوري کودکان به ضرر آنهاست از نظر رواني، از نظر خانواده هايشان. و اين را به اين دليل مي گويم که ما اين را ديگر به ضرس قاطع مي دانيم که اکثر قريب به اتفاق بچه هايي که درخيابان کار مي کنند خانواده دارند و اينها شبها به خانه هايشان برمي گردند و اصلا بچه هاي خياباني به معناي بچه هاي سرگردان در شب در خيابان و بدون پناهنگاهي براي خواب نيستند. تعداد آنها خيلي کم است. ش. ف: پس طرحي که از آن به عنوان جمعاوري کودکان خياباني ياد مي شود، به چه معناست؟ شيوا دولت آبادي: اصلا اين طرح به عنوان طرح ساماندهي کودکان خياباني مطرح شده. اطلاعي که ما مستقيم از خود مسئولين داريم اين است که اين بچه ها را در آن زمان از مکانهايي که معمولا به تعداد زياد بودند مثل ميدانها و محله هايي از شهر، دسته دسته گردآوري مي کردند و به مکانهايي خاص که تحت پوشش بهزيستي بود مي بردند و اتفاقي که آنجا مي افتاد اين بود که به اينها يک غذاي گرم و نرم مي داند و آنها را حمام مي کردند واز آنها يک پرسشنامه مشخصات پر مي کردند، عکس مي گرفتند و بعد خانواده هايشان که دنبال اينها مي گشتند در اين فاصله، آنها را پيدا مي کردند و آنها را تحويل مي گرفتند. در عمل اتفاقي که در آن مرحله افتاد اين است که يک آمار از بچه هايي که در خيابان کار مي کنند، تهيه شد. ش. ف: خانم دولت آبادي ولي کودکان خياباني به مفهوم کودکاني که خانواده ندارند و يا آنها را کاملا رها کردند، به آنها چه برخوردي مي شود؟ شيوا دولت آبادي : البته به تعداد کم بچه هايي هستند که در پايانه ها عملا دستگير مي شوند. بچه هايي که از شهرستانها مي آيند و جا و مکان ندارند. به اميدي به تهران مي آيند. خب اينجا نيروي انتظامي آنها را دستگير مي کند و با هماهنگي با شهرداري آنها را مرحله اي نگهداري مي کنند و سعي مي کنند آنها را به شهرستانهاي خودشان برگردانند. بنابراين اصلا ما روي مفهوم، روي تعريف کودکان خياباني در اينجا يکپارچگي نداريم. ش.ف: اين کودکان به خانواده هايشان مجددا تحويل داده مي شوند، اگر وضع خانواده مرتب بود که فرار نمي کردند. اين کار تا چه حد مي تواند کمک کند به حل مشکل اين بچه ها؟ شيوا دولت آبادي: مسلما اين چنين مداخله هايي يک نظارت مددکارانه لازم دارد که يعني اين بچه ها وقتي که بازگشت داده مي شوند به خانواده هايشان، حتي اگر خانواده ها قولهايي هم بدهند، کما اين که در مواردي مثل خانه هاي سبز و ريحانه هم ما مواردي را داشتيم که خانواده ها قول مي دادند به مسئولين که با بچه هايشان بهتر رفتار بکنند، به هر حال چون شرايط همان هست، به احتمال زياد دوباره اين بازتوليد مشکلات خواهد آمد. بنابراين وقتي بچه هايي به اين مرحله مي رسند که از جا و مکان و آشيانه خودشان فرار مي کنند لازم است نظارتي بر بازگشتشان باشد. در اين مورد ما نياز به مددکاري خيلي قوي و منسجمي داريم. چه از سوي نيروي انتظامي، چه از سوي بهزيستي و يا شهرداري آن محلها اعمال شود. ولي آنچه که بايد اعمال شود مددکاري است. يعني خانواده ها بايد هم آگاهي بگيرند و هم توانمند شوند و هم اين که نظارت روي ادامه رفتارشان با بچه هايشان باشد. متاسفانه اين بخش هنوز تمهيداتي برايش مشاهده نمي شود. ش. ف: به اين ترتيب خانم دولت آبادي فکر مي کنيد طرح جمعاوري کودکان خياباني مي تواند موثر باشد در بهبود وضعيت اين کودکان؟ شيوا دولت آبادي: تا زماني که مساله حمايتهاي تامين اجتماعي از خانواده هاي آنها و نظارت بر شيوه زندگي آنها به نحوي که بتوانند بچه هايشان را به مدرسه بفرستند به جاي اين که به کار بفرستند، اين فقط به نوعي به دست آوردن آمار و آشنايي با وضعيت است. و بيشتر از آن نيست. مسئولان شهرداري تهران با همکاري وزارت بهزيستي از اول اسفند ماه طرح جمع آوري کودکان خياباني را به اجرا گذاشتند. شيوا دولت آبادي رئيس انجمن حمايت از کودکان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد اين طرح حدود شش ماه پيش هم اجرا شد ولي نتيجه بخش نبود. وي مي افزايد اين کودکان بچه هاي خياباني به معناي بچه هاي سرگردان در شب و بدون پناهنگاه براي خواب نيستند. اينها خانه و خانواده دارند و تا زماني که مساله حمايتهاي تامين اجتماعي از خانواده ها و نظارت بر شيوه زندگي آنها به نحوي که بتوانند بچه هايشان را به جاي فرستادن براي کار، به مدرسه بفرستند، اين تلاشها فقط به دست آوردن آمار و آشنايي با وضعيت است.
XS
SM
MD
LG