لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۸

نا کارآمدي طرح جمع آوري کودکان خياباني، از ديد رئيس انجمن حمايت از کودکان


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): افزايش کودکان خياباني در تهران يکي از مشکلات جدي اجتماعي محسوب مي شود. شهرداري تهران با همکاري وزارت بهزيستي از اول اسفندماه طرح جمع آوري کودکان خياباني را به اجرا گذاشته است، اما شيوا دولت آبادي، رئيس انجمن حمايت از کودکان، در گفتگو با شيرين فاميلي از راديو فردا مي گويد: اين طرح شش ماه پيش هم اجرا شد، ولي نتيچه بخش نبود. شيرين فاميلي (راديو فردا): سال ها است که وضعيت کودکان خياباني در تهران وشهرهاي بزرگ و بحث سامان دهي آن ها، مطرح است. جمع آوري کودکان خياباني يکي از طرح هايي است که از اول اسفندماه در سطح شهر تهران به اجرا گذاشته شده است. شيوا دولت آبادي، رئيس انجمن حمايت از کودکان، مي گويد: اين طرح که حدود شش ما پيش هم يک بار به اجرا گذاشته شده بود، جز به دست دادن يک آمار از تعداد کودکان خياباني نتيجه ديگري نداشت. شيوا دولت آبادي (رئيس انجمن حمايت از کودکان): ما در يک دوره اي، حدود شش ماه پيش، مرحله اول اجراي اين طرح را داشتيم، به اين معنا که مساله جمع آوري کودکان از سطح شهر مطرح شد. به نظر ما اين نوع از گردآوري کودکان، به ضرر آن ها است از نظر رواني، از نظر خانواده هايشان، و اين را به اين دليل من مي گويم که ما اين را ديگر کاملا به طور قاطع مي دانيم که اکثر قريب به اتفاق بچه هايي که در خيابان کار مي کنند، اين ها خانواده دارند، اين ها شب ها به خانواده هايشان بر مي گردند، و اصلا بچه هاي خياباني به معناي بچه هاي سرگردان در شب در خيابان و بدون پناهگاهي براي خواب، نيستند. تعداد اين ها خيلي کم است. ش.ف.: پس طرحي که از آن به عنوان جمع آوري کودکان خياباني ياد مي شود به چه معنا است؟ شيوا دولت آبادي: اصلا اين طرح به عنوان طرح ساماندهي کودکان خياباني مطرح شده است. اطلاعي که ما داريم و اين را مستقيم از خود مسئولين داريم، اين است که اين بچه ها را در آن زمان از مکان هايي که معمولا به تعداد زياد بودند، مثل ميدان ها و محله هايي از شهر، دسته دسته گرد آوري مي کرده اند و به يک مکان هاي خاصي که به هر حال تحت پوشش بهزيستي بود مي برده اند و اتفاقي که آن جا مي افتاد اين بود که به آن ها يک غذاي گرم و نرم مي دادند، يک حمام مي کردند، و از آن ها يک پرسشنامه مشخصات پر مي کردند، عکس مي گرفتند، و بعد خانواده هايشان که دنبال اين ها مي گشتند در اين فاصله، به هر حال آن ها را پيدا مي کرده اند و دوباره تحويل مي گرفتند. در عمل اتفاقي که در آن مرحله افتاد، اين است که يک آمار از بچه هايي که در خيابان کار مي کنند تهيه شد. ش.ف.: خانم دولت آبادي، ولي کودکان خياباني به مفهوم کودکاني که خانواده ندارند يا آن ها را کاملا رها کرده اند، با آن ها چه برخوردي مي شود؟ شيوا دولت آبادي: البته به تعداد کم بچه هايي هستند که در پايانه ها عملا دستگير مي شوند، بچه هايي که از شهرستان ها مي آيند و جا و مکان ندارند. به اميدي به تهران مي آيند. خوب، اين جا نيروي انتظامي آن ها را دستگير مي کند و با هماهنگي با شهرداري آن ها را مرحله اي نگهداري مي کنند و سعي مي کنند که آن ها را به شهرستان هاي خودشان برگردانند. بنابراين ما اصلا روي مفهوم و روي تعريف کودکان خياباني اصلا اين جا يکپارچگي نداريم. ش.ف.: اين کودکان که به خانواده هايشان مجددا تحويل داده مي شوند، اگر وضع خانواده مرتب بود که فرار نمي کردند. اين کار تا چه حد مي تواند کمک کند به حل مشکل اين بچه ها؟ شيوا دولت آبادي: مسلما اين چنين مداخله هايي يک نظارت مددکارانه لازم دارد. يعني اين بچه ها و قتي که بازگشت داده مي شوند به خانواده هايشان، حتي اگر که خانواده ها قول هايي هم بدهند کما اين که در مواردي مثل خانه هاي سبز و ريحانه ما اين موارد را داشتيم که خانواده ها قول مي دادند به مسئولين که با بچه هايشان بهتر رفتار بکنند، اما به هر حال چون شرايط همان است به احتمال زياد دوباره همين بازتوليد مشکلات خواهد آمد. شهرداري تهران با همکاري وزارت بهزيستي از اول اسفندماه طرح جمع آوري کودکان خياباني را به اجرا گذاشت ، اما شيوا دولت آبادي، رئيس انجمن حمايت از کودکان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين طرح که حدود شش ما پيش هم يک بار به اجرا گذاشته شده بود، جز به دست دادن يک آمار از تعداد کودکان خياباني نتيجه ديگري نداشت. وي مي گويد که اکثر قريب به اتفاق بچه هايي که در خيابان کار مي کنند خانواده دارند و شب ها به خانواده هايشان بر مي گردند. وي مي گويد که به تعداد کم، بچه هايي هستند که در پايانه ها دستگير مي شوند، بچه هايي که از شهرستان ها مي آيند و جا و مکان ندارند، و اين جا نيروي انتظامي آن ها را دستگير مي کند و با هماهنگي با شهرداري آن ها را نگهداري مي کنند و سپس سعي مي کنند که آن ها را به شهرستان هاي خودشان برگردانند.
XS
SM
MD
LG