لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۹

لزوم اتخاذ تدابير جدي مشترك توسط روسيه و ايران در مقابل بازي تركيه برسر بهاي گاز


(rm) صدا |
اميرمصدق كاتوزيان (راديوفردا): به عقيده كارشناسان امور انرژي در روسيه مذاكرات چند هفته مقامات وزارت انرژي تركيه با ايران و روسيه كه براي چانه زني در مورد كاهش نرخ وارداتي گاز به اين كشور صورت گرفت، مي تواند عواقب جدي براي تهران و مسكو در پي داشته باشد. ماني كسروي (راديو فردا): روزنامه اقتصادي كمرسانت چاپ مسكو در شماره امروز خود با اشاره به سفر روز يكشنبه حلمي گولر، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه به ايران كه به منظور چانه زني براي كاهش نرخ گاز صورت گرفت مي نويسد: در اين سفر ايران به تقاضاي تركيه براي كاهش نرخ گاز با ديد مثبت نگاه كرد. بعد از مذاكرات موفق تركيه با روسيه بر سر كاهش نرخ گاز، اكنون نوبت كاهش نرخ گاز ايران كه براي تركيه بسيار گرانتر از گاز روسيه تمام مي شود، رسيده است. كمرسانت مي افزايد: ايران در سال گذشته ميلادي حدود 5 ميليارد مكعب گاز به تركيه صادر كرده است كه بر طبق قرارداد تركيه بايد راس سال جاري ميلادي بيش از شش ميليارد مكعب گاز از ايران وارد كند. اين نشريه خاطرنشان مي كند دولت آنكارا زماني به فكر كاهش نرخ گاز وارداتي افتاد كه متوجه شد حجم قرار دادهاي منعقده اين كشور متناسب با نيازهايش نيست و با مقدار زيادي مازاد بر تعهدات خود روبرو است. غلط درآمدن محاسبات كارشناسان تركيه در مورد نياز اين كشور به واردات گاز طبيعي و مواجه شدن اين كشور با بحرانهاي اقتصادي پي در پي در سالهاي اخير از يك سو و كاهش مصرف داخلي گاز از سوي ديگر، اين كشور را واداشت كه در قراردادهاي خود براي واردات تجديد نظر كرده و با دادن انعطاف بيشتر به اين قراردادها، زمينه را براي كاهش قيمت گاز وارداتي فراهم كند. كمرسانت در ادامه مي نويسد: روسيه به عنوان بزرگترين تامين كننده گاز تركيه كه از طريق خط لوله زير درياي سياه و دو خط لوله از طرق بلغارستان به اين كشور گاز صادر مي كند و سرمايه گذاري زيادي را براي صدور گاز به تركيه انجام داده است، به خواسته هاي آنكارا در مورد كاهش نرخ گاز تن در داده و در دو نوبت نرخ گاز را كاهش داد. كارشناس مسائل انرژي روزنامه كمرسانت معتقد است كه اين بازي تركيه و چانه زني آنكارا با تهران و مسكو در آينده نيز تكرار خواهد شد و براي جلوگيري از آن روسيه و ايران بايد به اتفاق تدابير جدي اتخاذ كنند. روزنامه اقتصادي كمرسانت چاپ مسكو در شماره امروز خود با اشاره به سفر وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه به ايران كه به منظور چانه زني براي كاهش نرخ گاز صورت گرفت مي نويسد: در اين سفر ايران به تقاضاي تركيه براي كاهش نرخ گاز با ديد مثبت نگاه كرد. كارشناس مسائل انرژي روزنامه كمرسانت معتقد است كه اين بازي تركيه و چانه زني آنكارا با تهران و مسكو در آينده نيز تكرار خواهد شد و براي جلوگيري از آن روسيه و ايران بايد چاره مشتركي بيانديشند.
XS
SM
MD
LG