لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۰۹

گزارش سازمان ملل در باره آزادي عقيده و بيان در جمهوري اسلامي، از ديد يک فعال حقوق بشر


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): گزارش آمبئي ليگابو، گزارشگر سازمان ملل متحد در زمينه سفري كه در آبانماه گذشته براي بررسي وضعيت آزادي عقيده و بيان به ايران كرده بود، امروز منتشر شد. آقاي ليگابو در اين گزارش هشدار داده است كه سركوبي مداوم به شكل گرفتن فضاي ترس در ايران دامن زده است. در گفتگو با همكارم اميرمصدق كاتوزيان، نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر از مهمترين نكات گزارش تازه آقاي ليگابو درباره وضعيت آزادي عقيده و بيان در ايران مي گويد: دكتر عدالكريم لاهيجي (نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر): نه فقط راجع به نبود آزاديها صحبت كرده، راجع به سانسور صحبت كرده، بخصوص از نبود قوه قضاييه كه بايد اين حقوق را تامين كند براي مردم ياد كرده و اينجا است كه در چه ارتباط با گزارش ليگابو، چه در ارتباط با گزارش آقاي لوئي ژوانه، سئوال را از مخاطبان هميشگي خودمان كه اتحاديه اروپا است مي كنيم كه آيا طي دو هفته آينده يك طرح قطعنامه اي را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در چهارچوب دو گزارشي كه توسط دو گزارشگر ويژه سازمان ملل به آنها داده شده، به كميسيون حقوق بشر تقديم خواهند كرد يا نه. و اينجا خدمتتان مي گويم كه دو هفته پيش در گفتگوهايي كه ما با مقامات اروپايي داشتيم، آقاي كريس پاتن، آقاي كاتس، رئيس پارلمان اروپا، خانم شيرين عبادي و من، اين موضوع را بارها و بارها متذكر شديم كه ما هرچند كه مخالف تحريم اقتصادي ايران هستيم به خاطر اينكه مردم ايران در اين ميان دچار تنگدستي و مضيقه بيشتر خواهند شد و مردم مجازات خواند شد، به همان صورتي كه مردم عراق و كوبا از طريق تحريم اقتصادي مجازات شده اند، وضعيت حقوق بشر نمي تواند قرباني منافع و مطامع كشورهاي اروپايي بشود و اتحاديه اروپا نمي تواند نسبت به وضعيت حقوق بشر بي اعتماد باشد، همچنين كه متاسفانه در سال گذشته قطعنامه اي را به كميسيون حقوق بشر تصويب نكردند، بنابراين بايد از طريق تقديم قطعنامه جديد به همان صوري كه مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر گذشته عمل كرد، به وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازد و جمهوري اسلامي را زير فشار بگذارد كه ناگزير شود كه وضعيت حقوق بشر را بهبود ببخشد. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): آقاي ليگابو در اين گزارش از مساله آزادي بيان يك مقدار فراتر رفته و به مساله نهادهاي انتصابي و انتخابي پرداخته. آيا اين هم در چهارچوب بررسيهايي كه قرار بوده بكنند، جا داشت؟ عدالكريم لاهيجي: مسلما. به خاطر اين كه وقتي ما راجع به آزادي عقيده و بيان و تمام آزاديها صحبت مي كنيم، مساله اصلي كه است، اين است كه آيا اين آزاديها حمايت و تضمين از طرف حكومتها مي شوند يا نه. و اجرا و تامين اين آزاديها هم در حوزه صلاحيت قوه قضاييه است. يعني قوه قضاييه است كه مرجع تظلم مردم است كه از دولتهايشان بتوانند به قوه قضاييه شكايت كنند. در ايران درست قضيه برعكس است. يعني اگر در راس كسي است كه مردم او را انتخاب كرده اند به عنوان رئيس جمهور، قوه قضاييه در دست دشمنان مردم است و تبديل شده به اهرم سركوب. اينجا است كه ليگابو توجه هم مي كند كه متاسفانه اين تناقض، اين تضاد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ريشه دارد كه نهادهاي غير انتخابي، نهادهايي كه مشروعيت مردمي ندارند، حدود و اختياراتشان قابل مقايسه با نهادهاي انتخابي نيست، بنابراين دولت اگر هم بخواهد، نمي تواند حقوق و آزاديهاي مردم را تامين كند. قوه قضاييه اي هم كه مرجع تظلم مردم باشد، آن قوه قضاييه هم مقلوب شده به اهرم سركوب، بنابراين وضع آزاديها و حقوق مردم و در راس آنها آزادي عقيده و بيان به صورتي است كه ليگابو در گزارشش از جو وحشت و ترور ياد مي كند و احكامي كه از طريق اين قوه قضاييه بر ضد آزادي عقيده و بيان و بر ضد تمام بلندگوهاي اين آزاديها يعني روزنامه ها، روزنامه نويسها، دانشجويان، استادان، فعالان سياسي، متاسفانه در اين تله افتادند و محكوميتهاي سنگين پيدا كردند، فقط و فقط به خاطر استفاده از آزادي و حقوقي كه در چهارچوب قوانين و مقررات حقوق بشر براي آنها شناخته شده. آمبئي ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه آزادي عقيده و بيان در جمهوري اسلامي، امروز در گزارش خود هشدار داد كه سركوبي مداوم، به شكل گرفتن فضاي ترس در ايران دامن زده است. عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين سئوال را از اتحاديه اروپا مي كنيم كه آيا طي دو هفته آينده طرح قطعنامه اي درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تقديم خواهند كرد يا نه. وي مي گويد قوه قضاييه جمهوري اسلامي به اهرم سركوب تبديل شده است. وي مي افزايد آمبئي ليگابو در گزارش خود از جو وحشت و ترور ياد مي كند و از احكامي كه از طريق قوه قضاييه بر ضد آزادي عقيده و بيان صادر مي شود.
XS
SM
MD
LG