لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۹

لزوم اجراي يک همه پرسي براي تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي حافظ منافع ملي در ايران، از ديد يک فعال سياسي


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): امروز يک گردهمايي با عنوان نگرشي به اوضاع ايران و آينده، در شهر برمن آلمان، با شرکت تعدادي از سازمان هاي سياسي بر پاي مي شود، که جنبش ايرانيان دمکرات برگزار کننده آن است. آقاي مهدي خانبابا تهراني، که يکي از سخنرانان اين گردهمايي است، درباره آنچه که در کنفرانس مطرح خواهد کرد، چنين گفت: مهدي خانبابا تهراني: به باور من، با وجود اختناق و سرکوب نظامي در ايران، و به ويژه پس از کودتاي خزنده نظاميان براي فتح مجلس شوراي اسلامي، و يکدست کردن قدرت به سود استبداد مذهبي، شرايط جامعه بيش از پيش دچار خفقان و به صورت آتش زير خاکستر در آمده است. به ويژه اگر توجه داشته باشيم که دورادور مرزهاي ايران، هنوز شعله هاي آتش جنگ زبانه مي کشد، و خونريزي درتمام منطقه و خود ايران هنوز جريان دارد. حساسيت موقعيت ژئوپولتيکي ايران از يک طرف، و دنبال کردن سياست هاي تروريستي و تحريک آميز برخي از محافل و نهادهاي رهبري کننده در جمهوري اسلامي، مرتبا ايران ما را با خطر و آسيب پذيري دو چندان روبرو مي کند. حقيقت اين است که با تشديد درگيري هاي شيعيان در عراق از يک طرف، و برخي درگيري ها در افغانستان، يا اصولا در منطقه بزرگ خاورميانه، ايران موقعيت حساسي را پيدا کرده است. اگر چنانچه نيروهاي مسئول، چه در حاکميت، چه در اپوزيسيون ايران، نتوانند راه حل خروج ايران را از بن بست کنوني پيدا بکنند، من فکر مي کنم که آسيب بزرگي ايران ما خواهد خورد، و چه بسا که آتش فتنه و جنگ به درون کشور ما کشيده شود. من حس مي کنم که به ساختاري که قانون اساسي جمهوري اسلامي دارد، و نظامي که بر پايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده، با حاکميت مردم هم سازگار نيست، از اين روي، هدف اصولا تمام نيروهاي دمکرات ايران، بايد تغيير قانون اساسي، و ساختار جديدي باشد که بتواند زندگي مسالمت آميز جامعه ايران را از يک طرف تضمين کند، و همچنين همزيستي مسالمت آميزي با تمام همسايگان و روابط بين المللي را بتواند پاسداري کند. جمهوري اسلامي به نظر من با در آميختن دين و دولت، ولي فقيه را بر سرنوشت مردم قيم و حاکم کرده، و حق حاکميت ملت را هم سلب کرده است. رهبري جمهوري اسلامي، مقامي غير پاسخگو است، که به ميانجيگري نهادهاي انتصابي راه را بر گشايش فضاي سياسي بسته است. نمونه آن، همين مجلس اخير هفتم را ديديم که با وجود مخالفت هايي که رياست جمهوري، رئيس مجلس، نيروهاي اصلاح طلب داشتند، سر انجام آقاي ولي فقيه پا در نظام گذاشت، و گفت: حکم، حکم من است، يعني حکم حکومتي است، و آقايان هم در واقع متاسفانه تمکين کردند، و نتيجه را به يک بن بست و يک گره ناگشوده نگاه داشتند، آنطوري که داريم مي بينيم در جامعه ايران. به نظر من، استقرار دمکراسي در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهاي جمهوري خواه، و همکاري همه نيروهاي براي حفظ و صيانت از وحدت ملي ايرانيان است، چون بدون وحدت ملي، و يک جنش وسيع دمکراتيک در کشور، من تصور نمي کنم که بتواند ايران رو به آرامش برود، و يا اصولا بتواند يک حاکميت دمکراتيک پيدا کند، از اين روي شرط اصلي پيروزي دمکراسي در ايران، سياست آشتي ملي، وفاق ملي است، بر اساس رعايت حقوق بشر، آزادي احزاب و مطبوعات و تشکل صنفي، و بالاخر تغيير اين قانون اساسي، با اتکاء به راي مردم. يعني رفراندوم و تشکيل مجلس موسسان، که راهکاري است، به نظر من، مسالمت آميز، که تضمين مي کند (جلوگيري از) هر نوع خونريزي را در جامعه ايران. متناسب هم هست با تحول شرايط سياسي، و مي توان در دستور کار اين جنبش دمکراسي قرار بگيرد. به اين جهت است که من امروز در اين اجلاسيه، از اجراي يک همه پرسي براي تشکيل مجلس موسسان، و تدوين قانون اساسي، که حافظ منافع ملت و ملي باشد، پشتيباني مي کنم، و معتقد هستم که در اين بحبوحه تاريخي، اين تنها راه خروج از بن بست کنوني جامعه ما است. امروز يک گردهمايي با عنوان نگرشي به اوضاع ايران و آينده، در شهر برمن آلمان، با شرکت تعدادي از سازمان هاي سياسي بر پاي مي شود، که جنبش ايرانيان دمکرات برگزار کننده آن است. آقاي مهدي خانبابا تهراني، که يکي از سخنرانان اين گردهمايي است، درباره آنچه که در کنفرانس مطرح خواهد کرد، به راديوفردا مي گويد که با وجود اختناق و کودتاي خزنده نظاميان براي فتح مجلس شوراي اسلامي، و يکدست کردن قدرت به سود استبداد مذهبي، شرايط جامعه بيش از پيش دچار خفقان و به صورت آتش زير خاکستر در آمده است، به ويژه اگر توجه داشته باشيم که دورادور مرزهاي ايران، شعله هاي آتش جنگ زبانه مي کشد، و خونريزي درتمام منطقه جريان دارد. وي مي گويد که استقرار دمکراسي در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهاي جمهوري خواه، و همکاري همه نيروهاي براي حفظ و صيانت از وحدت ملي ايرانيان است. وي مي افزايد که امروز در اين اجلاسيه، از اجراي يک همه پرسي براي تشکيل مجلس موسسان، و تدوين قانون اساسي، که حافظ منافع ملت و ملي باشد، پشتيباني مي کند.
XS
SM
MD
LG