لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۴۶

تحقيق و تفحص كنگره آمريكا در باره اتهام فساد و سوء استفاده در برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل در عراق


(rm) صدا |
برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل در عراق، که طي آن به مدت بيش از ده سال ميلياردها دلار از نفت عراق زير نظر سازمان ملل به فروش رسيد و زيرنظر سازمان ملل براي خريد موادغذائي و داروئي و ساير مايحتاج عراق هزينه شد، بزرگترين افتضاح مالي تاريخ بشر لقب گرفته است. آخرين خبر در اين باره اين است که کنگره آمريکا براي تحقيق در باره اين برنامه با مشکل روبرو شده است زيرا 80 درصد از اسناد و اوراق و مدارک مربوط به آن ناپديد شده است و قابل حسابرسي نيست و قائم مقام وزارت امورخارجه آمريکا گفت عاملان فساد در سازمان ملل بايد به مجازات برسند. همکار ما بهنام ناطقي از نيويورک گزارش مي دهد. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): در حاليکه برنامه «نفت براي غذا» سازمان ملل در عراق که بر فروش ميلياردها دلار نفت عراق نظارت ميکرد به سوء استفادههاي مالي، چشمپوشي از فساد دستگاه صدام حسين و ارتباط آن با شرکتهاي فرانسوي، روسي و مصري متهم شده است، اداره حسابرسي کل کنگره آمريکا که در باره فساد در برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل تحقيق و تفحص ميکند، اعلام کرد که نزديک به 80 درصد از کليه اسناد و مدارک برنامه مذکور به طرز مرموزي در سازمان ملل ناپديد شده است. سازمان ملل مدعي شد که تمام اسناد و اوراق مربوط به اين برنامه را که شامل 3 هزار و 59 قرارداد براي تحويل 6 ميليارد و 200 ميليون دلار مواد غذائي و ساير مايحتاج عراق ميشود به مقامات اداره موقت نيروي ائتلاف در عراق Coalition Provisional Authority تحويل داده است اما چنانکه روزنامه نيويورک پست از واشنگتن گزارش داده است، اين اسناد تحويل داده شده غيرقابل استفاده هستند زيرا در تمام آنها هزينه قراردادهاي خريد مايحتاج براي عراق زير نظر سازمان ملل داراي اشتباهات آشکار در جمع و تفريق و تبديل ارزهاست. آقاي ريچارد آرميتاژ، قائم مقام وزارت امور خارجه آمريکا که پنجشنبه گذشته براي شهادت در باره اين برنامه در برابر اعضاي کنگره حاضر شده بود، گفت وزارت امورخارجه اتهامات سوء استفاده مقامات سازمان ملل و حکومت عراق از برنامه نفت براي غذا را جدي مي گيرد و اسناد ومدارکي که دراين باره دارد در اختيار حسابرسان کنگره قرار داده است. آقاي پال ولفوويتز، قائم مقام وزارت دفاع آمريکا در شهادت در برابر نمايندگان کنگره گفت دولت عراق از محل درآمد غيرقانوني که در اثر ساخت و پاخت با مقامات سازمان ملل بدست آورد، به رسانههاي گروهي و تلويزيون هاي عربي رشوه پرداخت کرده است. روزنامه هاي عراقي فهرستي از 270 چهره خاورميانهاي، اروپائي و ديپلماتهاي وابسته به سازمان ملل را چاپ کرده اند که از محل اين برنامه وجوهي به صورت رشوه يا حق حساب دريافت کرده اند. گزارش اداره حسابرسي کل کنگره آمريکا که ماموريت رسيدگي به اسناد سازمان ملل را برعهده دارد به يک اچلاس ويژه کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريکا، ترديدها و سئوالهاي تازه اي در باره فساد و سوء مديريت در اين عظيم ترين برنامه امدادي تاريخ سازمان ملل را دامن زد. روزنامه نيويورک پست در گزارش خود نوشت برنامه ده ميليارددلاري نفت براي غذاي سازمان ملل به عظيم ترين افتضاح مالي تاريخ تبديل شده است. يکي از متهمان به فساد در اين برنامه آقاي بنون سوان، ديپلمات لبناني تبار است که از سوي سازمان ملل رياست اين برنامه را برعهده داشت و مظنون است به اينکه ميلونها دلار از دولت عراق رشوه گرفته است. يک کارمند برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل در شهادت در برابر کميسيون روابط خارجي کنگره آمريکا گفت روساي او در آغاز اين برنامه آشکارا با تلاش آمريکا براي مهار صدام حسين مخالف بودند و در کار خود نسبت به آمريکا و بريتانيا بيشتر عدم اعتماد نشان مي دادند تا نسبت به حکومت صدام حسين. بنابه گزارش هاي قبلي اين برنامه که از سال 1997 آغاز شد، محل درآمد سرشاري براي سازمان ملل بود که از فروش نفت عراق کميسيون دريافت مي کرد و چهارهزار نفر که اغلب عراقي بودند در دفتر اين برنامه در بغداد به کار گماشته بود. آقاي هنري هايد Henry Hyde نماينده جمهوريخواه کنگره آمريکا که رياست کميته فرعي تحقيق و تفحص در اين باره را از سوي کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان را برعهده دارد، گفت عدم دسترسي حسابرسان به اين اسناد تاثير عظيمي بر اعتبار و شهرت سازمان ملل خواهد داشت و در صورتي که اتهامات در باره فساد و حيف و ميل در اين برنامه صحت داشته باشد، قربانيان آن عراقيهاي هستند که از دريافت نيازمنديهاي خود محروم شدند و سود سرشاري که از فساد سازمان ملل در اين برنامه نصيب حکومت صدام حسين شد به او کمک کرد که حکومت خود را تحکيم بخشد و جيب هاي خود پرکند و کمپانيهاي طرف معامله با عراق را وادار کند که به ساز او برقصند. برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل در عراق، که طي آن به مدت بيش از ده سال ميلياردها دلار از نفت عراق زير نظر سازمان ملل به فروش رسيد و زيرنظر سازمان ملل براي خريد موادغذائي و داروئي و ساير مايحتاج عراق هزينه شد، بزرگترين افتضاح مالي تاريخ بشر لقب گرفته است. آخرين خبر در اين باره اين است که کنگره آمريکا براي تحقيق در باره اين برنامه با مشکل روبرو شده است زيرا 80 درصد از اسناد و اوراق و مدارک مربوط به آن ناپديد شده است و قابل حسابرسي نيست و قائم مقام وزارت امورخارجه آمريکا گفت عاملان فساد در سازمان ملل بايد به مجازات برسند. يکي از متهمان به فساد در اين برنامه آقاي بنون سوان، ديپلمات لبناني تبار است که از سوي سازمان ملل رياست اين برنامه را برعهده داشت و مظنون است به اينکه ميلونها دلار از دولت عراق رشوه گرفته است. بنابه گزارش هاي قبلي اين برنامه که از سال 1997 آغاز شد، محل درآمد سرشاري براي سازمان ملل بود که از فروش نفت عراق کميسيون دريافت مي کرد و چهارهزار نفر که اغلب عراقي بودند در دفتر اين برنامه در بغداد به کار گماشته بود.
XS
SM
MD
LG