لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۲۲

چشم انداز ارسال آخرين گزارش فعاليت هاي هسته اي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي


(rm) صدا |
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ديپلمات هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويند بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد در تاسيسات هسته اي ايران نمونه هايي از آلودگي راديو آكتيو را بدست آورده اند كه مي تواند حاكي از تلاش براي غني سازي اورانيوم تا درجه اي باشد كه در ساخت بمب هسته اي بكار مي رود. مينا بهارمست (راديوفردا): قرار است گزارش بازرسان كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي براي فعاليت هاي هسته اي ايران هفته آينده به هيات مديره اين آژانس داده شود. هيات مديره جلسه خود را چهاردهم ژوئن در وين تشكيل مي دهد. يك ديپلمات نزديك به آژانس به خبرگزاري فرانسه گفت در حال حاضر بازرسان تسليحاتي فكر مي كنند اگر آنچنانكه ايران مي گويد آنها فعاليت هسته اي اعلام نشده اي ندارند، درآنصورت ميزان آلودگي راديوآكتيو بايد در همه جاي تاسيسات هسته اي ايران يكسان باشد. غبار راديو آكتيو بطور يكساني بر تاسيسات هستهاي منتشر مي شود اما بازرسان، ذرات اورانيوم با درجه بالاي غني شده در اماكن خاصي يافته اند كه حاكيست كه مواد يا ابزاري به اين نقطه خاص آورده شده و از آنجا برده شده است. بازرسان آژانس دو نقطه را كه چنين تمركزي از مواد راديو آكتيو در آن ديده مي شود، در ايران يافته اند: در شركت كالاي الكتريك در تهران و تاسيسات هسته اي نظنز. خبرگزاري فرانسه مي گويد ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاييد اينكه بازرسان نقاط ديگري را يافته اند كه چنين وضعي را دارد، خودداري مي كند ولي مي گويد شركت كالاي الكتريك، شعبه هاي متعددي در تهران و سراسر ايران دارد. ديپلمات ديگري تاييد كرده است كه آلودگيهاي راديو آكتيو در اماكن ديگري يافت شده اما اطلاعات زيادي را بدست نمي دهد. محمد البرادعي رييس آژانس روز گذشته گفت آثاري از اورانيوم بسيار غني شده را در نقاط ديگري بجز شركت كالاي الكتريك و نطنز نيافته اند. بازرسان آثار اورانيوم 26درصد غني شده را در يكي از اتاق هاي شركت كالاي الكتريك يافته اند و آژانس از ايران خواسته است با توجه به اينكه مي گويد از تكنولوژي سانتريفيوژ براي غني سازي اورانيوم به اين درجه استفاده نكرده، در اين مورد توضيح دهد. ايران همواره گفته است منبع آلودگيها ابزاري است كه از بازار سياه خريده است. گفته مي شود اينگونه ابزار ساخت پاكستان است. اما ديپلمات مذكور به خبرگزاري فرانسه مي گويد احتمالا ابزار خريداري شده از روسيه و يا سوختي كه در رآكتورهاي تحقيقاتي به كار مي رود بايد منبع اين نوع خاص اورانيونم غني شده باشد. ايران اكتبر گذشته گزارشي را به آژانس داد كه مدعي شد گزارش كاملي از فعاليت هاي هسته اي اش است. بعدا معلوم شد كه برخي از فعاليت ها مانند خريد طرح هاي پيچيده سانتريفيوژهاي P2 را فاش نكرده بود. ايران بايد اكنون پس از امضاي پروتكل الحاقي منع گسترش سلاح هاي هسته اي گزارش كاملتري را به آژانس بدهد. به گفته يكي از مقام هاي هيات ايراني كه ديروز با مقام هاي سازمان انرژي هسته اي روسيه ملاقات كرد، اين گزارش قرار بود ديروز يا امروز به آژانس داده شود. يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت اگر آنچنانكه جمهوري اسلامي مي گويد آنها فعاليت هسته اي اعلام نشده اي ندارند، درآنصورت ميزان آلودگي راديوآكتيو بايد در همه جاي تاسيسات هسته اي ايران يكسان باشد. بازرسان، ذرات اورانيوم با درجه بالاي غني شده در اماكن خاصي يافته اند كه حاكيست كه مواد يا ابزاري به اين نقطه خاص آورده شده و از آنجا برده شده است. ايران همواره گفته است منبع آلودگيها ابزاري است كه از بازار سياه خريده است. اما ديپلمات مذكور مي گويد احتمالا ابزار خريداري شده از روسيه و يا سوختي كه در رآكتورهاي تحقيقاتي به كار مي رود بايد منبع اين نوع خاص اورانيونم غني شده باشد. ايران بايد اكنون پس از امضاي پروتكل الحاقي منع گسترش سلاح هاي هسته اي گزارش كاملتري را به آژانس بدهد. به گفته يك مقام هيات ايراني كه ديروز با مقام هاي سازمان انرژي هسته اي روسيه ملاقات كرد، اين گزارش قرار بود ديروز يا امروز به آژانس داده شود.
XS
SM
MD
LG