لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۲۲

پافشاري جمهوري اسلامي بر حق ايران در دسترسي به تكنولوژي غني سازي اورانيوم


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): در حاليکه ايران، به گفته يکي از مقامات بلند پايه امنيت ملي، همچنان بر حق خود براي غني کردن اورانيم پافشاري خواهد کرد ، دولت تهران خود را براي روياروئي ناخوشايندي با سازمان نظارت بر فعاليتهاي هسته اي سازمان ملل متحد آماده مي کند. بهروز نيکذات (راديوفردا): سيد حسين موسويان، يکي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي ايران، به خبرگزاري ايسنا گفت که ما وارد مرحله دوم و چالش برانگيز غني سازي اورانيم مي شويم. وي افزود: ورود به اين مرحله در ارتباط با آژانس بين المللي انرژي اتمي مشکل تر بود، زيرا آمريکائيان و اروپائيان نيز دراين مرحله قرار دارند. اروپائيها ميگويند براي اينکه اطمينان يافته شود که سوخت اتمي در توليد سلاحهاي هسته اي به کار نخواهد رفت ، ايران بايد برنامه غني سازي اورانيم را کنار بگذارد، ولي ايران معتقد است که غني سازي اورانيم در چارچوب پيمان عدم توليد و تکثير سلاحهاي اتمي حق مسلم و مطلق آن کشور است و به گفته آقاي موسويان، ايران حاضر نيست که از حقوق خود بگذرد. تهران که از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت فشار قرار گرفته بود، موافقت کرد تا برنامه غني سازي اورانيم خود را به حالت تعليق در آورد، و اين در حالي است که آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز هم مشکوک است که ايران طرح توليد نيرو را به عنوان پوششي براي توليد سلاح اتمي به کار خواهد گرفت. با همه اين احوال، ايران مي گويد که تعليق کارها موقتي بود و حال به فعاليت هاي خود براي کسب توانائيهاي بيشتري در زمينه بخشهاي ديگر مراحل حساسِ سوخت اتمي ادامه خواهد داد. ديپلماتهاي اروپائي که براي همکاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي فعاليت مي کنند، گفته اند: ترجيح مي دهند که جمهوري اسلامي ايران سوخت اتمي خود را از خارج تهيه کند و توليد آن را در داخل کشور متوقف سازد. مساله غني سازي اورانيم يک بار ديگر در مرکز بحثها و تبادل نظرهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي که اين هفته در ژنو تشکيل جلسه خواهد داد قرار خواهد گرفت و اين در حالي است که بريتانيا، فرانسه و آلمان، سه کشور بزرگ اروپائي، پيشنويس قطعنامه اي را ارائه خواهند داد که مخفي نگاهداشتن برخي از جنبه هاي برنامه هاي اتمي ايران طي آن قطعنامه به شدت مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. موسويان طي هشداري به هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است: اگر اين قطعنامه به صورتي که تدوين شده است مورد تصويب قرار گيرد نشان آن خواهد بود که اروپائيان، آژانس بين المللي انرژي اتمي و آمريکائيها موافقت کرده اند که پرونده ايران را در صدرمذاکرات دستور جلسه قرار دهند تا بدينوسيله زمان توقف غني سازي اورانيم طولاني تر شود . ايران که قاطعانه ميگويد علاقه اي به سلاحهاي هسته اي ندارد، مصرانه خواستار آن است که پرونده آن کشور از صدر فهرست نگرانيهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي برداشته شود. در حاليکه جمهوري اسلامي، به گفته سيد حسين موسويان، يکي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، همچنان بر حق خود براي غني کردن اورانيم پافشاري خواهد کرد، دولت تهران خود را براي روياروئي ناخوشايندي با سازمان نظارت بر فعاليتهاي هسته اي سازمان ملل متحد آماده مي کند. اروپائيها مي گويند براي اينکه اطمينان يافته شود که سوخت اتمي در توليد سلاحهاي هسته اي به کار نخواهد رفت ، جمهوري اسلامي بايد برنامه غني سازي اورانيم را کنار بگذارد، ولي جمهوري اسلامي معتقد است که غني سازي اورانيم در چارچوب پيمان عدم توليد و تکثير سلاحهاي اتمي حق مسلم و مطلق آن کشور است و به گفته آقاي موسويان، ايران حاضر نيست که از حقوق خود بگذرد. مساله غني سازي اورانيم يک بار ديگر در مرکز بحثها و تبادل نظرهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي که اين هفته در ژنو تشکيل جلسه خواهد داد قرار خواهد گرفت و اين در حالي است که بريتانيا، فرانسه و آلمان، سه کشور بزرگ اروپائي، پيشنويس قطعنامه اي را ارائه خواهند داد که مخفي نگاهداشتن برخي از جنبه هاي برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي طي آن قطعنامه به شدت مورد انتقاد قرار خواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG