لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۴

معاون وزارت امور خارجه آمريکا: شوراي امنيت سازمان ملل بايد به پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي رسيدگي کند


(rm) صدا |
پريچهر فرزام (راديوفردا): در حاشيه کنفرانس هفته گذشته کشورهاي صنعتي جهان که در سي آيلند، در ايالت جرجياي آمريکا برگزار شد، صدور قطعنامه اي درباره اهميت اجراي پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي، نشان داد که اين نشست نگران عدم تبعيت کشورها از تعهدات بين المللي خود در اين باره است. نگراني اين نشست درباره دو کشور بود: ايران و کره شمالي. هر چند که کنفرانس رهبران دمکراسي هاي صنعتي جهان که به گروه صنعتي هشت معروف است، هفته گذشته در سي آيلند پايان يافت، اما اين پايان آغاز رسيدگي به مسائلي است که در آن کنفرانس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، و به صدور قطعنامه هايي انجاميد. يکي از آن مسائل، قاطعيت رهبران کشورهاي صنعتي در اجراي پيمان نامه عدم توليد و گسترش سلاح هاي اتمي بود که در آن به دو مورد اشاره شده بود: عدم تبعيت کره شمالي و ايران. و به همين جهت از آنان خواسته شده بود که به تعهدات بين المللي خود در اين مورد عمل کنند، و به ويژه دولت ايران پروتکل الحاقي آژانس جهاني انرژي اتمي را که چندي قبل امضاء کرده است، تصويب کند. در حاشيه اين کنفرانس و به مناسبت اهميت موضوع که براي نخستين بار کشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان را در اين مورد يکپارچه کرده است، با جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمريکا در کنترل سلاح ها و امور خارجي، به گفتگو نشستم و از وي پرسيدم که ايالات متحده هميشه درباره جنگ افزارهاي کشتار جمعي ايران نگران بوده است، آيا هنوز هم آمريکا در همين موضع است؟ آقاي بولتون پاسخ داد: جان بولتون (معاون وزارت امور خارجه آمريکا در کنترل سلاح ها و امور خارجي): بله، ديدگاه هاي ما اين است که رژيم ايران برنامه تسليحات محرمانه اتمي خود را دنبال مي کند. ما گمان مي کنيم که ساختن اين سلاح ها در دست انجام است و ايران تنها مي خواهد آژانس جهاني انرژي اتمي را بفريبد. ما نگران اين هستيم که برنامه اتمي ايران، بسيار پيشرفته و نزديک به خودکفايي است، و يک دليل اينکه ما طي سال ها گفته ايم که شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد به اين مساله رسيدگي کند، اين است که توليد جنگ افزارهاي اتمي توسط ايران، صلح و امنيت جهاني را مورد مخاطره قرار خواهد داد. پ.ف.: از آقاي بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمريکا در کنترل سلاح ها مي پرسم: شما به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اشاره کرديد. آيا تصور مي کنيد که نشست سران دمکراسي هاي صنعتي جهان مي تواند آژانس جهاني انرژي اتمي را تحت تاثير قرار داده و مساله ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع کند؟ آقاي بولتون در پاسخ مي گويد: جان بولتون: تصور مي کنم که مساله اي که خوشبختانه رهبران گروه صنعتي هشت با آن موافق هستند، اعلام يکپارچگي آنان است، و مخالفت با توليد سلاح هاي اتمي توسط رژيم ايران. در حاشيه کنفرانس هفته گذشته کشورهاي صنعتي جهان که در سي آيلند، در ايالت جرجياي آمريکا برگزار شد، صدور قطعنامه اي درباره اهميت اجراي پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي، نشان داد که اين نشست نگران عدم تبعيت کشورها از تعهدات بين المللي خود در اين باره است. جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمريکا در کنترل سلاح ها و امور خارجي، در حاشيه اين کنفرانس به راديوفردا مي گويد که آمريکا نگران اين است که برنامه اتمي جمهوري اسلامي، بسيار پيشرفته و نزديک به خودکفايي است، و يک دليل اينکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد به اين مساله رسيدگي کند، اين است که توليد جنگ افزارهاي اتمي توسط جمهوري اسلامي، صلح و امنيت جهاني را مورد مخاطره قرار خواهد داد. وي مي افزايد که رهبران گروه صنعتي هشت به طور يکپارچه اعلام کردند که مخالفت با توليد سلاح هاي اتمي توسط حکومت ايران هستند.
XS
SM
MD
LG