لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۰۸

رهبر جمهوري اسلامي خواستار تقدس زدائي از مقام ولايت فقيه شد: «ذوب در رهبر اصلا معني ندارد»


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): آيت‌الله خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي براي نخستين بار به تقدس زدايي از خود اقدام کرد و در سخنراني در تهران، اصطلاح رايج گروههاي حزب اللهي و سرسپردگان به ولايت فقيه را که شماري از آنان در دور هفتم مجلس شوراي اسلامي به مجلس راه يافتند، به طور مستقيم نادرست خواند. او با رد اصطلاح «ذوب در ولايت» يا «ذوب در رهبر» که بسيار توسط گروههاي حزب اللهي تکرار مي شود، اعتقاد به چنين اصطلاحي را تلويحا با بت پرستي برابر خواند و گفت: رهبر جمهوري اسلامي: … ذوب در رهبري و ذوب در… اينها ذوب در شخص است و اينها اصلا معنا ندارد. رهبري مگر چيست؟ رهبري هم بايد ذوب در اسلام باشد تا احترام داشته باشد. يک قدم پايش را کج بگذارد ساقط مي شود. هيچوقت شخص را در جهت، ذوب نمي شود. در هدفها بايد ذوب شد. در اسلام بايد ذوب شد. در اهداف والاي اسلامي که براي ملت خداي متعال اسلام معين کرده، بايد ذوب شد و در رابطه با ملت بايد ذوب شد. ب.ب.: آيت‌الله خامنه‌اي اگرچه اين گونه از فرد در دستگاه رهبري جمهوري اسلامي و از شخص رهبر تقدس‌زدايي مي کند، و قدسيت را به اهداف و آرمانها مي دهد، اما به هر حال با هاله تقدسي که آيت‌الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي را احاطه کرده بود و همچنان احاطه کرده، نمي تواند همين برخورد را داشته باشد. هيچکس در دستگاه رهبري جمهوري اسلامي و اصولا در نظام جمهوري اسلامي تا کنون نتوانسته به توصيف قدسي از آيت‌الله خميني نزديک شود و آن را نفي کند. اگر در سالهاي اخير نقدهاي نادري از نويسندگان و روزنامه نگاران پيرامون حکومت در اين باره منتشر شد، فورا جلوي آن گرفته شد و نويسنده به زندان افتاد. اکبر گنجي از شمار اين روزنامه نگاران بود. درسخنراني ديروز هم آيت‌الله خامنه‌اي، شخص آيت‌الله خميني را از اين تقدس زدايي استثنا کرد و گفت که هم خود آيت‌الله خميني شايسته مقدس شدن بود و هم شرايط چنين اقتضا مي کرد: رهبر جمهوري اسلامي: .. نه قانون اساسي بود، نه جمهوري اسلامي بود، نه نظامي بود، نه دستگاهي بود، در صحنه آشفته جريانهاي مختلف، خطوط مختلف، يک قامت برافراشته، علم سرافراز وجود داشته و آن امام بود. گفت ذوب بشويد در او. راست مي گفت. ذوب در او يعني ذوب در اسلام. امروز اينطوري نيست. ب. ب.: آيت‌الله خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي که در جايگاه ولي فقيه کوشيده است توازن بين دوجناح اصلي حکومت را همواره حفظ کند، سخنان صريح معروف به تقدس زدايي از رهبر را خطاب به نمايندگان مجلس هفتم ايراد کرد. مجلس هفتم شوراي اسلامي با اکثريت محافظه کاران و نمايندگان متمايل به جناح راست جمهوري اسلامي شکل گرفته و شمار کساني که از ذوب در ولايت مي گويند در اين مجلس بسيار بيش از مجلس پيشين است. آيت‌الله خامنه‌اي براي آن که جهت سخن خود را براي نمايندگان مجلس هفتم روشنتر کند، در بخش ديگري از سخنانش آنها را به پرهيز از ارتباطات به گفته او مخدوش با دستگاههاي ديگر هشدار داد و افزود: مجلس بايد ضمن پرهيز از درگيريها زشت جناحي سياسي و فردي از مباحثات راهگشا و پرشور کاملا بهره بگيرد. سخنان آيت‌الله خامنه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس هفتم، در مجموع جز نکاتي که اشاره شد تقريبا تکرار سخنان او بود درآغاز به کار مجلس ششم. و تنها انتقاد صريحي که او در همين سخنراني از مجلس ششم کرد، درباره عدم رعايت دستور او به پيگيري امر مبارزه با فساد بود. آقاي خامنه‌اي گفت: چند سال قبل که بحث مبارزه با فساد مالي مطرح شد توقع اين بود که مجلس در اين ميدان نقش آفريني کند. اما اين توقع محقق نشد که مجلس هفتم بايد با جديت در اين ميدان فعاليت کند. آيت‌الله خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي در سخناني خطاب به نمايندگان مجلس هفتم، براي نخستين بار تلويحا به تقدس زدايي از خود اقدام کرد و اصطلاح رايج گروههاي حزب اللهي و سرسپردگان به ولايت فقيه را که شماري از آنان در دور هفتم مجلس شوراي اسلامي به مجلس راه يافتند، به طور مستقيم نادرست خواند. او با رد اصطلاح «ذوب در ولايت» يا «ذوب در رهبر» که بسيار توسط گروههاي حزب اللهي تکرار مي شود، اعتقاد به چنين اصطلاحي را تلويحا با بت پرستي برابر خواند. آيت‌الله خامنه‌اي، شخص آيت‌الله خميني را از اين تقدس زدايي استثنا کرد و گفت که هم خود آيت‌الله خميني شايسته مقدس شدن بود و هم شرايط چنين اقتضا مي کرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود از نمايندگان مجلس خواست در مبارزه با آنچه وي «فساد» ناميد، فعاليت كنند.
XS
SM
MD
LG