لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۶

گزارش اقتصادي روز: بررسي فقر در ايران از ديد ماهنامه اقتصاد ايران


(rm) صدا |
ماهنامه اقتصاد ايران چاپ تهران که نماينده ويژه اکونوميست لندن در ايران است مطالب اصلي آخرين شماره خود در بهمن ماه 1381 را به بررسي فقر در ايران اختصاص داده است. اقتصاد ايران در سرمقاله خود زير عنوان سرطان فقر مي نويسد که توزيع درآمد در اين کشور در بلندمدت تاثير محسوسي نداشته و پس از انقلاب و حتي پس از بازسازي، سهم طبقات فقير تقريبا ثابت مانده است. در واقع به نوشته همان منبع افزايش بيکاري توزيع درآمد را بدتر کرده و همه را فقيرنر ساخته است. در يکي از مقالات اين شماره اقتصاد ايران زير عنوان «کارگر و کارفرما هر دو فقيرند» ماهنامه مي نويسد که در جامعه ايران فقر اگر عميق نباشد بسيار گسترده و پراکنده است. مردم ايران پديده فقر را چگونه مي بينند؟ ماهنامه اقتصاد ايران در همين زمينه به نظرسنجي پرداخته و نخست از پاسخ دهندگان پرسيده است آيا جامعه آنها نسبت به گذشته فقير تر شده است ؟ 99 در صد آنها به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند. در ريشه يابي اين پديده 55 درصد بر تورم، 47 درصد بر فساد و رانت خواري و 26 درصد بر کمي دستمزدها تکيه کرده اند. در زمينه موثرترين راه مبارزه با فقر در جامعه ايران بيش از 52 درصد پاسخ دهندگان ضرورت مبارزه با فساد را برگزيده اند و بقيه نيز به ترتيب بر گسترش روابط با دنياي خارج، کاهش تورم، ايجاد اشتغال توسط بخش دولتي و بخش خصوصي انگشت گذاشته اند. ماهنامه اقتصاد ايران مي نويسد که پاسخ دهندگان به اين نظرسنجي ديدگاه مثبتي به اوضاع اقتصادي کشور ندارند و حتي با نااميدي به آينده نگاه مي کنند. ماهنامه اقتصاد ايران چاپ تهران که نماينده ويژه اکونوميست لندن در ايران است مطالب اصلي آخرين شماره خود در بهمن ماه 1381 را به بررسي فقر در ايران اختصاص داده است. اقتصاد ايران در سرمقاله خود زير عنوان سرطان فقر مي نويسد که توزيع درآمد در اين کشور در بلندمدت تاثير محسوسي نداشته و پس از انقلاب و حتي پس از بازسازي، سهم طبقات فقير تقريبا ثابت مانده است. در يکي از مقالات اين شماره اقتصاد ايران زير عنوان «کارگر و کارفرما هر دو فقيرند» ماهنامه مي نويسد که در جامعه ايران فقر اگر عميق نباشد بسيار گسترده و پراکنده است. ماهنامه اقتصاد ايران كه در همين زمينه به نظرسنجي پرداخته است، مي نويسد که پاسخ دهندگان به اين نظرسنجي ديدگاه مثبتي به اوضاع اقتصادي کشور ندارند و حتي با نااميدي به آينده نگاه مي کنند.
XS
SM
MD
LG