لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۷

فراخوان نمايندگان مجلس براي پيوستن ايران به ميثاق بين المللي منع شكنجه


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): 107 تن از نمايندگان مجلس طرحي راامضا کرده و خواستار پيوستن ايران به ميثاق بين المللي منع شکنجه شده اند. سه کميسيون مجلس جمهوري اسلامي يعني کميسيون امنيت و سياست خارجي، کميسيون قضايي و کميسيون حقوقي قرار است طرح 107 نماينده داير بر پيوستن ايران به ميثاق بين‌المللي منع شکنجه و مجازات‌هاي ظالمانه، غير انساني و تحقير آميز را بررسي کنند. در ميان امضا کنندگان تقريبا همه چهره هاي برجسته حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي به چشم مي‌خورد. نمايندگان در طرح خود نام يکايک 24 کشوري را ذکر کرده اند که هنوز اين ميثاق را نپذيرفته اند. و جز يکي دو کشور همه توسط حکومتهاي غيردموکراتيک و خودکامه اداره مي شود. امضا کنندگان طرح خود را با استناد به اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي تدوين کرده اند که تا کنون به اجرا در نيامده و در آن هر گونه شکنجه براي اقرار گرفتن و کسب اطلاع ممنوع شده است. هر کشور که به ميثاق مي پيوندد بايد در قوانين کيفري خود کليه اعمال شکنجه را جرم اعلام کند و با آنها برخورد قانوني کند. کوتاهي در اين مورد در حکم معاونت در جرم يعني شکنجه محسوب مي شود. کشورهاي عضو همچنين موظفند شکنجه گر در قلمرو خود را دستگير يا محاکمه کنند و يا به کشور ديگري براي محاکمه تحويل بدهند. در قانون اين کشورها بايد حق شکايت و رسيدگي به شکايت قربانيان شکنجه و پيش بيني جبران غرامت به قربانيان گنجانده شود. در اين ميثاق انتخاب ده کارشناس به تناسب وضعيت جغرافيايي در نظر گرفته شده که کميته منع شکنجه را تشکيل مي دهند. و با راي مخفي براي 4 سال انتخاب مي شوند. کار کميته ي تحقيق در مورد وقوع شکنجه در کشورها، تماس با کشور مورد نظر، جلب توافق آن براي بازديد کميته از آن کشور و گزارش به سازمان ملل در صورت همکاري نکردن دولت مورد نظر است. نسخه هايي از گزارش نيز به تمام کشورهاي عضو فرستاده مي شود. کشورهاي عضو ميثاق بايد تضمين کنند هر گونه اقرار و اظهار نظر که بر اثر شکنجه گرفته مي شود فاقد اعتبار قانوني قلمداد شود. لازم به يادآوري است که مجلس ششم لايحه منع شکنجه را به تصويب رسانده ولي شوراي نگهبان آن را مغاير اسلام و قانون اساسي دانسته و چندين بار آن را رد کرده است. 107 تن از نمايندگان مجلس طرحي راامضا کرده و خواستار پيوستن ايران به ميثاق بين المللي منع شکنجه شدند. سه کميسيون مجلس جمهوري اسلامي يعني کميسيون امنيت و سياست خارجي، کميسيون قضايي و کميسيون حقوقي قرار است طرح 107 نماينده داير بر پيوستن ايران به ميثاق بين‌المللي منع شکنجه و مجازات‌هاي ظالمانه، غير انساني و تحقير آميز را بررسي کنند.
XS
SM
MD
LG