لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۸

بحران عراق، نقش آمريكا در آينده ايران پس از سقوط صدام حسين، از ديد دو صاحبنظر


(rm) صدا |
از آنجا كه آمريكا هدف خود را از حمله عراق استقرار دمكراسي در منطقه عنوان كرد، برخي از قانونگذاران آمريكائي امروز با ارائه قطعنامه اي از دولت اين كشور خواستند كه بعد از عراق، در راه دمكراتيزه كردن حكومت ايران نيز تلاش كند. دكتر احمد سلامتيان، تحليلگر امور ايران در پاريس، به راديوفردا مي گويد حضور آمريكا در ايران هميشه با تقويت انواع استبدادها و محدوديت كردن آزادي ها همراه بوده است. شيوه اي كه امروز آمريكا بدان عمل مي كند، نظامي گري است. برقرار كردن دمكراسي در كشورها راه حل سياسي مي خواهد و درشيوه نظامي، آزادي و دمكراسي قرباني ملاحظات نظامي و امنيتي مي شود. وي مي گويد اظهارنظرهاي مقامات آمريكا نوعي تبليغات است براي تسهيل اقدامات نظامي، وگرنه ساختن دمكراسي در هر كشور به مشاركت و بسيج مردم آن كشور نياز دارد ودمكراسي دادني نيست و ناجي خارجي نمي تواند از بالا آن را به هيچ ملتي هديه كند. هوشنگ اميراحمدي، استاد دانشگاه راتگرز، رئيس شوراي ايراني - آمريكائي در پرينستون، و فعال روابط ايران و آمريكا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: دو قعطنامه در كنگره آمريكا مطرح است يكي سعي مي كند ديالوگي را بين دو كشور پيش ببرد و ديگري بر عليه حكومت ايران است. وي مي افزايد قطعنامه اي كه بر عليه حكومت ايران است حتما تصويب مي شود و آن يكي شانس پيروزي ندارد. وي مي افزايد در اين مقطع هيچكدام از اين دو قطعنامه اهميت ندارند و مشكل ايران و آمريكا در قوه مجريه هر دو كشور است نه در قواي مقننه. وي مي افزايد كاخ سفيد و رهبر جمهوري اسلامي هستند كه بايد در باره آينده روابط دو كشور تصميم بگيرند. آمريكائي ها وضعشان مشخص است. مشكل اساسي آنها با ايران به مسئله اسرائيل بر مي گردد، سلاح كشتار جمعي، تروريسم و صلح خاورميانه، هر سه سرانجام به مشكل اسرائيل بر مي گردد و تا ايران موضع مشخصي در اين رابطه ابراز نكند، مشكل بين ايران و آمريكا حل نخواهدشد. وي مي گويد حكومت ايران مي تواند همچنان اين مشكل را برگرداند. وي مي گويد حكومت ايران بايد اجازه دهد كه جنبش دمكراتيك در كشور پيروز شود و مردم به صحنه برگردند. دولت جمهوري اسلامي نمي تواند هم در جبهه داخلي مبارزه كند و هم در جبهه خارجي. مشكل اساسي جمهوري اسلامي اين است. وي مي گويد دوم اينكه حكومت ايران بايد روي سياست خارجي خود با شجاعت و شهامت تجديدنظر اساسي بكند. ايران ديگر نمي تواند مثل عراق و كشورهاي ديگر كارها و مقاصد خود را مبهم نگه دارد. بايد با شهامت بگويد سلاح اتمي دارد يا ندارد و اگر ندارد درهاي اين كشور را به روي جستجوي غير مشروط باز كند. وي مي افزايد حكومت ايران در مورد اسرائيل بايد بپذيرد كشوري را كه آنجا هست ولي بايد فرمولي پيدا كند كه ضمن حفظ موجوديت اسرائيل، ملت فلسطيني از وضعي كه هستند بيرون بيايند. وي مي گويد ده ها قطعنامه نظير آنچه امروز در كنگره آمريكا تصويب مي شود، وجود دارد ولي حكومت ايران بايد مفاد آن را دقيقا مطالعه كند زيرا نيروئي كه پشت سر اين قطعنامه هست، اين نيرو در آمريكا دارد حرف مي زند و اين حرفها اساسي و عمده است و در دستور كار آمريكا بحث و مذاكره با ايران ديگر مطرح نيست و كمك هاي ايران در افغانستان و عراق مشكل ايران وآمريكا را حل نمي كند. وي مي افزايد در آينده نزديك ايران به عراق تبديل مي شود يعني عراقيزه شدن ايران شروع شده است و در آينده نزديك برنامه هاي راديوئي تلويزيوني در اين كشور خواهيم ديد كه به پرونده هاي ده سال گذشته برخواهند گشت و جو مسمومي برعليه جمهوري اسلامي ايجاد خواهد شد. وي مي گويد رابطه ايران و آمريكا به حالت يا صلح يا جنگ رسيده است و ايران به زودي براي آمريكا به عراقي ديگر تبديل خواهد شد. از آنجا كه آمريكا هدف خود را از حمله عراق استقرار دمكراسي در منطقه عنوان كرد، برخي از قانونگذاران آمريكائي امروز با ارائه قطعنامه اي از دولت اين كشور خواستند كه بعد از عراق، در راه دمكراتيزه كردن حكومت ايران نيز تلاش كند. دكتر احمد سلامتيان، تحليلگر امور ايران در پاريس، به راديوفردا مي گويد حضور آمريكا در ايران هميشه با تقويت انواع استبدادها و محدوديت كردن آزادي ها همراه بوده است وگرنه ساختن دمكراسي در هر كشور به مشاركت و بسيج مردم آن كشور نياز دارد ودمكراسي دادني نيست و ناجي خارجي نمي تواند از بالا آن را به هيچ ملتي هديه كند. دكتر هوشنگ اميراحمدي، استاد دانشگاه راتگرز، رئيس شوراي ايراني - آمريكائي در پرينستون، و فعال روابط ايران و آمريكا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: مشكل ايران و آمريكا در قوه مجريه هر دو كشور است نه در قواي مقننه و دو قطعنامه اي كه يكي براي مذاكره با ايران و ديگري براي ايجاد دمكراسي در ايران از سوي كنگره آمريكا تصويب مي شود، در اين رابطه اهميت ندارد. وي مي گويد جمهوري اسلامي بايد با تجديدنظر در سياست خارجي خود و. بازكردن درها به روي بازرسان بين المللي از تبديل به عراق شدن ايران براي آمريكا جلوگيري كند.
XS
SM
MD
LG