لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۳

اولتيماتوم نهائي رئيس جمهوري آمريكا به رئيس حكومت عراق: گزارش زنده راديوفردا


(rm) صدا |
مشروح سخنان رييس جمهوري (ترجمه بيژن فرهودي) هم ميهنان، رويدادهاي عراق اکنون به روزهاي پاياني تصميم رسيده است. در طي بيش از يک دهه، امريکا و ساير کشورها با شکيبايي و تلاشهاي شرافتمندانه خلع سلاح عراق را بدن توسل به جنگ دنبال کردند. رژيم وعده داد همه سلاحهاي کشتار جمعي را به عنوان شرط پايان جنگ خلج فارس درسال 1991 از بين ببرد. از آن زمان تا کنون جهان در 12 سال ديپلماسي درگير بوده است. ما بيش از ده قطعنامه در شواري امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسانديم ما صدها بازرس تسليحاتي را براي نظارت بر خلع سلاح به عراق فرستاديم. حسن نيت ما با واکنش مناسب پاسخ داده نشده است. رژيم عراق از ديپلماسي به عنوان ابزار وقت کشي و کسب امتياز استفاده کرده است. و يکپارچه قطعنامه هاي سازمان ملل را که خواهان خلع السلاح کامل او شده به چالش خوانده است. در طي اين سالها، بازرسان تسليحاتي از سوي مقامهاي عراقي تهديد شده و برايشان دستگاههاي جاسوسي کار گذاشتند و به شيوه اي نظامي يافته فريب دادند. بارها و بارها تلاشهاي مسالمت آميز در مورد عراق باشکست مواجه شده، زيرا ما با مرد صلح طرف نيستيم. اطلاعات به دست آمده توسط اين دولت و دولتهاي ديگر جاي هيچ تريدي باقي نگذاشته که رژيم عراق به تملک و پنهان کردن بعضي از مرگبارترين سلاحهايي که تا کنون ساخته شده ادامه مي دهد. اين رژيم پيشتر از سلاحهاي کشتار جمعي عليه مردم عراق و عليه همسايگان عراق استفاده کرده است. رژيم سابقه تجاوز بيرحمانه در خاورميانه را دارد. عميقا از امريکا و دوستان آن منتفر است و به تروريستها از جمله فعالان القاعده، پناه داده، کمک کرده و آموزش داده است. خطر واضح است. استفاده از سلاحهاي شيميايي يا ميکروبي يا روزي سلاحهاي هسته اي توسط عراق مي تواند به بلند پروازي تروريستها جامه عمل بپوشاند. و هزاران يا هزاران هزار مردم بيگناه را در کشورها يا ساير کشورها بکشد. امريکا و ساير کشورهاي جهان کاري نکرده اند که سزاوار اين تهديد باشند. اما ما همه توانمان را در شکست آن به کار مي گيريم. به جاي به استقبال اين فاجعه رفتن، ما مسير پيشروي به سوي ايمني را انتخاب کرده ايم. پيش از روزي که دهشت فرا رسد، پيش از آن که خيلي دير شود، بايد اين تهديد از ميان برداشته شود. امريکا در مورد تامين امنيت ملي خود اختيار مطلق براي توسل به زور دارد. اين اختيار به من به عنوان فرمانده کل نيروهاي مسلح، و به موجب سوگندي که ياد کرده ام و بايد به سوگند خود وفادار باشم، داده شده است. با توجه به خطرهايي که امريکا را تهديد مي کند، کنگره سال گذشته با اکثريت مطلقي توسل به نيروي نظامي در برابر عراق را مورد تاييد قرار داد. امريکا کوشش به عمل آورد با کمک سازمان ملل متحد با اين خطر برخورد کند. زيرا ما قصد داشتيم موضوع را به گونه اي مسالمت آميز حل کنيم. ما به ماموريت سازمان ملل متحد اعتقاد داريم. يکي از عللي که تاسيس سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم کمک کرد، مقابله جويي با ديکتاتورهاي متجاوز جهان، به گونه اي قاطعانه و به موقع بود تاپيش از آن که ديکتاتورها به مردم بيگناه حمله کنند و صلح رانابود سازند با آنها مقابله شود. شوراي امنيت در مورد عراق در اوايل سالهاي دهه نود ميلادي اقدام کرد. طبق قطعنامه هاي 678 و 687 که هر دو قطعنامه همچنان معتبر هستند، به امريکا و متحدان ما اختيار داده شده که سلاحهاي انهدام جمعي عراق را از ميان بردارند. در اينجا مساله اختيار مطرح نيست و مساله اراده مطرح است. در سپتامبرگذشته به مجمع عمومي سازمان ملل متحد رفتم و از کشورهاي جهان خواستم در راه پايان دادن به اين خبر متحد شوند. شوراي امنيت روز 8 نوامبر به اتفاق آرا، قطعنامه 1441 را مورد تصويب قرار داد. عراق در اين قطعنامه متخلف از تعهدات خود شناخته شد و به اين کشور اخطار شد در صورتي که در جهت خلع سلاح خود اقدام نکند با پيامدهاي خطيري مواجه خواهد شد. امروز هيچ کشوري نيست که ادعا کند که عراق خلع سلاح شده است و تا زماني که صدام حسين قدرت را در دست دارد، خلع سلاح نخواهد شد. امريکا و متحدان آن در چهار ماه و نيم گذشته براي به اجرا در آوردن خواستهاي ديرپاي شوراي امنيت درچارچوب اين شورا همکاري کردند. برخي از اعضاي دائمي شوراي امنيت همچنان اعلام کردند هر گونه قطعنامه اي را در باره خلع سلاح عراق وتو خواهند کرد. اين دولتها در ارزيابي ما از خطر سهيم هستند ولي در مورد پيدا شدن راه حلي قاطعيت نشان ندادند با اين وجود، بسياري از کشورهاي ديگر عزم راسخي براي عمل در برابر اين تهديد نشان دادند. اينک ائتلاف گسترده اي براي اجراي خواستهاي عادلانه جهان به وجود آمده است. شوراي امنيت سازمان ملل به مسئوليت خود عمل نکرده است به همين جهت ما به مسئوليت خودمان عمل مي کنيم. در روزهاي اخير بعضي از حکومتها در خاورميانه سهم خود را ايفا کردند. آنها با پيامهاي علني و خصوصي به ديکتاتور توصيه کردند عراق را ترک کند تا خلع سلاح با مسالمت انجام شود. او تا کنون از اين پيشنهاد سر باز زده است. آن همه دهه هاي فريب و بي رحمي اکنون به پايان رسيده است. صدام حسين و پسرانش بايد ظرف 48 ساعت عراق را ترک کنند. خودداري آنها از اين اقدام، به مدخله نظامي مي انجامد. زمان اين مداخله را ما تعيين مي کنيم. ما به خاطر امنيت خارجيان در عراق و از جمله روزنامه نگاران و بازرسان مي خواهيم که بي درنگ عراق راترک کنند. بسياري از مردم عراق مي توانند برگردان سخنان مرا با راديو بشنوند. براي آنها پيامي دارم. اگر قرار شود جنگ آغاز شود، حمله متوجه مردان بي قانوني است که بر کشور شما حکومت مي کنند. حمله متوجه شما نخواهد بود. در صورتي که ائتلاف صدام رااز قدرت برکنار کند، ما غذا و داروي مورد نياز شما را مي فرستيم. دستگاه وحشت را داغان مي کنيم و به شما در ساختن عراق تازه اي که مرفه و آزاد باشد، کمک مي کنيم. در يک عراق آزاد ديگر خبري از جنگ و تجاوز به همسايگان نخواهد بود. ديگر کارخانه هاي توليد سم در کار نخواهد بود. ديگر اعدام ناراضيان را نخواهيم داشت و از اتاقهاي شکنجه و تجاوز به زنان خبري نخواهد بود. جبار به زودي خواهد رفت. روز آزادي شما نزديک است. براي صدام ديگر مهلتي براي ماندن در قدرت باقي نمانده است. اما براي نظاميان عراق هنوز دير نيست که با آزرم عمل کنند و کشور شما و مردمتان را از ضرر و زيانهاي بيهوده حفظ کنند يعني اجاره دهند نيروهاي ائتلاف با مسالمت وارد شوند و سلاحهاي کشتار جمعي را نابود سازند. نيروهاي ما به واحدهاي نظامي عراق رهنمودهاي روشني درباره اقدامات آنان خواهند داد تا جلوي حمله و انهدامشان گرفته شود. من به يکايک نظاميان عراق و اعضاي دستگاههاي اطلاعاتي توصيه مي کنم، اگر جنگ روي داد در کنار رژيم در حال احتضار نجنگيد. اين رژيم ارزش آن را ندارد که در راهش جان بدهيد. همه نظاميان عراق و غيرنظاميان اين کشور بايد به دقت به اين هشدار گوش بدهند: در جنگ سرنوشت شما به عمل شما بستگي دارد. چاههاي نفت، يعني منبع ثروتي که به مردم عراق متعلق است را نابود نکنيد. از فرماني که کاربرد سلاحهاي شيميايي را عليه ديگران و از جمله مردم عراق اجازه مي دهد، توجه نکنيد. جنايتکاران جنگي تحت پيگرد قرار مي گيرند. جنايتکاران جنگ مجازات خواهند شد. نمي توان در دفاع از خود گفت من صرفا مجري فرمان بودم. اگر صدام راه مقابله جويي را برگزيند مردم امريکا بدانند که همه تلاشها براي جلوگيري از جنگ به کار گرفته شده و همه تلاشها به منظور پيروزي در جنگ به کار گرفته مي شود. امريکاييان هزينه هاي جنگ را مي دانند. قبلا هم اين هزينه ها را پرداخت کرده ايم. در جنگ فقط يک چيز مسلم است و آن قرباني دادن است. اما تنها راه کاستن از زيان و طولاني شدن جنگ اين است که از نيروي کامل و قدرت ارتش ما استفاده شود و ما آماده هستيم چنين کنيم. اگر صدام حسين سعي کند در مسند قدرت باقي بماند او تا آخر کار به عنوان دشمني مرگبار باقي خواهد ماند. او و گروههاي تروريستي در استيصال و نوميدي ممکن است در صدد برآيند به عمليات تروريستي عليه مردم امريکا و دوستان ما دست بزنند. اين حملات چاره ناپذيرنيست. با اين حال امکان دارد و همين حقيقت دليلي بر اين واقعيت است که ما نمي توانيم زير تهديد باجگيري زندگي کنيم. تهديد تروريستي عليه امريکا و جهان در لجظه اي که صدام حسين خلع سلاح شود، از بين خواهد رفت. دولت ما در برابر اين خطرات در بالاترين درجه آماده باش قرار دارد. در حالي که آماده پيروزي مي شويم، تا پيروزي در عراق را مسلم سازيم، اقدامات بيشتري براي حفاظت از وطنمان به عمل مي آوريم. در روزهاي اخير مقامات امريکايي برخي از افرادي را که با سرويسهاي اطلاعاتي ارتباطاتي داشتند، اخراج کردند. در ميان اقدامات ديگر، من دستور دادم تدابير امنيتي فرودگاههاي ما و بر گشتهاي ساحلي د ربنادر مهم افزوده شود. وزارت امنيت داخلي براي افزايش امنيت مسلحانه در تاسيسات مهم د رسراسر کشور بافرمانداران همکاري مي کنند. در صورتي که دشمنان به کشور ما حمله کنند آنها سعي خواهند کرد توجه ما را با وحشت آفريني و هراس به جاي ديگر معطوف کنند و روحيه ما را با ترس تضعيف کنند. آنها قادر به چنين کاري نخواهند شد. هيچ عمل آنها نمي تواند مسير ما را تغيير دهد يا د رقاطعيت و اراده اين ملت خلل وارد آورد. ما مردمي صلح دوست هستيم ولي شکننده نيستيم و اوباشان و قاتلان ما را مرعوب نخواهند کرد. اگر دشمنان ما جرئت کنند و به ما حمله ور شوند، آنها با تمام کساني که آنها را ياري داده اند، با نتايج دهشتباري روبرو خواهند شد. ما آماده هستيم حالا وارد عمل شويم. زيرا خطرات دست روي دست گذاشتن و کاري انجام ندادن به مراتب بيشتر خواهد بود. در يک سال يه 5 سال قدرت عراق براي آسيب رساندن به تمام کشورهاي آزاد چند برابر خواهد شد. با اين همه تواناييها، صدام حسين . متحدان تروريست او مي توانند لحظه مناقشه مرگبار را، زماني که قدرتمند باشند، تعيين کنند. ما مي خواهيم حالا با اين تهديد و جايي که سر بر مي آورد، پيش از آن که بتواند ناگهان در آسمان ما و در شهرهاي ما ظاهر شود، روبرو شويم. رسيدن به هدف صلح ايجاب مي کند که تمام ملتهاي آزاد واقعيتهاي جديد و انکار نشدني را درک کنند. در قرن بيستم برخي را ه راضي کردن ديکتاتورهاي متعدد را که تهديدهاي آنها اجازه يافت به نسل کشي و جنگ جهاني تبديل شود، برگزيدند. در اين قرن وقتي انسانهاي پليد هراس و ترور هسته اي و شيميايي و ميکروبي را طرح ريزي مي کنند، سياست راضي کردن تنها مي تواند نابودي را به گونه اي که هرگز در روي زمين ديده نشده است، موجب شود. تروريستها و حکومتهاي تروريستي اين تهديدها را با اعلاميه ها و بيانيه هاي رسمي فاش نمي کنند و پاسخ دادن به چنين دشمناني تنها پس از آن که آنها دست به حمله بزنند دفاع از خود نيست بلکه خودکشي است. امنيت جهان ايجاب مي کند که صدام حسين حالا خلع سلاح شود. ما در حالي که عدالت جهاني رااز پيش مي بريم، عميق ترين تعهدات کشور خود را نيز محترم مي دانيم. برخلاف صدام حسين ما فکر مي کنيم مردم عراق سزاوار و شايسته آزاديهاي انساني هستند و وقتي که ديکتاتور کشور را ترک کند، آنها مي توانند نمونه اي از يک کشور سرزنده، صلح طلب و خودگردان در منطقه خاورميانه باشند. امريکا همراه باساير کشورها براي پيشرفت آزادي و صلح در منطقه تلاش خواهدکرد. اين هدف يک شبه عملي نمي شود ولي به مرور زمان انجام خواهد شد. قدرت و جاذبه آزادي انسان در هر زندگي و هر سرزميني محسوس است و بزرگترين نيروي آزادي، غلبه بر خصومت و خشونت و استفاده از استعدادهاي خلاق مردان و زنان در راه پيگيري صلح است. اين آينده اي است که ما انتخاب مي کنيم. کشورهاي آزاد وظيفه دارند با پيوستن به يکديگر و يکپارچه شدن عليه خشونت از مردم دفاع کنند. و امشب هم مثل قبل، امريکا و متحدانش اين مسئوليت را قبول مي کنند. پرزيدنت جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، در سخناني كه بطور مستقيم از رسانه هاي جهاني پخش شد، به صدام حسين، رئيس حكومت عراق 48 ساعت فرصت داد همراه با پسران خود از عراق خارج شود. رئيس جمهوري آمريكا گفت در غيراينصورت حمله نظامي در زماني كه آمريكا تصميم خواهد گرفت، آغاز خواهد شد. پرزيدنت بوش به مردم عراق اطمينان داد كه آمريكا نيازمندي هاي آنها را تامين خواهد كرد و به نظاميان عراق هشدار داد از كشتار مردم، استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي و به آتش كشيدن چاه هاي نفت كه مايملك مردم عراق است، پرهيز كنند.
XS
SM
MD
LG