لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۴۴

عدم سرمايه گذاري باعث كمبود رشد اقتصادي در ايران


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا):بحث بر سر افزايش بودجه شوراي نگهبان در حالي صورت مي گيرد که بودجه سال 1382 ايران با يازده هزار ميليارد ريال کسري روبرو است. افزون بر اين سهم بودجه عمراني از کل بودجه فقط 20 درصد است. در اين باره با دکتر حميد زنگنه استاد دانشگاه در آمريکا گفتگويي داشتم. مريم احمدي (راديو فردا): آقاي زنگنه، 80 درصد بودجه ايران به امور جاري اختصاص دارد و فقط 20 درصد آن براي اجراي طرح هاي عمراني در نظر گرفته شده. با توجه به جوان بودن جامعه ايران و اينکه ايران يک کشور در حال توسعه است چرا چنين عدم تعادلي وجود دارد ؟ دکتر حميد زنگنه: متاسفانه در ظرف بيست و چند سال گذشته دولت جمهوري اسلامي يک مساله بخصوصي را توجه نکرده و آن هم سرمايه گذاري در ايران است و به خاطر همين که دولت سرمايه گذاري نکرده و بخش خصوصي هم سرمايه گذاري در ايران به حد کافي نداشته، در حالي که سرمايه گذاري گذشته ايران حدود 8 تا 10 درصد درآمد ملي ايران بوده که تقريبا يک سوم سرمايه گذاري در قبل از انقلاب بوده بنابر اين اين مساله باعث کمبود رشد و در نتيجه توليد نشدن کار براي جوان ها و فارغ التحصيلان دانشگاه ها بوده و در نتيجه کشورهاي خارجي هم در ايران سرمايه گذاري نمي کنند يعني اينها همه با هم ديگر ارتباط دارد. مريم احمدي (راديو فردا): حدود 9 هزار پروژه ملي و 50 هزار پروژه استاني نيمه تمام داريم که به نظر برخي کارشناسان اين هم نتيجه عدم توازن ميان بودجه جاري و بودجه عمراني هست که باعث کند شدن روند تکميل اين پروژه ها مي شود. چه مي توان کرد براي برقراري تعادل بيشتر ؟ دکتر حميد زنگنه: مساله همين است که اين پروژه ها بايد انجام شود که توليد زياد شود. در مملکت ظرف بيست سال گذشته در نتيجه بي اعتمادي به مملکت، سرمايه گذاري در آن نشده و اين پروژه هايي که مانده باعث شده که مردم نتوانند در ايران سرمايه گذاري کنند. بنابراين تنها راه آن اين است که دولت از اين کاري که ظرف بيست سال گذشته کرده يعني اينکه هزينه هاي جاري را که فقط براي خوشحال کردن مردم است، يعني اينکه به مردم نفت و بنزين ارزان بفروشد، نان ارزان و گوشت ارزان بفروشد . يک مقدار خيلي زيادي هزينه هاي دولتي بالاتر از اين است که بايد باشد. مريم احمدي (راديو فردا): پس به اعتقاد شما راه مقابله با اين مشکل کم کردن هزينه هاي جاري از طريق کوچکتر کردن حجم دولت و جلب مشارکت بخش خصوصي است. دکتر حميد زنگنه: راهي غير از اين وجود ندارد، در انتها تنها کاري که دولت مي تواند بکند که در دراز مدت براي مردم خوب باشد همين است که در اقتصاد ايران سرمايه گذاري کند. بحث بر سر افزايش بودجه شوراي نگهبان در حالي صورت مي گيرد که بودجه سال 1382 ايران با يازده هزار ميليارد ريال کسري روبرو است. افزون بر اين سهم بودجه عمراني از کل بودجه فقط 20 درصد است. دکتر حميد زنگنه استاد دانشگاه در آمريکا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: متاسفانه در ظرف بيست و چند سال گذشته دولت جمهوري اسلامي يک مساله بخصوصي را توجه نکرده و آن هم سرمايه گذاري در ايران است بنابر اين، اين مساله باعث کمبود رشد و در نتيجه توليد نشدن کار براي جوان ها بوده و در نتيجه کشورهاي خارجي هم در ايران سرمايه گذاري نمي کنند در مملکت ظرف بيست سال گذشته در نتيجه بي اعتمادي به مملکت، سرمايه گذاري در آن نشده و اين پروژه هايي که مانده باعث شده که مردم نتوانند در ايران سرمايه گذاري کنند. تنها کاري که دولت مي تواند بکند که در دراز مدت براي مردم خوب باشد همين است که در اقتصاد ايران سرمايه گذاري کند.
XS
SM
MD
LG