لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۴

بحران عراق: ديدگاه هاي كاردار سابق سفارت آمريكا در بغداد


(rm) صدا |
جوزف ويلسن، کاردار پيشين امريکا در بغداد و آخرين ديپلمات امريکايي است که قبل از اولين جنگ خليج فارس با رهبر عراق ملاقات کرد، صدام حسين راچنين توصيف مي کند: صدام مردي سرد، بي رحم و رواني است که از فرستادن صدها هزار نفر از شهروندان خود به جنگهاي بيهوده ابايي ندارد. او از به کار گيري سلاحهاي انهدام جمعي نيز ابايي ندارد. همانطور که در جنگ باايران نيز از آنها استفاده کرد. صدام همچنين از استفاده از سلاحهاي کشتار جمعي عليه مردم خود نيز ترس و هراسي ندارد. به گفته جوزف ويلسن کاردار سابق امريکا در عراق با اين که تصميماتي که صدام اتخاذ مي کند، به عنوان نوعي قمار با ريسک زياد تعبير و تفسير مي شود، اما منطقي در پس آن است که بايد آن را در نظر داشت. در جواب اين سوال که آيا بهتر نبود که امريکا به حمايت بيشتري از سوي کشورهاي جهان به جنگ مي رفت مي گويد: معتقدم که بهتر بود که امريکا با يک ائتلاف چند مليتي، گسترده تر عمل مي کرد. اگر امريکا بر هدف خلع سلاح بيشتر تاکيد مي گذاشت و از عبارت جنگ آزاديبخش عراق اجتناب مي ورزيد، عبارتي که هر کس را در منطقه و در جهان در مورد نيات امريکا بسيار عصبي مي سازد، امريکا در موقعيت بهتري قرار مي گرفت. جوزف ويلسن ديپلمات پيشين امريکايي در مورد نقش همسايگان عراق بخصوص ايران در امر بازسازي عراق پس از صدام مي گويد: معتقدم که اين مهم است که ايران بخشي از جريان بازسازي باشد. با توجه به ماهيت رابطه ما با دولت ايران، ما ممکن است مجبور باشيم که با احتياط و دقت و شايد حتي از طريق طرفهاي ثالت با اين موضوع برخورد کنيم. جوزف ويلسن، کاردار پيشين امريکا در بغداد و آخرين ديپلمات امريکايي است که قبل از اولين جنگ خليج فارس با رهبر عراق ملاقات کرد، صدام حسين راچنين توصيف مي کند: صدام مردي سرد، بي رحم و رواني است که از فرستادن صدها هزار نفر از شهروندان خود به جنگهاي بيهوده ابايي ندارد. او از به کار گيري سلاحهاي انهدام جمعي نيز ابايي ندارد. همانطور که در جنگ باايران نيز از آنها استفاده کرد. صدام همچنين از استفاده از سلاحهاي کشتار جمعي عليه مردم خود نيز ترس و هراسي ندارد. وي در جواب اين سوال که آيا بهتر نبود که امريکا به حمايت بيشتري از سوي کشورهاي جهان به جنگ مي رفت مي گويد: اگر امريکا بر هدف خلع سلاح بيشتر تاکيد مي گذاشت و از عبارت جنگ آزاديبخش عراق اجتناب مي ورزيد، در موقعيت بهتري قرار مي گرفت. جوزف ويلسن ديپلمات پيشين امريکايي در مورد نقش همسايگان عراق بخصوص ايران در امر بازسازي عراق پس از صدام مي گويد: معتقدم که اين مهم است که ايران بخشي از جريان بازسازي باشد. با توجه به ماهيت رابطه ما با دولت ايران، ما ممکن است مجبور باشيم که با احتياط و دقت و شايد حتي از طريق طرفهاي ثالت با اين موضوع برخورد کنيم.
XS
SM
MD
LG