لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۶

خروج اعتراض آميز سفير آمريكا از اجلاس شوراي امنيت


(rm) صدا |
سفير آمريکا در سازمان ملل متحد هنگامي که سفير عراق در سازمان ملل در جريان بحث عمومي شوراي امنيت آمريکا را متهم به تلاش براي نابودي مردم عراق کرد، جلسه شورا را ترک گفت. اميرآرمين – خروج جان نگروپونته، سفير و نماينده دائم آمريکا از جلسه به منزله پايان غيرمنتظره نخستين جلسه افتتاحيه شوراي امنيت بود که از زمان آغاز حمله هاي نظامي آمريکا و بريتانيا، اعضاي آن به شدت دچار اختلاف شده اند. محمد الدوري سفير ونماينده دائم عراق در سازمان ملل متحد در سخنان خود در شوراي امنيت ادعا کرد که آمريکا در سال 1997 شش سال پيش از حمله اي که آ؛از شد، ترتيب قراردادهايي را براي بازسازي عراق داده بود. هنگامي که الدوري آمريکا را متهم کرد که مبارزه نظامي براي نابودي مردم عراق را سامان داده است، نگروپونته از جاي برخاست و سالن راترک کرد و گفت من هيچ يک از اين اتهامات را نمي‌پذيرم. آقاي الدوري گفت آمريکا حتي پي از حمله عراق بهکويت در سال 1990 طرح انهدام عراق را ريخته بود. او که تقريبا جويده و بريده سخنراني مي‌کرد گفت اما آمريکا الان براي سرپوش گذاشتن بر تجاوز جنايتکارانه خود موضوع کمکهاي انسان دوستانه را مطرح مي‌کند. سفير عراق از سازمان ملل خواست جنگ رامتوقف سازند و گفت متوقف ساختن جنگ، از ارسال کمکهاي انسان دوستانه به منطقه مهمتر است. سفير عراق آخرين سخنران در ميان بيش از 80 نفر از نمايندگان کشورها بود که در بحث عمومي شوراي امنيت در باره عراق سخنراني کردند. تعدادي از کشورها که عضو شوراي امنيت نيستند، از موضع آمريکا حمايت کردند. اما اکثريت قاطع سخنرانان مخالفت خود را با جنگ اعلام داشتند و از اين که خلع سلاح عراق از راههاي مسالمت آميز صورت نگرفته، ابراز تاسف کردند. محمد الدوري در سخنان خود گفت که بريتانيا و آمريکا در شرف آغاز جنگي واقعي به منطور انهدام و نابودسازي عراق هستند، جنگي که همه کس را مي‌کشد و همه چيز را نابود مي‌کند. الدوري آنگاه هشدار داد که پس از آن ابراز تاسفها ديگر فايده ندارد. محمد الدوري در سخنان خود گفت آنها که به آمريکا و بريتانيا گفتند مردم عراق با دسته هاي گل و آغوش باز و غريو شادي از آنها استقبال مي‌کنند، و کودکان و مادران از آمدن نيروهاي آمريکايي خوشحال ميشوند، در واقع آمريکا و بريتانيا را فريب دادند. پس از اين سخنان بود که سفير آمريکا جلسه شوراي امنيت را ترک گفت. پيشتر در بحث عمومي شوراي امنيت، آمريکا و بريتانيا در مورد از سر گرفتن برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل متحد براي عراق که به دنبال آغاز جنگ به حال تعليق درآمده، با روسيه و فرانسه برخورد کرده بودند. سفير آمريکا گفت قطعنامه جديد شوراي امنيت براي از سر گيري اين برنامه تقريبا آماده است و از شورا خواست نگذارد هر گونه اختلاف تصويب آن را به تعويق بيندازد. اين برنامه اي است که غذاي 60% از جمعيت 22 ميليون نفري عراق را تامين مي‌کند. آقاي نيکروفونته(؟؟؟؟؟) اتهامات اکثر سخنرانان که جنگ در عراق به رهبري آمريکا را غيرقانوني و يک جانبه خوانده بودند،رد کرد و گفت مسئوليت اين جنگ با عراق است که از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد که جنگ سال 1991 خليج فارس را پايان بخشيد، تبعيت نکرد. سفير آمريکا در سازمان ملل متحد هنگامي که سفير عراق در سازمان ملل در جريان بحث عمومي شوراي امنيت، دولت آمريکا را به تلاش براي نابودي مردم عراق متهم کرد، جلسه شورا را ترک گفت. خروج جان نگروپونته سفير و نماينده دائم آمريکا از جلسه به منزله پايان غيرمنتظره نخستين جلسه افتتاحيه شوراي امنيت بود که از زمان آغاز حمله هاي نظامي آمريکا و بريتانيا، اعضاي آن به شدت دچار اختلاف شده اند. محمد الدوري سفير ونماينده دائم عراق در سازمان ملل متحد در سخنان خود در شوراي امنيت ادعا کرد که آمريکا در سال 1997 شش سال پيش از حمله اي که آغاز شد، ترتيب قراردادهايي را براي بازسازي عراق داده بود.
XS
SM
MD
LG