لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۵۰

گزارش اقتصادي: جنگ سرد آمريكا و فرانسه


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): جنگ سرد حدود دوازده سال پيش با فروريزي امپراتوري شوروي به پايان رسيد. اما در حال حاضر شاهد جنگ سرد ديگري هستيم ميان آمريكا و فرانسه بر سر بحران عراق كه در عرصه‌ هاي گوناگون جريان دارد از جمله در عرصه‌ي اقتصادي. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): جنگ سرد ميان شرق و غرب سال ها است كه به پايان رسيده، اما آنچه امروز بر سر بحران عراق ميان پاريس و واشينگتن ميگذرد شايد زماني، در ادبيات روابط بين‌المللي، جنگ سرد ميان غرب و غرب لقب بگيرد. اكثريت آمريكايي ها مخالفت فرانسه را با جنگ عراق بر آن نبخشيده‌اند و فرانسوي ها نيز، اكثرا، آمريكا را امپراتوري قدر قدرتي ميدانند كه به چيزي كمتر از تسلط بر سياره‌ي زمين راضي نيست. البته امروز در فضاي شديدا ضد آمريكايي فرانسه، هستند روشنفكران و سياستمداراني كه بر فداكاري آمريكايي ها را در جنگ جهاني دوم براي نجات اروپا از چنگ فاشيسم تأكيد مي كنند و به هموطنان خود ياد آور مي شوند كه زير چتر حمايت آمريكا از سلطه شوروي در امان ماندند و به بهترين دوران شكوفايي اقتصادي و اجتماعي تاريخ خود دست يافتند. ولي اين صدا هاي پراكنده در ميان توفاني از سوء ظن هاي ضد آمريكايي طنين چنداني ندارند. روزنامه‌ي «فيگارو» چاپ پاريس در شماره‌ي بامداد امروز خود (جمعه 28 مارس)، اين عنوان را با حروف درشت در صفحه نخست چاپ كرده است: «زماني كه بوش مي خواهد فرانسه را تنبيه كند…» فيگارو به يك آگهي بزرگ تبليغاتي اشاره مي كند كه ديروز به ابتكار يك آژانس رسانه‌اي نزديك به حزب جمهوريخواه آمريكا در يكي از صفحات «نيويورك تايمز» انتشار يافت و در آن بايكوت شماري از محصولات فرانسوي در خواست شده، از مجله‌ «ال» گرفته تا پنير معروف روكفور. جنين ابتكارهايي، به نوشته‌ي «فيگارو»، نشانه‌اي است از نقشه‌ي آن دسته از باز هاي آمريكايي كه فرانسه را از اين پس دشمن استراتژيك آمريكا توصيف مي كنند. با اين حال، از ديدگاه «فيگارو»، آنچه جدي تر به نظر مي رسد، اعمال مجازات هاي سياسي از سوي واشنگتن عليه پاريس است، از جمله با تضعيف شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نهادي كه در آن فرانسه، با در دست داشتن حق وتو، هنوز از وزنه‌اي مشابه آمريكا برخوردار است. جنگ سرد حدود دوازده سال پيش با فروريزي امپراتوري شوروي به پايان رسيد. اما در حال حاضر شاهد جنگ سرد ديگري هستيم ميان آمريكا و فرانسه بر سر بحران عراق كه در عرصه‌ هاي گوناگون جريان دارد از جمله در عرصه‌ي اقتصادي. اكثريت آمريكايي ها مخالفت فرانسه را با جنگ عراق بر آن نبخشيده‌اند و فرانسوي ها نيز، اكثرا، آمريكا را امپراتوري قدر قدرتي مي دانند كه به چيزي كمتر از تسلط بر سياره‌ي زمين راضي نيست. از ديدگاه «فيگارو»، اعمال مجازات هاي سياسي از سوي واشنگتن عليه پاريس جدي به نظر مي رسد. با تضعيف شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نهادي كه در آن فرانسه، با در دست داشتن حق وتو، هنوز از وزنه‌اي مشابه آمريكا برخوردار است.
XS
SM
MD
LG