لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۱۴

نيروهاي عراقي به سوي چند هزار تن از مردم بصره آتش گشودند


(rm) صدا |
چند هزار تن از مردم بصره با گشوده شدن آتش از سوي نيروهاي حكومتي عراق در حصار شهر باقي ماندند. خبرنگار راديوفردا، كه همراه خبرنگاران ديگر از مرز كويت وارد عراق شد، مي گويد شهر صفوان از جمعيت تخليه شده است ولي از دور صداي خمپاره شنيده مي شد و نقل و انتقالات صداها و سربازان ادامه دارد. وي مي گويد صليب سرخ كويت دو كاميون بزرگ آب و موادغذائي هديه كويت را درشهر صفوان توزيع كردند. از يك طرف چند صدنفري دور كاميون ها جمع شده بودند و مي گفتند سه تا هشت روز است برق و آب آنها قطع شده بود و تسليم غذاها به شورش تبديل شد و مردم ريختند داخل كاميون ها و عراقي ها جعبه هاي غذا را بردند. تعداد زيادي از كويت و حمله نظامي به عراق راضي نبودند و چند نفر با عصبانيت مي گفتند احتياجي به كمك كويت ندارند و آمريكا هم نمي تواند دمكراسي را به كشور آنها بياورد. جز يكي دو نفر كسي از رژيم صدام در آنجا حمايت نمي كرد ولي از حمله به كشور خود هم راضي نبودند. وي مي افزايد كساني كه با آنها صحبت كرد، هنوز ترس داشتند آزادانه صحبت كنند و مي ترسيدند نيروهاي آمريكائي و انگليسي آنها را ترك كنند و نيروهاي صدام برگردند تا از آنها انتقام بگيرند.
XS
SM
MD
LG