لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۵

گزارش دو سخنراني در كنفرانس مركز پژوهش و تحليل امور ايران (سيرا) در نورث ريج كاليفرنيا


(rm) صدا |
زويا زاکاريان (راديوفردا): در بخش اول خانم پروفسور فلور تهراني در مورد الزام همسبتگي بين دو گروه اپوزيسيون داخل و خارج از کشور گفتند. فلورتهران?: به نظر من چيزي که خيلي مهم است براي کساني که در خارج هستند و مي‌خواهند وسيله‌اي باشند براي رسيدن به آزادي و دموکراسي در ايران اين است که مسايل داخل ايران را درک بکنند و بيشتر روي مسايلي تاکيد بکنند که براي ايران جنبه حياتي و مهم دارد و به هيچ وجه نبايد توسط افرادي که براي آزادي مبارزه مي‌کنند، چه در داخل و چه در خارج، روي جزئيات افراد تاکيد شود. مردم هيچوقت در هيچ حکومت دموکراسي از هيچ نظر يونيفورم نيستند. از نظر ايديولوژي و اين يکي از مواهب دموکراسي است که مردمي که با هم همرنگ و همزبان و همعقيده در همه امور نيستند مي‌توانند حکومتي را ايجاد بکنند که به نفع همه باشد و حقوق همه را رعايت بکند. همانطور که عرض کردم در همه گروه‌ها چه داخل و چه خارج، گروههاي افراطي و تفريطي را خواهيد ديد. ولي اين ادغام حکومت در دين است که باعث ايجاد دشواري‌هاي زيادي شده است. با اين که من معتقدم که عده اي افراطي در خارج از کشور هستند که اصولا بااصول مذهب مخالفند. خوب اين عقيده شخصي ايشان است ولي اين که بگوييم تمام اپوزيسيون خارج از کشور اصولا با دين مخالفند، حقيقت ندارد. آنهايي که در خارج فعاليت مي‌کنند، مخالف ادغام دين در حکومت هستند و تا آنجايي هم اطلاع دارم، طيف وسيعي از کساني که در ايران مبارزه ميکنند هم به همين مساله معتقدند. ز.ز.: در بخش دوم، مسئله بازي‌هاي رسانه‌اي در مورد اسم خليج فارس روي نقشه‌هاي جغرافيايي يا تيترهاي خبري جهان بود. ز.ز.: – آقاي محمد علا، من در جلسه امروز ديدم که شما مدارک و دلايل کافي ارائه داديد که ثابت مي‌کرد از دوران هخامنشي تا امروز در تمام نقشه هاي دنيا اسم خليج فارس با نام درياي پرسيک يا پرشن گلف آمده است. در کنار اينها ليستي ارائه داديد از اسامي اين اسم ثبت شده در تاريخ بازي سياسي مي‌کنند ممکن است اشاره اي به اين اسامي بکنيد؟ محمد علا: با بعضي سازمانها مثل سازمان کتاب کالنز، سازمان رويترز، بي بي سي مشکلات زيادي داشتيم که اسمش را عوض کردند و گذاشتد خليج عربي. اينها يک مثال‌هايي بود که ما در گزارش گذاشتيم. در بيست و يكمين اجلاس كنفرانس مركز پژوهش و تحليل امور ايران Center for Iranian Research and Analysis فلور تهراني تحقيقي در باره مخالفان برون مرزي حكومت ايران ارائه داد و دكتر محمد علا، به ارائه مدارك تاريخي در باره نام خليج فارس پرداخت. آن دو در مصاحبه با راديوفردا در باره تحقيقات خود توضيح مي دهند.
XS
SM
MD
LG