لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۶

ويراني اقتصاد عراق توسط نظام صدام حسين، از ديدگاه لوموند


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديوفردا): روزنامه‌ي فرانسوي «لوموند» در آخرين شماره‌ي خود مي نويسد كه نظام صدام حسين اقتصاد عراق را به ويراني كشانده و براي كشور بالقوه ثروتمندي چون عراق، صد و سي ميليارد دلار بدهي خارجي به بار آورده است. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): روزنامه‌ «لوموند» در شماره‌ي سه شنبه اول آوريل خود به بررسي اقتصاد عراق پرداخته و دلايل فرو ريزي كامل آنرا بررسي كرده است. هشت سال جنگ با ايران و هزينه‌ي آن، كه صد ميليارد دلار ارزيابي شده، همراه با جنگ اول خليج فارس و مجازات هاي بين‌المللي ناشي از آن، و همچنين سياست اقتصاد متمركز نظام صدام حسين، به نوشته‌ي «لوموند»، يك كشور بالقوه ثروتمند را به ورشكستگي كشانده است. به رغم برخورداري از 112 ميليارد بشكه ذخيره‌ي نفتي، توليد ناخالص ملي عراق ار 60 ميليارد دلار در 1989 به 28 ميليارد دلار در سال 2001 كاهش يافته است. زير بنا هاي اداري عراق مخروبه، كشاورزي آن ناكارا و صنعتش فلج است. به گفته‌ي مدير كل سابق بانك مركزي عراق، نظام پولي عراق در هرج و مرج فرو رفته و صدام حسين و پسرانش بانك مركزي را به چاپخانه‌ اي براي نشر اسكناس بدل كرده‌اند. با توجه به انفجار پول در گردش، تورم اوج گرفته و دينار سقوط كرده است. به نوشته‌ي «لوموند» عراق كه در 1976 از يك ذخيره‌ي ارزي 40 ميليارد دلاري برخوردار بود، در 1990 با يك بدهي 42 ميليارد دلار ي روبرو شد، امروز گرفتار يك بدهي 130 ميليارد دلاري است و از دوازده سال پيش به اين سو اصل و فرع بدهي هاي خود را نپرداخته است. روزنامه‌ي فرانسوي «لوموند» مي نويسد كه نظام صدام حسين اقتصاد عراق را به ويراني كشانده و براي كشور بالقوه ثروتمندي چون عراق، صد و سي ميليارد دلار بدهي خارجي به بار آورده است. نظام صدام حسين، به نوشته‌ي «لوموند»، يك كشور بالقوه ثروتمند را به ورشكستگي كشانده است. به رغم برخورداري از 112 ميليارد بشكه ذخيره‌ي نفتي، توليد ناخالص ملي عراق ار 60 ميليارد دلار در 1989 به 28 ميليارد دلار در سال 2001 كاهش يافت. زير بنا هاي اداري عراق مخروبه، كشاورزي آن ناكارا و صنعتش فلج است.
XS
SM
MD
LG