لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۰

احساسات دوگانه به جنگ عراق در ايران از ديد يك تحليلگر ايراني تبار


(rm) صدا |
مردم ايران و حكومت با احساسات دوگانه جنگ آمريكا و بريتانيا عليه عراق را نظاره مي كنند. اين عنوان يكي از موضوعات محوري مقاله اي است به قلم افشين مولوي روزنامه نگار ايراني مقيم آمريكا كه در نشريه يوروشيا در اين باره مطلبي فرستاده است. اردوان نيكنام (راديو فردا): افشين مولوي مي نويسد سياست مداران ايراني از هر دو جناح اصلاح گرا و محافظه كار به دليل جنگ 8 ساله اي كه به قيمت كشته شدن صدها هزار ايراني و نابودي بسياري از تاسيسات كشور انجاميد، چشم ديدن صدام حسين را ندارند. مقامهاي تهران مي گويند اگر عراق به سلاح هاي هسته اي دست يابد، ايران را بيش از هر كشور ديگري تهديد خواهد كرد. بنابراين حذف صدام از صحنه به معناي حذف يك تهديد استراتوژيك دراز مدت براي ايران خواهد بود. با اين همه حكومت گران تهران نگرانند. چراكه پيروزي حذف كننده صدام يعني ايالات متحده آمريكا نيز براي آنها خبر خوشي نخواهد بود. سعيد حجاريان از نزديكان محمد خاتمي مي گويد از آنجايي كه تغيير نظام در عراق گريزناپذير است، ايران بايد بي طرف بماند تا به دو هدف دست يابد. تضمين آنكه رژيم بعدي عراق دشمن ايران نخواهد بود و تضمين اينكه ايران هدف بعدي واشنگتن قرار نخواهد گرفت. بسياري از مقامهاي تهران در اين نگراني حجاريان سهيمند. رهبران آمريكا بخصوص وزير دفاع آن كشور در تسكين اين نگراني تلاش چنداني نكردند. براي نمونه رامسفلد روز هشتم فروردين به ايران هشدار داد كه نگذارد نيروهاي سپاه بدر از مخالفان صدام كه مورد حمايت ايران هستند در جنگ دخالت كنند. مقامهاي ايران جنگ آمريكا در عراق را در چهارچوب منطقه گسترده تري ارزيابي مي كنند. علي اكبر ولايتي مشاور سياست خارجي رهبر جمهوري اسلامي گفته است آمريكا براي تكميل حلقه محاصره خود بر گرد ايران به عراق حمله آورده. به گفته مولوي چيرگي آمريكا بر عراق خواهي نخواهي ايران را در احاطه نيروهاي آمريكايي حاضر در خليج فارس، پاكستان، افغانستان، آسياي مركزي و قفقاز قرار خواهد داد اين واهمه ها را نداهايي در واشنگتن كه خواستار سرنگوني نظام ايران هستند دوچندان مي كنند به خصوص از سوي تحليل گران محافظه كار نزديك به جرج بوش. باتوجه به اين موضع حساس ايران كه در ميان دو دشمن به دام افتاده تهران به بازي دوسويه اي دست زده است. محكوميت شديدالحن آمريكا از يك سو و پذيرش پيروزي خاموش آمريكا از سوي ديگر. حتي رهبر تندروي جمهوري اسلامي هم اين معما را تاييد كرد و گفت ما از ديكتاتور بغداد حمايت نمي كنيم. اما دل نگراني هاي ايران تنها از جنگ نيست. توده مردم ايران كه در شش سال گذشته منتظر حركت اصلاح طلبانه بودند، اكنون بيش از پيش از اين حركت نااميد شدند. نشانه بارز اين نااميدي بي اعتنايي عامه آنها به انتخابات اخير شهر و روستا بود. افشين مولوي در پايان نتيجه مي گيرد اين همه سياست مداران ايران را در موقعيتي بس نا مناسب قرار داده است. حكومت ايران يقينا توان نظامي رويارويي با آمريكا را ندارد. در همين حال پشتيباني مردم را از دست داده و هر آن بايد با امكان اعتراض هاي اجتماعي و نافرماني مدني دست و پنجه نرم كند. افشين مولوي، روزنامه نگار ايراني-آمريكايي در نشريه «يوروشيا» در مقاله اي با عنوان:مردم ايران و حكومت جمهوري اسلامي با احساس دوگانه به جنگ نگاه مي كنند، نوشت: هيچيك از دوجناح جمهوري اسلامي چشم ديدن رژيم صدام را ندارند. آنها مي دانند اگر صدام به سلاح هاي هسته اي دست يابد ايران بيش از هر كشوري مورد تهديد خواهد بود. از سوي ديگر پيروزي آمريكا در اين جنگ نيز براي آنها خوشايند نيست.
XS
SM
MD
LG