لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۵

گزارش اقتصادي: ميانگين نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2003 بر اساس پيش بيني بانك جهاني


(rm) صدا |
بر پايه تازه ترين پيش بيني بانك جهاني، كه ديروز چهارشنبه انتشار يافت، ميانگين نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2003 ميلادي از 2.3 در صد بيشتر نخواهد بود. تفسير كوتاهي را، درباره همين پيش بيني، از فريدون خاوند مي شنويم. فريدون خاوند: تازه ترين بررسي مقطعي بانك جهاني، كه دوم آوريل (ديروز) انتشار يافت، سال كم رونقي را براي اقتصاد جهاني پيش بيني مي كند. ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي، در سراسر جهان، بر پايه اين پيش بيني، از 2.3 در صد بيشتر نخواهد بود. بدين سان سال 2003، بر خلاف اميد هايي كه به آن بسته شده بود، از لحاظ ضعف آهنگ فعاليت اقتصادي كم و بيش به سال گذشته شباهت خواهد داشت. بانك جهاني در بررسي خود به اوجگيري بهاي نفت و صبر و انتظار سرمايه گذاران اشاره مي كند و نيز به افزايش تنش هاي بين المللي به ويژه در خاور ميانه و مناطق پيرامون آن. مجموعه اين عوامل رونق اقتصاد جهاني را به تأخير انداخته اند. بايد توجه كرد كه نرخ رشد 2.3 در صد پيش بيني شده از سوي بانك جهاني يك ميانگين است كه نابرابري ميان مناطق گوناگون جهان را مي پوشاند. آنچه در پيش بيني بانك جهاني بيش از همه جلب توجه مي كند، افزايش شكاف ميان نرخ رشد هاي اروپا و آمريكا است. بر پايه اين پيش بيني، منطقه يورو، مركب از 12 كشور اروپايي، در سال جاري ميلادي به نرخ رشد 1.4 در صد قناعت خواهد كرد، حال آنكه نرخ رشد آمريكا به 2.5 در صد خواهد رسيد. ياد آوري مي كنيم كه در شرايط كنوني، با توجه به مجموعه ابهام هاي حاكم بر اوضاع بين المللي، پيش بيني ها را بايد با احتياط فراوان تلقي كرد. بر پايه تازه ترين پيش بيني بانك جهاني، كه ديروز چهارشنبه انتشار يافت، ميانگين نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2003 ميلادي از 2.3 در صد بيشتر نخواهد بود. تازه ترين بررسي مقطعي بانك جهاني، كه دوم آوريل (ديروز) انتشار يافت، سال كم رونقي را براي اقتصاد جهاني پيش بيني مي كند. ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي، در سراسر جهان، بر پايه اين پيش بيني، از 2.3 در صد بيشتر نخواهد بود.
XS
SM
MD
LG