لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۴

«شكست نزديك است»: تصرف فرودگاه صدام و تكذيب سخنگوي نظام عراق، از ديد يك كارشناس نظامي


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): ساعتي پيش محمد سعيد الصحاف وزير اطلاعات عراق در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت نيروهاي ايالات متحده كه ديروز فرودگاه را تحت اشغال در آورده بودند اكنون تسليم افراد عراقي شده اند و در حال حاضر فرودگاه تحت كنترل نيروهاي عراق است اما به گفته وي تا پاكسازي كامل فرودگاه قادر به نشان دادن محوطه آن به مخبرين جرايد نيست. سرتيپ اسد بهبودي كارشناس و تحليلگر نظامي در مورد موقعيت فرودگاه بغداد به راديو فردا مي گويد: سرتيب اسد بهبودي (كارشناس نظامي): آقاي صحاف وزير اطلاعات عراق ديروز، پريروز و روزهاي مكرري منكر پيشرفت نيروهاي مشترك بود و حتي ديروز مي گفت كه نه تنها در فرودگاه بغداد نيستند بلكه در 150 كيلومتري بغداد هم نيستند. تصرف اين فرودگاه و استقرار نيروهاي مشترك در آن از نظر بين المللي اهميت دارد و از نظر رواني روي طرفداران رژيم اثر دارد، آنها را متوجه مي كند كه شكست نزديك است و بالعكس براي كساني كه مخالف صدام حسين هستند يك تسلي و يك دلداري است كه اين رژيم به روزهاي پاياني نزديك مي شود. جالب اينجاست كه نيروهاي عراقي يك پاتك زدند كه فرودگاه را پس بگيرند و اين حمله با شكست مواجه شد و تلفات و خساراتي را به جا گذاشت و از جمله منهدم شدن چند تانك تي 72 بود كه اينها جزء آخرين مدل تانكهاي عراقي بود و اين نشان مي دهد اين تانكها در اختيار لشكرهاي گارد رياست جمهوري است و احتمالا لشكر مدينه كه روي اين محور بوده اين پاتك را انجام داده ولي با شكست مواجه شد. ساعتي پيش محمد سعيد الصحاف وزير اطلاعات عراق در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت نيروهاي ايالات متحده كه ديروز فرودگاه را تحت اشغال در آورده بودند اكنون تسليم افراد عراقي شده اند و در حال حاضر فرودگاه تحت كنترل نيروهاي عراق است اما به گفته وي تا پاكسازي كامل فرودگاه قادر به نشان دادن آن به مخبرين جرايد نيست. سرتيپ اسد بهبودي كارشناس و تحليلگر نظامي در مورد موقعيت فرودگاه بغداد به راديو فردا مي گويد: تصرف اين فرودگاه و استقرار نيروهاي مشترك در آن از نظر بين المللي اهميت دارد و از نظر رواني روي طرفداران رژيم اثر دارد، آنها را متوجه مي كند كه شكست نزديك است.
XS
SM
MD
LG