لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۳۵

خطر بازماندن سازمان جهاني تجارت از انجام وظايف در اثر تنش هاي جهاني


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): بحران در «سازمان جهاني تجارت» بالا گرفته و اين ترس به وجود آمده كه اين سازمان نيز زير تأثير تنش هاي بين‌المللي همچون سازمان ملل متحد از انجام وظايف خود باز بماند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): سوپاچي پانيش پاكدي، مدير كل «سازمان جهاني تجارت»، ديروز جمعه از كشور هاي عضو سازمان خواست تعهد خود را در مورد به پايان رساندن دور تازه ي گفتگو هاي بازرگاني بين‌المللي تا پايان سال 2004 ميلادي، محترم بشمارند، زيرا اوضاع بين‌المللي ممكن است بعد از اين تاريخ، به او گفته ي او، بيش از بيش به وخامت بگرايد. در چهارمين كنفرانس وزيران كشور هاي عضو سازمان جهاني تجارت، كه نوامبر 2001 در دوحه پايتخت قطر برگزار شد، تصميم گرفته شد دور تازه اي از گفتگو هاي بين‌المللي اقتصادي آغاز شود و سه سال ادامه يابد. مذاكرات بر سر كشاورزي، كه قرار بود 31 مارس گذشته به يك توافق منجر شود، عملا ناكام ماند و در باره ي ساير پرونده ها از جمله بخش خدمات نيز تاكنون پيشرفتي به دست نيآمده است. مدير كل سازمان جهاني تجارت ديروز هشدار داد كه اگر اين گفتگو ها تا پايان سال 2004 به نتيجه نرسند، بحران هاي ديگري ممكن است در جهان پيش آيد و در اين شرايط كشور ها ديگر علاقه‌اي به مذاكرات بازرگاني نشان نخواهند داد. شماري از ناظران بين‌المللي از آن بيم دارند كه با توجه به دشواري هاي پديد آمده در گفتگو هاي بازرگاني بين‌المللي، سازمان جهاني تجارت نيز به بن بست سازمان ملل متحد گرفتار آيد و راه براي يك جنگ اقتصادي همه جانبه باز شود. بحران در «سازمان جهاني تجارت» بالا گرفته و اين ترس به وجود آمده كه اين سازمان نيز زير تأثير تنش هاي بين‌المللي همچون سازمان ملل متحد از انجام وظايف خود باز بماند. سوپاچي پانيش پاكدي، مدير كل «سازمان جهاني تجارت»، ديروز جمعه از كشور هاي عضو سازمان خواست تعهد خود را در مورد به پايان رساندن دور تازه ي گفتگو هاي بازرگاني بين‌المللي تا پايان سال 2004 ميلادي، محترم بشمارند، زيرا اوضاع بين‌المللي ممكن است بعد از اين تاريخ، به او گفته ي او، بيش از بيش به وخامت بگرايد. در چهارمين كنفرانس وزيران كشور هاي عضو سازمان جهاني تجارت، كه نوامبر 2001 در دوحه پايتخت قطر برگزار شد، تصميم گرفته شد دور تازه اي از گفتگو هاي بين‌المللي اقتصادي آغاز شود و سه سال ادامه يابد. مذاكرات بر سر كشاورزي، كه قرار بود 31 مارس گذشته به يك توافق منجر شود، عملا ناكام ماند و در باره ي ساير پرونده ها از جمله بخش خدمات نيز تاكنون پيشرفتي به دست نيآمده است. مدير كل سازمان جهاني تجارت ديروز هشدار داد كه اگر اين گفتگو ها تا پايان سال 2004 به نتيجه نرسند، بحران هاي ديگري ممكن است در جهان پيش آيد و در اين شرايط كشور ها ديگر علاقه‌اي به مذاكرات بازرگاني نشان نخواهند داد. شماري از ناظران بين‌المللي از آن بيم دارند كه با توجه به دشواري هاي پديد آمده در گفتگو هاي بازرگاني بين‌المللي، سازمان جهاني تجارت نيز به بن بست سازمان ملل متحد گرفتار آيد و راه براي يك جنگ اقتصادي همه جانبه باز شود.
XS
SM
MD
LG