لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۶

خلع لباس يك روحاني و منافات آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر


(rm) صدا |
يک روحاني ايراني به نام محمد موسي ميرشاه به جرم توهين به رهبر جمهوري اسلامي به 20 ماه حبس، 30 ضربه شلاق و خلع موقت لباس روحانيت محکوم شده است. نظر دکتر رامين احمدي استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر را در مورد محازات خلع لباس را جويا شديم. دکتر احمدي – اين خصوصيات محکوم کردن افراد به خلع لباس در واقع مساله اي بوده که بيشتر از هر چيز دادگاه روحانيت به آن پرداخته است. دادگاه روحانيت درواقع به خوبي نشان دهنده طرز تفکر روحانيان داخل ايران است. از چند نظر: يکي اين که لباس به معني امتياز است. پس بنابراين وقتي يک روحاني را محکوم مي کنند يعني اورا مجبور مي کنند که لباس شهروندان درجه دوم رابپوشد. و اين باعث نوعي خفت و از دست دادن امتياز محسوب مي شود. از جهتي خود دادگاه روحانيت از نظر قانوني بي اعتبار است و تعهدات دولت ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر مانع از اين مي شود که يک چنين دادگاهي در ايران وجهه قانوني داشته باشد. مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر که دولت ايران هم آن را امضا کرده است، ماده 18 مي گويد که هر کسي حق دارد که از آزادي فکر و وجدان و مذهب بهره مند باشد. و مي گويد که اين ماده شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني هم هست. بنا براين پوشيدن آن لباس براي اجراي مراسم مذهبي، حق فرد است. صرفنظر از نقض بخشي از قانون اساسي کشور، دادگاه ويژه روحانيت نقض ماده 18 حقوق بشر را هم انجام مي دهد. علي سجادي(راديو فردا) – در مورد مشابهي يکي از دادگاههاي جمهوري اسلامي راي داده بود که يک هنرمند رقاص را محکوم به زندگي در ايران کرده است. آيا زندگي کردن در ايران هم مثل پوشيدن لباس معمولي نوعي کيفر محسوب مي شود؟ دکتر احمدي – از ديدگاه روحانيت حاکم بله اين مساله درست است. آنها خودشان مي دانند چه جهنمي در ايران درست کرده اند. و وقتي کسي را محکوم به زندگي در ايران مي کنند مي دانند که اين مجازات محسوب مي شود. وقتي يک روحاني را خلع لباس مي کنند و مي گويند که لباس مردم عادي را بپوشد، نوعي مجازات محسوب مي شود. يعني پوشيدن لباس مردم عادي چيزي است ک درآن امتيازات ويژ] وجود ندارد براي شهروند. شهروند درجه دوم و دست دوم محسوب مي شود. علي سجادي(راديو فردا) – اين توهين نسبت به مردم ايران محسوب نمي شود؟ دکتر احمدي – چرا، اصلا وجود دادگاه ويژه روحانيت توهين به روحانيت و مردم ايران است و براي اين که در درجه اول لباس پوشيدن و زندگي کردنشان را توهين ميکند و خفيف جلوه مي دهد و اين طرز فکر روحانيت حاکم است. روحاينت حاکم مي داند که مردم ايران را به چه شرايط و زندگي محکوم کرده است و وحود دادگاه ويژه روحانيت نشاندهنده اين طرز فکر است. علي سجادي(راديو فردا) – آيا اين طرز فکر به نوعي نيست که آنها مثل قواي فاتح در يک مملکت بيگانه رفتار مي کنند. دکتر احمدي – قبلا هم روشنفکراني چنين مطالبي را گفته اند. يادم مي آيد چند سال پيش بيضايي کارگردان مهم سينماي ايران اعتراض کرد که چرا با ما مثل قواي اشغالگر رفتار مي کنيد. متاسفانه روحانيت حاکم در ايران چه از طريق دادگاه ويژه و چه از طريق دادگاه مدني عملکرد قواي اشغالگر است. يک روحاني ايراني به نام محمد موسي ميرشاه به جرم توهين به رهبر جمهوري اسلامي به 20 ماه حبس، 30 ضربه شلاق و خلع موقت لباس روحانيت محکوم شده است. نظر دکتر رامين احمدي استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر را در مورد محازات خلع لباس را جويا شديم. دکتر احمدي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اين خصوصيات محکوم کردن افراد به خلع لباس در واقع به خوبي نشان دهنده طرز تفکر روحانيان داخل ايران است. از چند نظر: يکي اين که لباس به معني امتياز است. پس بنابراين وقتي يک روحاني را محکوم مي کنند يعني اورا مجبور مي کنند که لباس شهروندان درجه دوم رابپوشد. و اين باعث نوعي خفت و از دست دادن امتياز محسوب مي شود. مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر که دولت ايران هم آن را امضا کرده است، ماده 18 مي گويد که هر کسي حق دارد که از آزادي فکر و وجدان و مذهب بهره مند باشد.
XS
SM
MD
LG