لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۷

بررسي روزنامه هاي امروز صبح ايران


(rm) صدا |
همايون مجد (راديوفردا): ايران همسايه ديوار به ديوار عراق است. افزون بر پيوندهايي از جمله مذهبي، هشت سال جنگ خواسته يا ناخواسته مناسبات آنها را دگرگون کرده است و طبيعي است که امروزدر ايران از مردم عادي گرفته تا مسئولان و رسانه ها آنچه را که در عراق مي‌گذرد و پيامدهايش را نه تنها بر منطقه بلکه بر سمت و سوي جريانهاي سياسي در ايران دنبال مي‌کنند. علي شکوهي تحليل گرروزنامه «انتخاب» اين پرسش را مطرح مي‌سازد که آمريکا پس از پيروزي بر عراق با ايران چگونه روبرو خواهد شد و مسئوليت ايران در قبال مواضع و عملکردهاي آمريکا چيست؟ و اضافه مي‌کند اين پرسش در روزهاي اخير به يکي از مطرحترين موضوعات روز ايران مبدل شده است. تحليگر «انتخاب» اضافه مي‌کند ميان منافع ايران و منافع زياده‌طلبانه آمريکا تعارض وجود دارد. آمريکا در شرايط جديد منافع ملي خود را در درون منافع ملي ديگر کشورها نيز تعريف مي‌کند و دراين راستا مسلم است که براي سلطه بر جهان نمي تواند ايران را تحليلگر «انتخاب» بر اين باور است که با توجه به موقعيت ژئوپليتيک ايران، آمريکا براي سيطره خود بر منطقه و جهان به حضور و نفوذ در ايران محتاج است. روزنامه «اعتماد» در گزارشي زير عنوان عراق آينده و معادلات سياسي در ايران مي‌نويسد: تغييرات در عراق به اندازه اي با اهميت است که قادر است معادلات جهان منطقه راشکل دهد و به نقل نقطه نظرات کارشناسان ايراني مي‌پردازد. دکتر پرويز ورجاوند مي‌گويد تمکين در برابر خواست ملت کشور را در از تاثير دگرگوني در عراق مصون نگه مي‌دارد. قدرت خارجي در سرزميني که در آن ملت يکپارچه وجود دارد و حاکمان آن به خواست ملت تن مي‌دهند، جرات نخواهد داشت نظر سوء داشته باشد. دکتر ورجاوند بر اين باور است که اگر حاکمان روند به وجود آمده پس از دوم خرداد را باور کنند و باتمکين به خواست مردم جامعه ايران را از بحران دروني نجات دهند، تاثير تغييرات بر روي ايران به حداقل خواهد رسيد. دکتر پرويز ورحاوند ابراز اميداوري مي‌کند که صاحبان قدرت در ايران براي جلوگيري از عملي شدن تهديدات خارجي به حکومت ملي تن در دهند. دکتر سيد جلال دهقاني فيروزآبادي استاد دانشگاه با بيان اين نظر که امنيت به چهار بعد سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي تبديل مي‌شود تاکيد مي‌کند که شکل گيري يک دولت دست نشانده و حاکميت يک حاکم آمريکايي در عراق امنيت ايران را در اين چهار بعد تهديد خواهد کرد. روزنامه «کيهان» بخشي از نامه جمعيت مصدومين سلاح‌هاي کشتار جمعي را به دبيرکل سازمان ملل متحد که خواهان برپايي دادگاهي براي مقامات آمريکايي شده اند نقل مي‌کند. در بخشي از اين نامه آمده است: مردم ايران در حالي که زخمهاي عميق و جانسوزناشي از جنايات رژيم حاکم بر عراق را فراموش نکره اند بايد با نگراني شاهد بروز فاجعه انساني ديگري در منطقه باشند. روزنامه «ياس نو» در سرمقاله اي زير عنوان «جامعه مدني جامعه مافيايي» مي‌نويسد رژيم اقتدارگراي بعث در سه دهه گذشته براي تحکيم پايه هاي اقتدار خود هر رقيب بالفعل و بالقوه را نابوده کرده است که از جمله مي‌توان به قدرتهاي محلي در ميان کردها و شيعيان مرکز و جنوب عراق، روشنفکران و بسياري از نهادهاي مدني اشاره کرد. «ياس نو» مي‌نويسد در جوامعي شبيه عراق تحت کنترل صدام که در آن همه چيز به نفع يک قدرت متمرکز گرفته شده اگر اراده اي جدي براي اجازه رشد و نضج جامعه مدني و پذيرش لوازم کار وجود نداشته باشد، بايد در انتظار يک جامعه مافيايي نشست و بس. زيرا به نظر مي‌رسد در تحولات پر شتاب بين المللي جابجايي هاي بزرگ چندان دور از انتظار نيست. علي شكوهي، تحليلگر روزنامه «انتخاب» در مقاله اي سئوال كرد آمريكا بعد از برانداختن نظام صدام حسين در عراق، با ايران چگونه روبرو خواهد شد. وي نوشت آمريكا به حضور و نفوذ در ايران محتاج است. روزنامه «اعتماد» نوشت تغيرات درعراق به اندازه اي با اهميت است كه معادلات جديدي در جهان و منطقه را شكل مي دهد و به نقل از دكتر پرويز ورجاوند نوشت تمكين به خواست ملت مي تواند هر كشوري را از سلطه بيگانه حراست كند. روزنامه كيهان بخشي از نامه جمعيت مصدومين سلاح هاي كشتار جمعي را به دبيركل سازمان ملل متحد نقل كرد كه خواهان برگزاري دادگاهي شدند براي محاكمه مقامات آمريكا. روزنامه «ياس نو» در سرمقاله امروز خود نوشت رژيم اقتدارگراي بعث رقباي بالفعل و بالقوه را نابود كرد، ازجمله كردها و روشنفكران.
XS
SM
MD
LG