لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۰۹

بيانيه عباس اميرانتظام: پيشنهاد برگزاري رفراندوم براي انتخاب ميان حكومت مذهبي و دمكراسي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): مهندس عباس امير انتظام که نزديک به بيست سال در زندان جمهوري اسلامي به سر برد و هم اکنون نيز گاه گاهي به زندان برده مي‌شود، طي بيانيه اي با عنوان «درس عبرتي از تاريخ» خطاب به هموطنان با اشاره به جنگي که عليه رژيم عراق در حريان است و پيامدها و آسيبهاي هولناک آن براي مردم ستم کشيده عراقي مي‌گويد: اين نخستين بار نيست که حکومتي خودکامه بي خرد و جنايت پيشه براي پاسداري از قدرت نامشروع خود مردمي را به سرنوشتي شوم دچار کرده و کار را به جائي مي‌کشاند که مردم تحقير و شرمساري ياري بيگانگان توانمند را براي رهائي تاب مي‌آورند. اکنون آزاد انديشان جان مي‌پرسند کاش پيشتر در اين ساليان صدام به خواسته مردم عراق تن در مي‌داد و يک رفراندم مردمي با نظارت سازمان ملل متحد براي استقرار حاکميت مردم گردن مي‌نهاد و سرنوشتي بهتر براي او و مردم عراق رقم مي‌خورد. عباس امير انتظام آنگاه به ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: ملت ما نيز سالهاست که در سرنوشت خود دخالتي ندارد و به نام دين روزگاري را برايمان فراهم آورده اند که در زمره تيره ترين و تلخ ترين دوران تاريخ ايران است. در جهان امروز که پديده هائي چون جهاني شدن، دهکده جهاني و انقلاب ارتباطات مطرح است، سرنوشت هيچ کشوري نمي تواند با حوادث و تحولات در کشورهاي ديگر بي ارتباط باشد. بويژه در مناطق مشترک جغرافيائي اين بستگي هاي مستقيم است. پيداست که خاورميانه و خليج فارس دگرگونيهاي بزرگي پيش رو دارد. بهتر است از تجربه سه دهه گذشته و روزگار امروز با تامل و تدبر درس بياموزيم و يک دل و يک زبان براي دستيابي به دموکراسي پيش از روياروئي با بنبستهاي سياسي و فروغلطيدن در سرنوشتي تباهتر و تاريکتر از آن چه هست، چاره را در برگزاري رفراندم براي تداوم حکومت مذهبي يا برپائي حکومت مردمسالار و حاکميت ملي جستجو کنيم و خواسته برحق خود را با حضور در ميدان سياست پايمردانه پيگيري نمائيم عباس امير انتظام، سخنگوي نخستين دولت جمهوري اسلامي بعد از انقلاب، كه پرسابقه ترين زنداني ايران لقب گرفته است، در بيانيه اي تحت عنوان درس عبرتي از تاريخ، نظام جمهوري اسلامي را «تيره ترين و تلخ ترين دوران تاريخ ايران» توصيف كرد و پيشنهاد كرد رفراندومي براي انتخاب ميان حكومت ديني يا نظام دمكراتيك و حاكميت ملي برگزار شود. امير انتظام نوشت ملت ما سالهاست در سرنوشت خود دخالتي ندارد و به نام دين روزگاري را براي ما فراهم آورده اند كه در زمره تيره ترين و تلخ ترين دوران تاريخ ايران است. وي نوشت: «بهتر است از تجربه سه دهه گذشته و روزگار امروز با تامل و تدبر درس بياموزيم و يک دل و يک زبان براي دستيابي به دموکراسي پيش از روياروئي با بنبستهاي سياسي و فروغلطيدن در سرنوشتي تباهتر و تاريکتر از آن چه هست، چاره را در برگزاري رفراندم براي تداوم حکومت مذهبي يا برپائي حکومت مردمسالار و حاکميت ملي جستجو کنيم و خواسته برحق خود را با حضور در ميدان سياست پايمردانه پيگيري نمائيم.»
XS
SM
MD
LG