لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۴۶

تاريخچه کانون سخن در لس آنجلس، از ديد يك بنيانگذار و يك سخنران


(rm) صدا |
زويا زاکاريان (راديو فردا، لس آنجلس): کانون سخن، محل برخورد انديشه و تبادل افکار بين افرادي است که بدون در نظر گرفتن نوع باور و عقيده سياسي ميتوانند ماهي يکبار در کنار هم دور از تشنج و برخوردهاي تند لفظي بنشينند و بدون داشتن دغدغه سانسور بعد از هر سخنراني به طرح سوال و شنيدن پاسخ بپردازند. سرپرستي کانون را آقاي کامبيز قائم مقام، سخنگو و مسئول کانونهاي جبهه ملي در آمريکا به عهده دارند. با کامبيز قائم مقام درباره تاريخچه کانون گفتگو کرديم. کامبيز قائم مقام (سخنگو و مسئول کانونهاي جبهه ملي در آمريکا): در حدود يازده سال و نيم پيش، اين کانون توسط عده اي از دوستان پايه گذاري شد و قرار بر اين بود که به علت برقرار بودن شرايط خفقان در کشور، اينجا جايي باشد براي طرح مسائل و طرح گفتگوها. فکر کرديم که شروع چنين چيزي موجب شروع جريانات ديگري نيز متقابلا خواهد شد، و اين پايه اي براي کانونهاي سخن ديگر در جاهاي مختلف باشد. اين پايه گذاشته شد و تنها کانوني که ادامه پيدا کرد کانون سخن بود. دليل آن اين بود که سعي کرد که نظريات مختلف در آن طرح شود و هيئت مديره آن روي اين تصميم محکم ايستاد و در حدود دهها و شايد صدها سخنران تا به حال صحبت کرده اند و طيف سخنرانيها از سلطنت طلبان، چپها، کمونيستها و مصدقيها بوده و نتيجتا يک پايه اي شد که نمونه هاي کانون سخن در شهرهاي ديگر هم بوجود آيد. با وجود اينکه يکي دوبار سعي در به هم زدن کانون سخن شد، و حملاتي شد، ولي با تمامي تفاصيل به خاطر پايه قوي که دراين سالها ريخته شد، عملا کاري نتوانست انجام دهد و کانون سخن همچنان ادامه دارد. ز.ز.: سخنران اين ماه کانون سخن، نويسنده کتاب «بر سکوي آرزوها،» آقاي دکتر حسن رهنوردي بودند. دکتر حسن رهنوردي: من نميدانم که اگر جنگ ايران و عراق نميشد، وضع ايران به چه صورت بود، اما اين را ميدانم که به هر حال، اين نظر شخص من است و ممکن است صد در صد اشتباه باشد، دو عامل بزرگ باعث شد که اينها ماندگار شدند و به اين صورت در آمدند. يکي بيعرضگي هيئت دولت بازرگان بود، اين نظر من است و همانطور که گفتم هر کس عقيده اش محترم است، يعني ممکن است شما نظري داشته باشيد، من به آن احترام مگذارم، ولي دليل نيست که با آن موافقم. ما با دين سرو کار داريم. کانون سخن در لس آنجلس، محل برخورد انديشه و تبادل افکار بين افرادي است که بدون در نظر گرفتن نوع باور و عقيده سياسي مي توانند ماهي يکبار در کنار هم دور از تشنج و برخوردهاي تند لفظي بنشينند و بدون داشتن دغدغه سانسور بعد از هر سخنراني به طرح سوال و شنيدن پاسخ بپردازند. کامبيز قائم مقام، سرپرست کانون سخن، كه سخنگو و مسئول کانونهاي جبهه ملي در آمريکا نيز هست، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد دليل تداوم كار اين كانون ارائه نظرهاي مختلف است. وي مي افزايد: دهها و شايد صدها سخنران تا به حال صحبت کرده اند و طيف سخنرانيها از سلطنت طلبان، چپها، کمونيستها و مصدقيها بوده است.
XS
SM
MD
LG