لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۱۵

موانع اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي براي نتيجه گرفتن از مذاكرات، از ديد يك صاحبنظر


(rm) صدا |
خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي گزارش داد نشست دو روزه نمايندگان اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ديروز در بروکسل پايان يافت. بر اساس اين گزارش مسائل مربوط به تجارت، همکاري براي مقابله با قاچاق، پاکسازي پول، همکاري در زمينه علوم، تکنولوژي و فرهنگ، موضوع گفتگوها ميان 15 کشور عضو اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي بود. از گزارشهاي مربوط به اين نشست هيچ نتيجه مشخصي حاصل نشده است. احمد سلامتيان تحليلگر سياسي مقيم پاريس در گفتگو با مهدي خلجي از راديو فردا مي گويد: اين نشست از آن اهميتي که رسانه هاي رسمي در پي نشان دادن آن هستند برخوردار نيست. اما به هر حال مذاکرات دو طرف نقش تعيين کننده اي در روابط آنها خواهد داشت. اگر در درون ايران اصلاح طلبان و خط مشارکت طلبي آنها جلو برود، راحت تر مي تواند با اتحاديه اروپا طرف گفتگو شود. احمد سلامتيان (پاريس): احتياج اتحاديه اروپا و ايران به عنوان دو طرف گفتگو، معامله و تفاهم به همديگر بسيار متقابل است و بسيار وسيع. اما هر دو طرف گفتگو موانع عمده اي براي تحقق بخشيدن اين احتياج و پاسخ گفتن به آن دارند. اتحاديه اروپا امروزه به خصوص بعد از حوادث عراق داراي انسجام دروني آنچناني نيست که فقط و فقط بنا به ملاحظات تجارتي بتواند با يک طرف گفتگو، گفتگوهاي خود را به جلو برد. بنابراين در صورتي که طرف ايران خواستار اين باشد که اين مذاکرات را منحصر به يک سلسله مسائل تجارتي کند، الان شرايط بسياري سخت تري دارد و عملا اتحاديه اروپا نمي تواند با کشوري مثل ايران مذاکرات تجارتي خود را به پيش برد، مگر اينکه آن کشور توانسته باشد به نوعي کشوري قابل گفتگو باشد. نه اينکه کشوري باشد که انزواي آن به حدي رسيده باشد و نحوه حکومت آن به شکلي باشد که هم کشورهاي اروپايي در مقابل تاثير پذيريهاي داخل اتحاديه اروپا نتوانند براي پيشبرد اين روابط مقاومت کنند، هم اينکه امر قابل دفاعي در برابر افکار اروپا نباشد. ايران در يک مرحله انتخاب است. عملا مي شود گفت اگر در درون ايران اصلاح طلبان و خط مشارکت طلبي آنها جلو برود، راحت تر مي تواند با اتحاديه اروپا طرف گفتگو شود. مهدي خلجي (راديو فردا): و در اين ميان تکليف حقوق بشر چه خواهد شد؟ يکي از موضوعاتي که هميشه اتحاديه اروپا به عنوان موضوعي که در قبال همکاري اقتصادي اتحاديه اروپا با ايران مطرح مي شده است بر آن تاکيد کرده است. آيا همچنان اتحاديه اروپا بر مطالبات خود در زمينه حقوق بشر از ايران تاکيد خواهد کرد يا نه؟ احمد سلامتيان: وزنه اين امر در هر نوع رابطه ديپلماتيک در منطقه خاورميانه و به خصوص در ايران خيلي بيشتر و بيشتر مي شود، به ترتيبي که اگر تا به حال فقط مسئله حقوق بشر بوده است، به احتمال بسيار زياد در آينده مسائل مربوط به نظام حکومتي و دموکراسي و پشتيباني آراي عمومي از يک حکومت هم تاثير تعيين کننده خواهد داشت. هم در چهارچوب رقابتهاي بين المللي و براي مقابله کردن با فشاري که از طرف ايالات متحده در مورد پيشبرد روابط اتحاديه اروپا و ايرن وجود دارد، هم به علت تنش دروني کشورهاي اتحاديه اروپايي و هم افکار عمومي اروپا که حتي اگر با مداخله جويي نظامي يک جانبه مخالف بوده، امروزه مواجه با اين مسئله هست که اگر اين مداخله جويي نباشد، شايد نوعي تقويت نظامهاي ديکتاتوري باشد. به نظر من در آينده اتحاديه اروپا ناگزير خواهد بود به مسائل مربوط به حقوق بشر رعايت حقوق و آراي عمومي تکيه و تاکيد بيشتري در مذاکرات بکند. نشست دو روزه نمايندگان اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ديروز در بروکسل در مسائل مربوط به تجارت، همکاري براي مقابله با قاچاق، پاکسازي پول، همکاري در زمينه علوم، تکنولوژي و فرهنگ، موضوع گفتگوها ميان پانزده کشور عضو اتحادي اروپا و جمهوري اسلامي ديروز پايان يافت. به گفته احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي مقيم پاريس، اين نشست از آن اهميتي که رسانه هاي رسمي در پي نشان دادن آن هستند برخوردار نيست. هر دو طرف گفتگو موانع عمده اي براي تحقق بخشيدن به احتياج متقابل به يکديگر و پاسخ گفتن به آن دارند. به احتمال بسيار زياد در آينده مسائل مربوط به نظام حکومتي و دموکراسي و پشتيباني آراي عمومي از يک حکومت هم تاثير تعيين کننده اي بر اين مذاکرات، علاوه بر مسئله حقوق بشر در ايران خواهد داشت.
XS
SM
MD
LG