لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۸

علل و پيامد قتل عبدالمجيد خوئي، از ديد دو صاحبنظر عراقي و آمريکائي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): ترور سيد عبدالمجيد خوئي وحمله انتحاري روز پنجشنبه و نيز غارت و چپاول اموال دولتي همه نشان از نوعي هرج و مرج و بي قانوي در عراق دارد. بيژن فرهودي (راديوفردا): عبدالمجيد خوئي و يکي از دستيارانش در يکي از مقدس ترين زيارتگاه نجف يعني آرامگاه حضرت علي با ضربات قمه و چاقو جماعتي که ظاهرا از حضور او در عراق ناراضي بودند، به قتل رسيد. به نظر مي‌رسد که قتل عبدالمجيد خوئي که يکي از چهره متنفذ جنوب عراق بود و از احترام زيادي ميان مردم منطقه برخوردار بود، احساساتي پرالتهاب در شيعيان را که 60 درصد مردم عراق را تشکيل مي‌دهد، برانگيزد. عبدالمجيد خوئي پس از سال‌ها زندگي در تبعيد تازه هفته پيش به عراق بازگشته بود. اما حضور وي در عراق و اين که مردم برايش احترام زيادي قايل بودند و به چشم يکي از رهبران خود مي‌نگريستند، باعث انتقادات شديدي از جانب ديگر شيعيان عراقي شد که سخت مي‌کوشند تا اقتدار خود را پس از سقوط صدام نشان دهند. دنيل برامبرگ از بنياد کارنگي مي‌گويد: قتل خوئي پيام و علامت بسيار نيرومندي مي‌فرستد که با اين صدا و اين بينش از شيعه‌گري به هر قيمت مخالفت خواهد شد. اين آغاز بسيار بدي است. عبدالمجيد خوئي بر خلاف بسياري از رهبران شيعه عراق، که هنوز موضع مشخصي در قبال عمليات آزادي عراق اتخاذ نکرده اند، از طرفداران نيرو‌هاي ائتلاف و مشوق تز جدايي دين از دولت بود و شايد همين امر باعث شده باشد که رقيب يا رقباي مذهبي وي، به فکر حذف وي از صحنه بيافتند. آقاي ليت کوبا، رئيس گروه ملي عراق و پژوهشگر در بنياد ملي دموکراسي آمريکا مي‌گويد: ترور سيد عبدالمجيد خوئي توسط اعضاي سابق حزب بعث يا نيرو‌هاي امنيتي يا ارتش صورت نگرفت. اين ترور به دست يک گروه سازمان يافته محلي انجام شد و اين نشانه اي نگران کننده است. چون مردم احساس مي‌کند هيچ مرجع صاحب اختياري وجود ندارد و به جاي آن خلاء قدرت است. از اين رو آن‌ها هر چه بيشتر اين عدم اقتدار و خلاء قدرت را به بوته آزمايش مي‌گذارند، ضايعات بيشتري به وجود مي‌آيد. آقاي برامبرگ، پژوهشگر بنياد کارنگي مي‌گويد به نظر مي‌رسد وقتي نيرو‌هاي آمريکائي به نجف رفتند، نمي‌دانستند به دليل سقوط قدرت محلي چه اتفاقاتي ممکن است در آنجا روي دهد. وي مي‌گويد: اين امر سئوالاتي بسيار اساسي را مطرح مي‌کند که ما چگونه مي‌توانيم اجازه ظهور مجدد نجف را به عنوان يک مرکز مذهبي در کشوري که شباهت بيشتري به دموکراسي داشته باشد، بدهيم دنيل برامبرگ Brumberg Daniel، پژوهشگر ميهمان پروژه تحقيقي دمکراسي و حکومت قانون در بنياد کارنگي براي صلح درواشنگتن visiting scholar in the Carnegie Endowment’s Democracy and Rule of Law Project در مصاحبه با راديوفردا مي‌گويد بازگشت آقاي خوئي به عراق را شايد بتوان تلاشي در جهت بينشي ليبرال‌تر از مذهب شيعه و نهادينه ساختن آن در قلب عراق دانست. اما حضور وي در عراق و اين که مردم برايش احترام زيادي قايل بودند و به چشم يکي از رهبران خود مي‌نگريستند، باعث انتقادات شديدي از جانب ديگر شيعيان عراقي شد که سخت مي‌کوشند تا اقتدار خود را پس از سقوط صدام نشان دهند. وي مي افزايد: عبدالمجيد خوئي بر خلاف بسياري از رهبران شيعه عراق، که هنوز موضع مشخصي در قبال عمليات آزادي عراق اتخاذ نکرده اند، از طرفداران نيرو‌هاي ائتلاف و مشوق تز جدايي دين از دولت بود و شايد همين امر باعث شده باشد که رقيب يا رقباي مذهبي وي به فکر حذف وي از صحنه بيفتند. ليت کوبا رئيس گروه ملي عراق و پژوهشگر در بنياد ملي دموکراسي آمريکا مي‌گويد: ترور سيد عبدالمجيد خوئي توسط اعضاي سابق حزب بعث يا نيرو‌هاي امنيتي يا ارتش صورت نگرفت. اين ترور به دست يک گروه سازمان يافته محلي انجام شد و اين نشانه اي نگران کننده است. چون مردم احساس مي‌کند هيچ مرجع صاحب اختياري وجود ندارد و به جاي آن خلاء قدرت است.
XS
SM
MD
LG