لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۲

پيامد درگذشت محسن نوربخش: اختلاف ميان جناح ها بر سر گزينش رئيس كل بانك مركزي


(rm) صدا |
در تهران چانه زني هاي سياسي بر سر تعيين رييس كل تازه ي بانك مركزي جمهوري اسلامي همچنان ادامه دارد. فريدون خاوند نگاهي دارد به تازه ترين خبر هايي كه در همين زمينه انتشار يافته است. فريدون خاوند: بيست و سه روز از در گذشت محسن نوربخش رييس پيشين بانك مركزي جمهوري اسلامي مي گذرد و جانشين او هنوز تعيين نشده است. تأخيري چنين طولاني بر سر تعيين مسئول يكي از مهم ترين نهاد هاي اقتصادي كشور نشانه تازه اي است از پيچيدگي هاي موجود در روابط ميان شخصيت هايي كه اداره اقتصاد كشور را در دست دارند. جمشيد پژويان استاد دانشگاه علامه طباطبايي اين تأخير را به چانه زني هاي سياسي نسبت مي دهد. به گزارش خبرگزاري فارس، محمد خاتمي رييس جمهوري طي نامهاي به مسئولان اقتصادي كشور از آنان خواسته است تا نامزد هاي خود را براي پست هاي رياست بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي كنند. پاسخ طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي به نامه رييس جمهوري جلب توجه ميكند، البته اگرگزارش خبرگزاري فارس معتبر باشد : او، بر پايه گزارش همين خبرگزاري، ابراهيم شيباني، دبير كل فعلي بانك مركزي را براي احراز پست رياست بانك مركزي و مهدي كرباسيان، معاون كنوني وزارت امور اقتصادي و دارايي را براي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي معرفي كرده است. از سوي ديگر جمعيت توليد گرايان ايران، كه فراكسيوني را به همين نام در مجلس در اختيار دارد، پيشنهاد استقلال بانك مركزي و جمعي كردن مديريت آنرا به رييس جمهوري ارائه داده است. اين پيشنهاد، از ديد طراحان آن، بانك مركزي را از زير تسلط دولت بيرون مي برد و به كشمكش هاي شخصي و نهادي بر سر سياستگذاري اقتصادي كشور پايان ميدهد. بيست و سه روز از در گذشت محسن نوربخش رييس پيشين بانك مركزي جمهوري اسلامي مي گذرد و جانشين او هنوز تعيين نشده است. تأخيري چنين طولاني بر سر تعيين مسئول يكي از مهم ترين نهاد هاي اقتصادي كشور نشانه تازه اي است از پيچيدگي هاي موجود در روابط ميان شخصيت هايي كه اداره اقتصاد كشور را در دست دارند.
XS
SM
MD
LG