لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۶

گزارش تازه بانك جهاني درباره ي توسعه و پديده فقر


(rm) صدا |
آخرين گزارش بانك جهاني در باره توسعه، كه ديروز يكشنبه در واشينگتن انتشار يافت، آمار تازه اي را در باره پديده فقر در جهان و چشم انداز آن ارائه ميدهد. فريدون خاوند نگاهي دارد به همين آمار. در حاشيه نشست بهاره مجامع عمومي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه ديروز يكشنبه به پايان رسيد، گزارش تازه بانك جهاني درباره ي توسعه انتشار يافت كه بخش مهمي از آن به پديده ي فقر اختصاص دارد. اين گزارش در مجموع به كاهش فقر در جهان با خوشبيني مي نگرد و ميگويد كه شمار فقيران، يعني كساني كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي ميكنند، در همه جا رو به كاهش ميرود مگر در آفريقا و خاور ميانه. به طور كلي، بر پايه پيش بيني بانك جهاني، شمار فقيران از يك ميليارد و 130 ميليون نفر در سال 1999 به 809 ميليون نفر در 2015 كاهش مي يابد. كاهش تعداد افراد داراي در آمد كمتر از يك دلار در آسياي خاوري چشمگير است، زيرا از 279 ميليون نفر در 1999 به 80 ميليون در 2015 خواهد رسيد. اين كاهش در آسياي جنوبي، آمريكاي لاتين و منطقهي كاراييب نيز ديده ميشود. در عوض، شمار فقيران در آفريقاي سياه از 315 ميليون نفر در 1999 به 404 ميليون در 2015 افزايش مي يابد و در خاورميانه نيز، در همان فاصله، جمعيت داراي در آمد كمتر از يك دلار در روز از شش ميليون نفر در 1999 به هشت ميليون نفر خواهد رسيد. در حاشيه نشست بهاره مجامع عمومي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه ديروز يكشنبه به پايان رسيد، گزارش تازه بانك جهاني درباره ي توسعه انتشار يافت كه بخش مهمي از آن به پديده ي فقر اختصاص دارد. اين گزارش در مجموع به كاهش فقر در جهان با خوشبيني مي نگرد و ميگويد كه شمار فقيران، يعني كساني كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي ميكنند، در همه جا رو به كاهش ميرود مگر در آفريقا و خاور ميانه.
XS
SM
MD
LG