لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۰

حمله به تحصن و ضرب و شتم دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان


(rm) صدا |
در كرمان تحصن دانشجويان مورد حمله قرار گرفت و شماري از دانشجويان متحصن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. درباره اين حادثه و تحصن دانشجويان دانشگاه شبانه باهنر كرمان همكارم ماه منير رحيمي با مهدي امين زاده عضو شوراي مركزي دانشجويي دفتر تحكيم وحدت گفتگويي دارد. مهدي امين زاده: عصر ديروز تعدادي از دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در اعتراض به افزايش نرخ ژتون غذا تحصني داشتند كه در جريان اين تحصن دانشجويان شعارهايي را مطرح كردند در مورد مديريت دانشگاه و خواسته هايي را داشتند كه مسئولين حراست دانشگاه مداخله ميكنند و دو نفر از متحصنين را ميگيرند و به دفتر حراست دانشگاه ميبرند و بازجوييهايي از آنها ميكنند. از بازجوييهايي كه در دفتر حراست از آنها شده من اطلاعي ندارم. ماه منير رحيمي: (راديوفردا): غذا چقدر بوده و الان چقدر شده؟ مهدي امين زاده: قيمت غذا معمولا در دانشگاه هاي دولتي 50 تومان هست ولي ظاهرا قيمت ژتون در دانشگاه باهنر در سال جاري به 140 تومان افزايش پيدا كرده و چون دانشجويان معتقدند كه كيفيت غذا هم كاهش پيدا كرده و غذا از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست. بايد متذكر بشوم كه دانشگاه باهنر در ترم قبل هم شاهد يك سري درگيريهايي بود كه به دنبال دعوت از آقاي مهندس نهادي به اين دانشگاه روي داده بود كه با مداخله نيروهاي سپاه و ممانعت از ورود ايشان به شهر كرمان و سخنراني در دانشگاه، دانشجويان در مخالفت به برگزار نشدن اين سخنراني و رفتار خشونت آميزي كه در فرودگاه با دانشجويان صورت گرفت معترض بودند. به هرحال اين تحصن علاوه بر مسائل غذا بي تاثير از عنادهاي عمومي دانشجويان دانشگاه باهنر هم نيست. م.م.ر: آقاي امين زاده همانطور ه شما هم اشاره كرديد در اين مدت اعتراضات پراكنده اي در دانشگاههاي مختلف كشور داشتيم در مورد مسائل سلفي و غذا. ولي آنطور ه دانشجوها ميگويند اين اعتراضات به بازجوييهاي سياسي هم كشيده مي شود. به نظر شما چرا اين اعتراضها به درگيريهاي سياسي ميانجامد؟ مهدي امين زاده: به نظر من چون دانشجوهاي كشور در حال حاضر به وضعيت سياسي كشور و بويژه زنداني شدن و تحت فشار قرار گرفتن دانشجويان، روزنامه نگاران و روشنفكران و همچنين عدم امنيت كافي در دانشگاهها براي دانشجويان در مورد فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و تبليغاتي كه توسط نهادهاي انتسابي در درون دانشگاه صورت ميگيرد يك سري اعتراضات عمومي وجود دارد و با بهانه هاي مختلف اين نارضايتيها ابراز ميشود. به نظر من نمي توان جنبه هاي گوناگون اعتراضات دانشجويان را از هم جدا كرد. و در يك جنبش دانشجويي اعتراضات از ابعاد مختلفي برخوردار است و يكي از ابعاد مهم آن نارضايتي دانشجويان از اوضاع سياسي كنوني در ايران است. م.م.ر.: آنطور كه در خبرهاي برخي سايتها آمده گروهي از اين دانشجويان دانشگاه باهنر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند آيا اين خبر درست است؟ مهدي امين زاده: درگيريهايي در داخل تحصن ايجاد شده كه منجر شده به همان احضار دانشجوها به حراست. در كرمان تحصن دانشجويان مورد حمله قرار گرفت و شماري از دانشجويان متحصن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهدي امين زاده عضو شوراي مركزي تشكل دانشجوئي دفتر تحكيم وحدت به راديو فردا مي گويد: تعدادي از دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در اعتراض به افزايش نرخ ژتون غذا تحصني داشتند كه در جريان اين تحصن دانشجويان شعارهايي را مطرح كردند در مورد مديريت دانشگاه و خواسته هايي را داشتند. مسئولين حراست دانشگاه دو نفر از متحصنين را به دفتر حراست دانشگاه بردند و بازجويي كردند. وي مي گويد نمي توان جنبه هاي گوناگون اعتراضات دانشجويان را از هم جدا كرد و يكي از ابعاد مهم آن نارضايتي دانشجويان، اوضاع سياسي كنوني در ايران است.
XS
SM
MD
LG