لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۶

برگزاري هفته ايران در پاريس، از ديد يك دانشجوي برگزاركننده


(rm) صدا |
روز دوشنبه 25 فروردين ماه، هفته ايران در پاريس به همت دو دانشجوي ايراني برگزار شد و تا روز جمعه 18 آوريل ادامه خواهد داشت. هدف اين برنامه، نزديک و آشنا کردن جوانان ايراني و فرانسوي با يکديگر است. در اين برنامه استادان و ايراندوستان و هنرمندان برجسته فرانسوي و ايراني شرکت دارند. به گفته نيما ارشادي، يکي از دو دانشجوي برگزاري کننده اين برنامه، محل برگزاري اين رويداد قبلا شاهد معرفي فرهنگ کشورهاي عربي و ايتاليايي و ژاپني بوده است و اکنون براي اولين بار است که برنامه اي در مورد ايران در آن برگزار مي شود. اين برنامه با کمک مدرسه و انجمن دانشجويي برگزار شده و سعي در فرهنگي بودن آن شده است. برپايي اين برنامه کمکي است در جهت شناساندن فرهنگ ايراني به جوانان فرانسوي که به اندازه کافي درباره ايران کار نمي کنند و رساندن اين پيام که ايران و اروپا بايد به يکديگر نزديک شوند. فاصله اي که در اين بيست سال بوجود آمده بود بايد کم کم دارد رفع شود و مخصوصا کمکي به جواناني است که به فرانسه مي آيند و بدين صورت فرانسويان درک بهتري از ايران و فرهنگ و تاريخ ايراني دارند و اين موجب آسان تر شدن ارتباط مي شود. نيما ارشادي در پاسخ به اين سئال راديو فردا که درباره کمکهاي دولتهاي ايران و فرانسه پرسيده بود گفت: با وجود پيشنهاد کمک از طرف دولتهاي ايران و فرانسه، ترجيح داديم که کمکي دريافت نکنيم. ابتدا خواستيم که اين برنامه فقط فرهنگي بماند و مي خواستيم که صحبتهاي سياسي فقط در سطح تاريخي و ادبي و گفتگو باقي بماند. بدينگونه براي فرانسويها و ايرانيها ساده تر است که به جايي بروند که در آن گرايش سياسي وجود ندارد و به نفع هيچ گروهي تشکيل نشده است. وي در جواب اين سوال که ترجيح مي داديد مخاطبان شما چه کساني باشند گفت: مي خواستيم بيشتر جوانان و فرانسويها باشند، مخصوصا در اين برهه که روابط بين کشورهاي اسلامي و اروپا به خاطر جنگ کمي سخت شده است. مي خواستيم بگوييم که فرهنگ ايران، فرهنگي کهن، بزرگ و زنده است و سعي در ترغيب جوانان فرانسوي به خواندن فارسي و تاريخ ايران کرده ايم. يکي ديگر از اهداف ما اين بود که به جوانان ايراني بگوييم که ايرانيان بزرگ شده در فرانسه به ايشان نزديک هستند و هنوز فرهنگ و آداب ايراني را حفظ کرده اند. روز دوشنبه 25 فروردين ماه، هفته ايران در پاريس به همت دو دانشجوي ايراني برگزار شد و تا روز جمعه 18 آوريل ادامه خواهد داشت. هدف اين برنامه، نزديک و آشنا کردن جوانان ايراني و فرانسوي با يکديگر است. نيما ارشادي، يكي از دو دانشجوي مسئول اين نمايشگاه درمصاحبه با راديو فردا مي گويد: با وجود پيشنهاد کمک از طرف دولتهاي ايران و فرانسه، ترجيح داديم که کمکي دريافت نکنيم.
XS
SM
MD
LG