لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۴

همدستي ارتش سلطنتي ايرلند شمالي و پليس بريتانيا در قتل بسياري از افراد مهم کاتوليک


(rm) صدا |
روز گذشته در بريتانيا فاش شد که ارتش سلطنتي ايرلند شمالي، همدست با پليس بريتانيا، در قتل بسياري از افراد مهم کاتوليک دست داشته است. جنگ داخلي و تروريسم به مدت سي سال ايالت ايرلند شمالي را که يکي از چهار ايالت کشور بريتانيا است، صحنه نا آراميهاي اجتماعي، فقر اقتصادي و قتل و جنايت کرد. در اين جنگ، ارتش سلطنتي ايرلند شمالي که پروتستان و طرفدار سلطنت بريتانيا بود، با ارتش آزادي بخش ايرلند که مذهب کاتوليک دارد روياروي بود. شهران طبري (راديوفردا، لندن): سالها کاتوليکها به پليس بريتانيا سوء ظن داشتند و معتقد بودند در مناقشات داخلي ايرلند شمالي، جانب بي طرفي اختيار نمي کند. اکنون اسناد و مدارک به دست آمده نشان مي دهد اين سوء ظن بي مورد نبود و پليس بريتانيا در قتل دهها نفر از افراد کاتوليک به پروتستانها کمک کرد و موجب تداوم غير ضروري جنگ داخلي در اين منطقه نا آرام بريتانيا شد. سر جان استيونس، يکي از بلند پايه ترين مقامات پليس بريتانيا، امروز نتيجه تحقيقاتي را که چهار سال به طول انجاميد، علني کرده گفت: تباني غير اخلاقي پليس بريتانيا با ارتش ايرلند شمالي موجب دامن زدن به آتش اختلافات داخلي و تشديد نفرت و بدبيني بين کاتوليکها و پروتستانها شد. در گزارش مقدماتي سر جان استيونس، با اسناد و مدارک نشان داده شده است که در سال 1989، قتل پات فينيگون، حقوقدان کاتوليک بلفاست، و دست کم سي قتل ديگر از همين قبيل با همکاري پليس بريتانيا انجام گرفت. گزارش سر جان استيونس اين رفتار پليس را شرم آور و غير قابل قبول مي خواند و مي گويد بايد تمام تلاش ممکن به کار بسته شود تا دستگاه پليس بريتانيا بازسازي شود و در آينده مرتکب چنين خطاهايي نگردد. در ايرلند شمالي که تروريسم و جنگ داخلي بيش از سي سال ادامه داشت، پس از روي کار آمدن دولت توني بلر، فرآيند صلح آغاز شد و در بسياري از زمينه ها تحقيقات اساسي براي يافتن حقايق و توصيه راهکارهاي جبراني انجام گرفت. گزارش استيونس و پيشنهاد هاي او درباره عملکرد پليس از جمله اين تحقيقات است. روز گذشته در بريتانيا فاش شد که ارتش سلطنتي ايرلند شمالي، همدست با پليس بريتانيا، در قتل بسياري از افراد مهم کاتوليک دست داشته است. جنگ داخلي و تروريسم به مدت سي سال ايالت ايرلند شمالي را که يکي از چهار ايالت کشور بريتانيا است، صحنه نا آراميهاي اجتماعي، فقر اقتصادي و قتل و جنايت کرد. در اين جنگ، ارتش سلطنتي ايرلند شمالي که پروتستان و طرفدار سلطنت بريتانيا بود، با ارتش آزادي بخش ايرلند که مذهب کاتوليک دارد روياروي بود. گزارش سر جان استيونس، يکي از بلند پايه ترين مقامات پليس بريتانيا، که نتيجه چهار سال تحقيقات در اينباره است تباني پليس بريتانيا و ارتش سلطنتي ايرلند شمالي را غير اخلاقي و شرم آور دانست.
XS
SM
MD
LG