لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۰

سرنوشت سياسي خاورميانه و ايران از ديد يك تحليگر ايراني-آمريكايي


(rm) صدا |
نازي عظيما(راديوفردا): سرنوشت سياسي خاورميانه اين روزها همچنان كه مركز توجه سياستمداران و كارشناسان در ايران است در خارج از ايران نيز توجه پژوهشگران و تحليلگران سياسي مسائل خاورميانه را به خود جلب كرده است. علي شاكري عضو سازمان شهروندان در خدمت صلح، وابسته به دانشگاه ايالتي ايرواين در كاليفرنيا و از امضا كنندگان بيانيه اي درباره سياست ايران در قبال جنگ عراق، يكي از اين تحليلگران است كه در لس آنجلس اقامت دارد و در گفتگو با زويا زاكاريان نظرات درباره سرنوشت سياسي عراق و نقش تعيين كننده آن درباره اوضاع خاورميانه و تاثير آن بر اوضاع ايران در ميان مي گذارد. زويا زاكاريان(راديوفردا، لس آنجلس): اين روزها تمركز پژوهشگران و كارشناسان مقيم لس آنجلس، عمدتا روي مسائل آينده خاورميانه مي گردد. با علي شاكري عضو سازمان شهروندان در خدمت صلح، وابسته به دانشگاه ايالتي ايرواين و عضو هيئت مديره انجمن مدافع دموكراسي در ايران گفتگو كرديم. آقاي شاكري دولت ايران هم اكنون در مرحله يك تصميم گيري حساس در مورد رابطه با آمريكا قرار گرفته. شما به عنوان يك فرد سياسي گذر از اين مقطع را چگونه مي بينيد؟ علي شاكري (لس آنجلس): مهمترين مسئله براي من به عنوان يك فرد ايراني آمريكايي مسئله خود ايران است كه اگر چنانچه حاكميت كنوني و كل جامعه در مجموع صلاح خويش را دريابيم و از شاخ و شانه كشيدن براي همسايگان و قدرتهاي خارجي بپرهيزيم، از شعار ضدامپرياليسم و ضد آمريكا دست بكشيم و فحاشي به اسرائيل را ختم بكنيم و به توصيه هاي انسان دوستانه و ميهن پرستانه اي چون امضا كنندگاني كه در دوسه روز قبل به عنوان بيانيه نيروهاي سياسي در ايران پيرامون تحولات منطقه دادند بيرون، توجه كنيم، به نظر من وضعيت ايران بسيار متفاوت خواهد بود. چون دراين بيانيه آمده براي مقابله با تهديدهاي خارجي و ايجاد زمينه هاي وفاق ملي و اعمال خواسته ها و مطالبات مردم، بايد از طريق نمايندگانشان در مجلس و دولت منتخب تكيه شود و بر نيروهاي انتسابي مثل ولي فقيه و شوراي نگهبان. ايجاد مناسبات مردم سالاري بوجود بيايد، كليه زندانيهاي سياسي آزاد شوند، ممانعت از نقض حقوق قانوني ملت با حقوق بشر شود، نقض نظارت استصوابي شود و نفي اعمال فشار بر گروه ها و مطبوعات. و بالا خره اقدامات فراقانوني متوقف شود. اگر يك چنين خواسته هايي در ايران انجام شود من فكر مي كنم نه فقط ايران در معرض خطر حمله هاي خارجي قرار نخواهد گرفت، بلكه مردم با مشاركت از هرگونه اشغال، از هرگونه كودتا و از هرگونه تجزيه و از هرگونه استبداد در ايران جلوگيري خواهند كرد و شرايط به زيبايي پيش خواهد رفت. زويا زاكاريان: به نظر شما چند سناريو مي تواند در پيوند با حضور آمريكا در خاورميانه وجود داشته باشد؟ علي شاكري: اگر امنيت عراق به زودي تامين شود، اگر سازندگي آغاز شود و حكومت هرچه زودتر به دست دولت كثرت گراي دموكراتيك عراق بيفتد از يك طرف و از طرف ديگر مسئله فلسطين و اسرائيل با همجواري همديگر حل شود، فكر مي كنم به عنوان نمونه مثبتي در خاور ميانه مي تواند فوران كند و به اشاعه دموكراسي در خاورميانه بينجامد. علي شاكري، عضو سازمان شهروندان در خدمت صلح، وابسته به دانشگاه ايالتي ايرواين در كاليفرنيا و از امضا كنندگان بيانيه اي درباره سياست ايران در قبال جنگ عراق، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اگر جمهوري اسلامي از شاخ و شانه كشيدن براي همسايگان و قدرتهاي خارجي بپرهيزد، از شعار ضدامپرياليسم و ضد آمريكا دست بكشد و فحاشي به اسرائيل را ختم بكند، وضعيت ايران بسيار متفاوت خواهد بود.
XS
SM
MD
LG