لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۴

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديو فردا، نيويورك): روزنامه آفتاب در مقاله اي به انعکاس اظهارات حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در باره رابطه با آمريکا پرداخت که انتشار آن توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي هفته گذشته با انتقاد دبيرخانه اين مجمع روبرو شده بود. آفتاب با اشاره به مقتضيات آن مصاحبه، استدلال ميکند که آن را بايد انعکاس نظرهاي رسمي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست زيرا مجله راهبرد که اين مصاحبه را در شماره بهار 82 خود منتشر کرد، محصول تشکيلاتي به نام مرکز تحقيقات استراتژيک است که زيرنظر خود هاشمي رفسنجاني قرار دارد. روزنامه آفتاب در ستون «به قلم سردبير» مي نويسد اين مصاحبه را يک خبرنگار معمولي با هاشمي رفسنجاني انجام نداده بود، بلکه مصاحبه کنندگان دو تن از معاونان سابق وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي در زمان وزارت دکتر علي اکبر ولايتي بودند. آفتاب مي نويسد: برخي مطبوعات و رسانه ها مکررا روزنامه هاي دوم خرداد را به خاطر انعکاس مصاحبه بهمن ماه 81 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد حمله مي دهند و آنها را «مرعوب آمريکا» مي نامند ولي مشخص نيست که چرا به مرکز تحقيقات استراتژيک به خاطر چاپ اين مصاحبه که در بهار سال جاري و بعد از جنگ آمريکا با عراق به چاپ رسيده، اعتراض و انتقادي نميکنند؟» هاشمي رفسنجاني در آن مصاحبه گفته بود مجمع تشخيص مصلحت نظام ميتواند موضوع برگزاري رفراندوم در باره رابطه با آمريکا را بررسي کند. روزنامه انتخاب از دکتر علي اکبر ولايتي، وزيرامورخارجه سابق جمهوري اسلامي، نقل کرد که تحت عنوان مشاور امور بين المللي رهبرجمهوري اسلامي، اظهارداشت حکومت ايران در امورداخلي عراق مداخله نميکند اما افزود: هرکاري که براساس حس همدردي با مردم عراق باشد، دريغ نميکنيم. ولايتي جنگ آمريکا براي رها ساختن مردم عراق از حکومت صدام حسين را يک فاجعه انساني براي مردم عراق توصيف کرد و گفت اين جنگ وظيفه حکومت ايران را سنگينتر کرده است. آقاي ولايتي در عين حال گفت که بيگانگان نبايد در امور داخلي عراق دخالت کنند. روزنامه انتخاب همچنين يک اظهارنظر به چاپ رسانده است از آيتالله محمدعلي موحدي کرماني، نماينده رهبر جمهوري اسلامي در سپاه پاسداران، که درگردهمائي فرماندهان مقاومت بسيج قم گفت: اگر آمريکا قصد داشته باشد کشورهاي اسلامي را يکي پس از ديگري هدف قرار دهد، ملت ما همچون گذشته او را به خاک مذلت مينشاند. روزنامه اعتماد، در ستون يادداشت يک روزنامه نگار به قلم آقاي سعيد ليلاز به تجزيه و تحليل انگيزه آمريکا براي دست زدن به اقدام نظامي براي براندازي نظام صدام حسين در عراق ميپردازد و مينويسد: «واقعيت اينجاست كه به مثابه يگانه ابرقدرت اقتصادي و نظامي جهان، واشنگتن ميكوشد تا برتري بيچون و چراي كنوني خود در جهان را به گونهيي تحكيم و تثبيت كند تا در يكي دو دهه آينده، سربرآوردن قطبهاي قدرت جديد و در حال ظهوري چون چين، روسيه و اتحاديه اروپا نتواند كابوس دنياي دويا چند قطبي را براي امريكا زنده كند.» آقاي ليلاز در ادامه اين مقاله، بين اشغال عراق توسط آمريکا و اعمال قدرتگران ديگر تاريخ فرق ميگذارد و قبول ميکند که برخلاف زورگويان تاريخ، آمريکا ميخواهد يک حکومت ليبرال دمکراسي در عراق روي کار بياورد و مينويسد: دموكراسي همواره از پيشروي در مسير نادرست پند ميگيرد، بازميگردد و به بازسازي خود ميپردازد، از همين روست كه ليبرال دموكراسي «پايان تاريخ» است، چون اساسا فاسد نميشود كه براي اصلاح آن به انقلابي ديگر و سيستمي ديگر نياز باشد.» با اين حال، آقاي ليلاز استدلال ميکند که چون آمريکا در اقدام نظامي عليه حکومت صدام حسين به اظهارنظر کشورهاي همسايه عراق و دولتهاي اروپائي وقعي نگذاشت، و به «قدرت» متوسل شد، «رفتار ايالات متحده در صحنه جهاني به هيچ وجه دموكراتيك نيست.» روزنامه همبستگي در مقاله اي از آقاي علي صالح آبادي مي نويسد بعد از براندازي نظام صدام توسط آمريکا، سياست خارجي ايران در قبال آمريکا نمي تواند مانند گذشته ادامه يابد و نمي تواند خود را به وجود اختلاف ميان آمريکا و متحدان اروپائي آن دلخوش کند. آقاي علي صالح آبادي مي افزايد: ديپلماسي ايران بيش از يک دهه است که به تضاد اروپا و آمريکا دل خوش کرده است... اما اين باور و برداشتي درستي نبود، زيرا دولت هاي اروپائي و آمريکا، در روش برخورد با ايران و ساير کشورها، مخالف هستند نه در اصل موضوع. » وي مي افزايد: «عقل سياسي حکم مي کند در جهت تقويت منافع ملي و حفظ تماميت ارضي ايران، دست به اقداماتي بزنيم تا به جاي اينکه حلقه محاصره و فشار به ايران تنگتر و افزايش يابد، خطرات و تهديدات به کمک ملت رفع شود و راهکارهائي متفاوت با گذشته را فراروي مردم قرار دهيم.» وي مي نويسد: «انفعالي برخوردکردن با حضور مداخله گرايانه آمريکا و انگليس در کنار مرزهاي کشورمان، افتادن در عمق حوداث و بحرانهاي احتمالي است.» روزنامه آفتاب نوشت مصاحبه هاشمي رفسنجاني كه روزنامه هاي اصلاح طلب به خاطر انتشار آن مورد انتقاد قرار گرفتند، در فصلنامه موسسه تحقيقات استراتژيك منتشر شده بود كه زير خود رفسنجاني اداره مي شود. روزنامه انتخاب از دکتر علي اکبر ولايتي، وزيرامورخارجه سابق جمهوري اسلامي، نقل کرد که تحت عنوان مشاور امور بين المللي رهبرجمهوري اسلامي، اظهارداشت حکومت ايران در امورداخلي عراق مداخله نمي کند اما افزود: هرکاري که براساس حس همدردي با مردم عراق باشد، دريغ نمي کنيم. روزنامه اعتماد درمقاله اي به قلم سعيد ليلاز به انگيزه آمريكا در حمله به عراق مي ژدازد و توضيح مي دهد كه برخلاف زورمندان تاريخ آمريكا مي خواهد در عراق يك حكومت دمكراسي برپا كند كه فساد ناپذير است هرچند كه روش آمريكا در صحنه بين المللي دمكراتيك نبود. روزنامه همبستگي در مقاله اي از علي صالح آبادي مي نويسد بعد از براندازي نظام صدام توسط آمريکا، سياست خارجي ايران در قبال آمريکا نمي تواند مانند گذشته ادامه يابد. آقاي سينا مطلبي، نويسنده روزنامه تعطيل شده حيات نو، در وبلاگ پرخواننده خود، وبگرد، تحليل مفصلي ازنحوه پوشش اخبار جنگ عراق در راديوتلويزيون جمهوري اسلامي ارائه مي دهد.
XS
SM
MD
LG