لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۱۱

تظاهرات هواداران سازمان مجاهدين خلق در چند شهر اروپا و آمريكا


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): هواداران سازمان مجاهدين خلق درآمريکا وچندکشوراروپا دست به تظاهرات زدند. اين تظاهرات که همزمان درواشينگتن،کلن،لاهه،لندن و رُم، برگذارشد، باشعارهايي درحمايت ازمجاهدين و درمحکوم کردن آنچه اقدامات اخيرحکومت ايران در سرکوبي مجاهدين گفته شد، صورت گرفت. سخنگويان اين راهپيمايي ها به خبرگزاري رويتر گفتند جامعه ي بين الملل، حکومت ايران را بدليل اعزام نيرو به عراق و کشتن ??تن ازافراد مجاهدين بايد محکوم کند. حکومت ايران دراين عمليات، همچنين افزون برزخمي کردن پنجاه تن ديگرازافراد مجاهدين، هفت تن از آنان رانيز به اسارت برده است. اين عمليات درروزهاي بيستم وبيست ويکم فروردين صورت گرفته است. بنابراين اظهارات، جمهوري اسلامي، 3 هزار تن ازنيروهاي خود را به عراق اعزام کرده تا به پايگاههاي سازمان مجاهدين در شمال عراق حمله کنند. مقارن با تاريخ عملياتي که سخنگويان سازمان مجاهدين به جمهوري اسلامي نسبت مي دهند، علي يونسي، وزيراطلاعات جمهوري اسلامي، با اظهار نارضايتي از اينکه به گفته او نيروهاي آمريکا درعراق پيش ازآنکه پايگاه‌هاي مجاهدين را هدف قراردهند، به آنان اطلاع مي‌دهند تا پايگاه‌هاشان را تخليه کنند، افزود: مجاهدين درمرزخسروي دردسترس نيروهاي جمهوري اسلامي‌اند، ولي ما به دلائلي نمي‌خواهيم وارد خاک عراق شويم. پيش از آن، مسئولان وزارت دفاع آمريکا نسبت به ورود نيروهاي جمهوري اسلامي به خاک عراق، به‌طورقاطع هشدار داده بودند. همزمان با انتشار اين اظهارات، روزنامه نيويورک تايمز ازقول يکي ازمسئولان دولت آمريکا نوشت: سازمان مجاهدين، حکومت صدام حسين را پشتيباني کرده و ما همچون يک هدف نظامي درعراق به آن مي‌نگريم. ازسوي ديگر، عليرضا جعفرزاده، ازسخنگويان سازمان مجاهدين، اتهام همکاري اين سازمان با حکومت صدام حسين را يک دروغِ مطلق خواند و گفت سازمان مجاهدين هيچ دشمني غيرازحکومت روحانيون درايران ندارد. در چند روز اخير، بدنبال انتشارخبرحمله نظاميان آمريکا به پايگاههاي سازمان مجاهدين درعراق و نيزاظهارات مسئولان جمهوري اسلامي مبني بر درامان بودن اعضاء مجاهدين درصورت بازگشت به ايران و ابرازتوبه و پشيماني ازگذشته خود، خبرميانجيگري جلال طالباني- رهبراتحاديه ي ميهني کردستان عراق- بين مجاهدين و جمهوري اسلامي ازسويي، و بين مجاهدين و آمريکا ازسوي ديگر منتشرشد. جلال طالباني درپاسخ به درخواست کمک شماري ازمجاهدين دراين زمينه اطمينان داده است که ميکوشد بامذاکراتي که با تهران و واشنگتن انجام مي دهد، به اعضاء سازمان مجاهدين کمک کند تا را ه‌حلي مسالمت آميز و بدورازفاجعه و کشتار براي خود بيابند. هواداران سازمان مجاهدين خلق درآمريکا وچندکشوراروپا دست به تظاهرات زدند. در اين تظاهرات که همزمان در واشنگتن، کلن، لاهه، لندن و رُم، برگزارشد، آنچه اقدام نظامي جمهوري اسلامي عليه اعضاي سازمان مجاهدين خلق در عراق توصيف شد، محكوم گرديد. سخنگويان مجاهدين خلق گفتند جمهوري اسلامي با نيروئي متشكل از 3 هزار تن به پايگاه هاي اين سازمان در عراق حمله كرد. در عين حال، حجت الاسلام علي يونسي، وزير اطلاعات جمهوري اسلامي گفت نيروهاي آمريكا قبل از بمباران پايگاه هاي مجاهدين خلق به اعضاي اين سازمان خبر دادند كه پايگاه هاي خود را تخليه كنند.
XS
SM
MD
LG